SVIBOR - Projekt broj: 1-07-162

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-162


POVRŠINSKO-ELEKTROKEMIJSKA SVOJSTVA METALA I METALNIH OKSIDA


Glavni istraživač: VUKOVIĆ, MARIJAN (53936)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 41
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 23
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora Zagreb
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 4561-176
teleFaks: 385 (1) 420-437

Sažetak: Projekt predstavlja interdisciplinarni pristup metoda elektrokemije, površinske kemije i koloidne kemije u proučavanju svojstava metala i metalnih oksida u cilju njihove upotrebe u elektrokatalizi, razumijevanju procesa korozije kao i u mogućnostima upotrebe nekih novih materijala na bazi staklastih metala i keramičkih oksida. Tijekom rada na Projektu ispitana su elektrokatalitička svojstva tankih slojeva rutenija, rodija i iridija na titanu za elektrokemijsku rakciju razvijanja kisika iz kiselih otopina. Nađeno je da se i rutenijeva i rodijeva prevlaka mogu dodatno elektrokemijski aktivirati. Kod rutenijeve elektrode, kako je pokazano fotoelektronskom spektroskopijom X-zrakama, tome je uzrok povećanje hidroksilne komponente u oksidnom sloju. Što se anodne stabilnosti tiče, rodijeva prevlaka je najstabilnija, dok je najmanje stabilna rutenijeva. Ovu je moguće dodatno stabilizirati termalnim tretiranjem iznad 200oC kao i formiranjem miješane Ru-Ir prevlake, koja u sastavu Ru0.40Ir0.60 pokazuje i elektrokromična svojstva, a potenciodinamicki je aktivirana do povecane elektrokataliticke aktivnosti u razvijanju kisika. U procesu pasivizacije staklastog metala Fe80B20 u kiseloj otopini, učestvuju adsorbirani intermedijeri kao i u stvaranju unutarnjeg oksidnog i vanjskog zaštitnog sulfatnog sloja. U neutralnoj boratnoj otopini, pasivni sloj se sastoji od izolatorskog ili poluvodičkog n-tipa. Impedancija elektrode na pasivnim potencijalima pokazuje samo kapacitetnu komponentu, dok je na pozitivnijim potencijalima nadjena i adsorpcijska komponenta. Elektrokinetički podaci o suspenziji kompleksnog oksida Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 dobiveni mikroelektroforezom pokazali su da je za ukupno elektrokinetičko ponašanje suspenzije predominirajuća uloga PbO. Elektrokemijski inducirani rast hidratiziranog oksidnog sloja na nerdjajucem celiku doveo je do vece otpornosti prema koroziji.

Ključne riječi: elektrokemija, elektrokataliza, elektrokinetika, korozija, elektrokemijsko razvijanje kisika, metali, staklasti metali, metalni oksidi, keramički oksidi, pasivni slojevi, ciklička voltametrija, elektrokemijska impedancijska spektroskopija, elektroforeza, rotirajuća disk elektroda s prstenom, rutenij, rodij, iridij, Fe8OB20, pasivni Fe8OB20, pasivno željezo, nerdjajuci celik

Ciljevi istraživanja: Istraživanje veze između površinskih svojstava materijala i njihovih elektrokatalitičkih, korozijskih i reoloških svojstava od značajnog je teoretskog i praktičnog interesa. Cilj ovih istraživanja je karakterizacija površina metala i metalnih oksida, i pronalaženje optimalnih uvjeta za odvijanje ili inhibiciju pojedinih elektrokemijskih reakcija kao i definiranje primijenjivosti ispitivanih materijala kao: (i) elektrokatalizatora, (ii) keramičkih materijala, (iii) materijala otpornih na koroziju i (iv) eksperimentalnih modelnih sistema. Ova će istraživanja doprinijeti novim spoznajama o temeljnim relacijama između strukturnih, kemijskih i električkih svojstava površina materijala i odvijanja elektrokatalitičkih i/ili korozijskih procesa na granici faza čvrsto/tekuće. U području istraživanja elektrokatalitičkih reakcija razvijanja kisika i klora na hidratiziranim oksidnim slojevima rutenija, rodija i iridija, pokušati će se definirati ona površinska svojstva materijala koja dovode do: (i) povećane elektrokatalitičke aktivnosti i (ii) povećane anodne stabilnosti oksidnih slojeva. U području istraživanja keramičkih oksida preko poznavanja njihovih elektrokinetičkih svojstava, pokušat će se pripremiti što stabilnije i reproducibilnije suspenzije. U području istraživanja korozije staklastog metala Fe80B20, kao i pasivnih filmova formiranih anodnom oksidacijom Fe80B20, definirat će se relacija između električkih svojstava površine materijala i procesa korozije u različitim otopina elektrolita.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: Corrossion implications and endurance prediction for NPP heat exchanger materials by rapid electrochemical measurement
    Naziv ustanove: IAEA
    Grad: Beč, Austrija

  2. Naziv projekta: Suspensions and microstructure of ceramics
    Naziv ustanove: National Institute for Science and Technology
    Grad: Washington, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr