SVIBOR - Projekt broj: 1-07-139

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-139


UTJECAJ IZOTOPA NA MOLEKULSKU STRUKTURU I DINAMIKU


Glavni istraživač: MEIĆ, ZLATKO (30321)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 127
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 36
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel Kemija Zavod za organsku kemiju i biokemiju
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 425-148
teleFaks: 385 (0)1 425-647

Sažetak: Projekt obuhvaća nekoliko aspekata: a) sinteza posebno obilježenih izotopomera spojeva koji su središnji modelni sustavi istraživanja, b) snimanje i interpretacija infracrvenih, Ramanovih, NMR i masenih spektara tih spojeva, c) proračun strukturnih svojstava kvantno-kemijskim metodama uzimajući u obzir izotopne efekte, s posebnim naglaskom na vibracijsku dinamiku i efekte dugoga dosega, d) istraživanje ovisnosti izotopnih efekata u NMR spektrima o strukturnim parametrima molekule, i e) primjena kombiniranih spektroskopskih i teorijskih metoda na određivanje strukture novih spojeva.

Ključne riječi: Izotopomeri, infracrveni spektri, Ramanovi spektri, NMR spektri, maseni spektri, aromatski spojevi, Schiffove baze, vibracijska dinamika, izotopni efekti.

Ciljevi istraživanja: Uvođenje izotopa u molekulu ne mijenja elektronsku strukturu, ali daje obilje novih podataka za teorijske proračune. Jedan od ciljeva je određivanje potencijalnih polja važnih modelnih molekula srednje veličine, koje su sastavni dio većih molekulskih sustava. Uporabom velikog broja eksperimentalnih vibracijskih frekvencija izotopomera moguće je odrediti valentna polja s većim brojem interakcijskih konstanti. Time se postižu dva glavna rezultata: a) razumijevanje vibracijske dinamike sprege i miješanje koordinata u osnovnom elektronskom stanju i b) solidna osnovica za interpretaciju vibracija pobuđenih i ioniziranih stanja. Drugi je aspekt studij efekata jednog deuterija s obzirom na njegov položaj u molekuli, te kolektivni efekti perdeuteriranih funkcionalnih skupina (npr. fenilne) na nuklearno zasjenjenje, konstante sprege C-H i relaksacijska vremena spin-rešetka. Detaljno poznavanje vibracijske dinamike, u našem slučaju pretežno mono- i binuklearnih aromatskih molekula, omogućuje bolje razumijevanje tzv. skupnih (grupnih) vibracija i utvrđivanje novih strukturnih i dijagnostičkih mogućnosti vibracijskih spektroskopija. Ovaj dinamički aspekt molekulskih vibracija trebao bi pomoći pri izboru specifičnih vibracijskih koordinata koje utječu na veličinu, doseg i predznak izotopnih efekata u NMR spektrima.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: HAZU 10 Kemijsko-strukturna istraživanja spektroskopskim i teorijskim metodama
  Naziv ustanove: Institute of Isotopes of the Hungarian Academy of Sciences
  Grad: 1525 - Budimpešta, Mađarska

 2. Naziv projekta: NSF JF 124 Vibrational Analysis of Stilbene and Its Derivatives in Relation to Their Photophysics and Photochemistry
  Naziv ustanove: Department of Chemistry, University of Rochester
  Grad: 14627 - Rochester, NY, SAD

 3. Naziv projekta: DFG Nah-Infrarot Fourier Transform Mikro-Raman-Spektroskopie von Proben unter hohem Druck
  Naziv ustanove: Institut fuer Physikalische und Theoretische Chemie, Universitaet GH Essen
  Grad: 45117 - Essen, Njemačka


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institute of Isotopes of the Hungarian Academy of Sciences
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 1525 - Budimpešta, Mađarska

 2. Naziv ustanove: Central Research Institute for Chemistry, Hungarian Academy of Sciences
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 1025 - Budimpešta, Mađarska

 3. Naziv ustanove: Abteilung Chemische Physik, Universitaet Ulm
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Ulm, Njemačka

 4. Naziv ustanove: Institut fuer Physikalische und Theoretische Chemie, Universtitaet GH Essen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 45117 - Essen, Njemačka

 5. Naziv ustanove: Institut fuer Physikalische und Theoretische Chemie, Universitaet Erlangen-Nuernberg
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Erlangen, Njemačka

 6. Naziv ustanove: Department of Chemistry, University of Rochester
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 14627 - Rochester, NY, SAD

 7. Naziv ustanove: National Institutes of Health, NIDDK
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Bethesda, MD, SAD

 8. Naziv ustanove: Institut fuer Organische Chemie, Karl-Franzens Universitaet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 8010 - Graz, Austrija

 9. Naziv ustanove: Institut fuer Chemie, Johannes Kepler Universitaet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 4040 - Linz, Austrija

 10. Naziv ustanove: Mayo Foundation
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Rochester, MN, SAD

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr