SVIBOR - Projekt broj: 1-07-165

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-165


STRUKTURE, SVOJSTVA I REAKTIVNOSTI KEMIJSKIH SUSTAVA


Glavni istraživač: KLASINC, LEO (21130)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 260
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 130
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel za kemiju Zavod za fizičku kemiju
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1 27 26 48
Telefon: 385 (0)1 456 11 11
E-mail: Klasinc@olimp.irb.hr

Sažetak: Istraživanje elektronske strukture, svojstava i aktivnostibioloških molekula (vitamina, steroida, lijekova i dr.). Istraživanje stanja slobodnih atoma, molekula i iona, određivanje njihove elektronske i geometrijske strukture, studij procesaekscitacije, emisije, ionizacije, relaksacije, fragmentacije, te reakcija u plinskoj fazi. Određivanje, praćenje i reakcijemikrosastojaka zraka, te predviđanje njihovog transporta irazgradnje. Homogene reakcije kompleksa prijelaznih metala, homogena kataliza i reakcije slobodnih radikala. Kinetika i mehanizam reakcija iona, radikala i pobuđenih molekula pomoću vremenski razlučenih metoda. Istraživanje reakcija metala s makrocikličkim i organofosfornim spojevima, kao i klaster sistema metalnih atoma s posebnim naglaskom na upoznavanje svojstava kompleksnih spojeva metala, koji se javljaju kao aktivne komponente u homogenim i heterogenim katalizatorima.

Ključne riječi: atmosferska kemija, kataliza, kinetika, elektronska struktura, pobuđena stanja atoma i molekula, reakcijski mehanizmi, teorijska kemija, fotokemija, spektroskopija, kompjuteri u kemiji, modeliranje, QSAR

Ciljevi istraživanja: Područja fizičke kemije: spektroskopija, kinetika i atmosferska kemija, koje su predmet ovog projekta upravo su u silnoj ekspanziji zbog razvoja mjerne i kompjuterske tehnike, uvođenja novih (prvenstveno laserskih) spektroskopskih metoda i potrebe da se sustavno obrade dobiveni eksperimentalni rezultati u smislu sistematizacije i definicije fundamentalnih zavisnosti između mjernih veličina i ponašanja, odnosno željenih svojstava istraživanih spojeva i sustava. Osim ovladavanja novim znanjima i tehnologijama, te školovanja odgovarajućeg znanstvenog osoblja, postignuta razina znanja iz predloženog projekta, služit će kao temelj za donošenje odluka o novim pravcima razvoja i poboljšanju kvalitete života. Konkrektno su provedena slijedeća istraživanja: Istraživanje elektronske strukture, svojstava i aktivnosti bioloških molekula (vitamina, steroida, lijekova i dr.).Istraživanje stanja slobodnih atoma, molekula i iona, određivanje njihove elektronske i geometrijske strukture, studij procesa ekscitacije, emisije, ionizacije, relaksacije, fragmentacije, te reakcija u plinskoj fazi. Određivanje, praćenje i reakcije mikrosastojaka zraka, te predviđanje njihovog transporta i razgradnje. Homogene reakcije kompleksa prijelaznih metala, homogena kataliza i reakcije slobodnih radikala. Kinetika i mehanizam reakcija iona, radikala i pobuđenih molekula pomoću vremenski razlučenih metoda. Istraživanje reakcija metala s makrocikličkim i organofosfornim spojevima kao i klaster sistema metalnih atoma s posebnim naglaskom na upoznavanje svojstava kompleksnih spojeva metala koji se javljaju kao aktivne komponente u homogenim i heterogenim katalizatorima.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: PN-962 Gas Phase Electronic Structure of Unsaturated Stereoids
  Naziv ustanove: National Institutes of Health
  Grad: Bethesda, SAD

 2. Naziv projekta: PN-943 Reakcije organometalnih kompleksa prijelaznih metala
  Naziv ustanove: Ames National Laboratory, Department of Energy
  Grad: Ames, SAD

 3. Naziv projekta: Elektronski pobuđna stanja molekula i kemija okoliš
  Naziv ustanove: Internationales Buero, Forschungszentrum Juelich
  Grad: Juelich, Njemačka

 4. Naziv projekta: Production, Destruction and Transport of Photochemical Oxidants in the Mediterranean
  Naziv ustanove: World Meteorological Organization
  Grad: Ženeva, Švicarska

 5. Naziv projekta: Ozone Measurements in Zagreb and in the Northern Adriatic Region of Croatia
  Naziv ustanove: Fraunhofer Institut, EUROTRAC-TOR, EUREKA program
  Grad: Garmisch-Partenkirchen, Njemačka

 6. Naziv projekta: Metalni kompleksi od biološke i farmakološke važnosti
  Naziv ustanove: Instituto di Farmacologia e Farmacognosia, University of Trieste
  Grad: Trst, Italija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Computing Centre, University Duesseldorf
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Duesseldorf, Njemačka

 3. Naziv ustanove: Argonne National Laboratory
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Argonne, SAD

 4. Naziv ustanove: Louisiana State University, Department of Chemistry
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Baton Rouge, SAD

 5. Naziv ustanove: National University of Singapore, Department of Chemistry
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Singapore, Singapore

 6. Naziv ustanove: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 7. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Rega Institute for Medical Research, Katholieke Universitet Leuven
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Leuven, Belgija

 9. Naziv ustanove: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area della Ricerca di Padova
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Padova, Italija

 10. Naziv ustanove: Institute for Meteorology and Climate Research, Research Center Karlsruhe
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Karlsruhe, Njemačka

 11. Naziv ustanove: Department of Inorganic Chemistry, Technical University Budapest
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 12. Naziv ustanove: Department of Organic Chemistry, St. Petersburg Forest Technical Academy
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: St. Petersburg, Rusija

 13. Naziv ustanove: Aristoteles University, Thessaloniki
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Solun, Grčka

 14. Naziv ustanove: Hahn-Meitner-Institut, Berlin
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Berlin, Njemačka

 15. Naziv ustanove: Universite de Nice, Laboratoire de Biophisique
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Nica, Francuska

 16. Naziv ustanove: Laboratoire d' Aerologie, CNRS-URA 0354 Universite Paul Sabatier
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Toulouse, Francuska

 17. Naziv ustanove: Universite Paris, XXII-Creteil, Laboratoire Physico-Chimie de l' Environnement
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Creteil, Francuska

 18. Naziv ustanove: LSMCL-IPEM, Technopole 2000 Metz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Metz, Francuska

 19. Naziv ustanove: Državni hidrometeorološki zavod
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 20. Naziv ustanove: Radiation Laboratory, University of Notre Dame
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Notre Dame, SAD

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr