SVIBOR - Projekt broj: 1-07-166

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-166


SUPRAVODLJIVI OKSIDI I METALNI KOMPLEKSI


Glavni istraživač: BRNIČEVIĆ, NEVENKA (5652)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 67
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 17
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: ODJEL ZA KEMIJU/ZAVOD ZA FIZIČKU KEMIJU Laboratorij za kemiju kompleksnih spojeva
Adresa: Bijenička 54, Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4561-189
teleFaks: 385 (0)1 272-648
teleFaks: 385 (0)1 425-497
E-mail: basic@olimp.irb.hr
E-mail: brnicevic@olimp.irb.hr

Sažetak: Studira se nekoliko sustava visokotemperaturno-supravodljivih oksida: Bi-Ca-Sr-Cu-O, Hg-Ba-Ca-Cu-O, Sr-(Ln,Ce)-M-Cu-O, Ln=elementi rijetkih zemalja, M=Nb,Ta,Mo,W,Fe. Termički se obrađuju smjese oksida s različitim atomskim udjelom elemenata prijelaznih i zemnoalkalnih metala, te elemenata rijetkih zemalja u svrhu priprave supravodljivih oksidnih faza s kritičnim temperaturama prijelaza u supravodljivo stanje što bližim sobnoj temperaturi. Istraživanja se odnose na pripravu monofaznih i višefaznih sustava, a uključuju također strukturnu, spektroskopsku, magnetsku i električnu karakterizaciju. Istražuju se reakcije heksanuklearnih klasterskih jedinica /M6X12/n+, M=Nb, Ta, X=Cl, Br, n=2,3,4, zatim /M6X8/m+, M=Mo,W, m=4,5,6, s alifatskim alkoholima, hidroksid i alkoksid ionima, te ligandima koji sadrže atom(e) dušika kao donor(e). Reakcije mononuklearnih kompleksnih vrsta kalcija i agnezija istražuju se u reakcijama s hidroksi karboksilnim, dikarboksilnim i keto kiselinama.

Ključne riječi: supravodljivi oksidi, visokotemperaturna supravodljivost, magnetska susceptibilnost, elektronska paramagnetska rezonancija, mikrovalna apsorpcija, metalni klasteri, metalni kompleksi, višenuklearni kompleksi, kristalne strukture, kompleksi urične kiseline

Ciljevi istraživanja: Ovladavanje reproducibilnim postupcima priprave monofaznih uzoraka visokotemperaturno-supravodljivih oksida pogodnih magnetskih i transportnih svojstava, sa kritičnim veličinama kao što su temperatura, gustoća struje i magnetsko polje dovoljno visokim za tehnološku primjenu. Razrada metoda uzgoja monokristala visokotemperaturno-supravodljivih oksida. Razvoj metoda karakterizacije oksidnih supravodiča sa znanstvenog i tehnološkog stanovišta, te proširenje naših saznanja o prirodi supravodljivog stanja u novim supravodičima. Očekuje se, da bi nove kemijske reakcije među atomima bakra,bizmuta, talija, žive, titana i nekih drugih prijelaznih metala sa zemnoalkalnim metalima, odnosno elementima rijetkih zemalja kao kationima, mogle rezultirati novim, još neotkrivenim svojstvima materije i kritičnim temperaturama prijelaza u supravodljivo stanje blizu sobnoj temperaturi. Heksanuklearni halogenidni klasteri niobija i tantala su poznati u tri različita oksidacijska stanja i to: /M6X12/2+,3+,4+, M=Nb,Ta, X=Cl,Br. Heksanuklearni klasteri molibdena i volframa su također poznati, kao /M6X8/m+, M=Mo,W, m=4,5,6. Reverzibilni oksidacijsko-redukcijski procesi su mogući unutar ovih dviju klasterskih skupina, a da se kod toga ne razore klasterske jedinice. Ova činjenica ukazuje da bi navedene heksanuklearne klasterske vrste mogle biti pogodne za reverzibilne višeelektronske redoks (ili fotoredoks) reakcije, koje su zanimljive sa stanovišta kemijskih procesa kao što su pretvorba energije, cijepanje molekula vode pod utjecajem svjetla ili katalitičke redoks reakcije. U tu svrhu potrebno je upoznati prirodu veze metal-metal i metal-ligand u svakom oksidacijskom stupnja posebno. U tijeku su eksperimenti kojima se nastoji ove klaster spojeve (dosada poznate kao izolatore) prevesti u metalno stanje.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: JF 891 Cluster Systems of Niobium, Tantalum, Molybdenum & Tungsten
  Naziv ustanove: Ames Laboratory, USDOE, and Department of Chemistry, Iowa State University
  Grad: 50011 - Ames, Iowa, USA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut fuer Angewandte und Technische Physik, Technische Universitaet Wien
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: A-1040 - Wien, Austria

 2. Naziv ustanove: Institut fuer Experimentalphysik, Technische Universitaet Wien
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: A-1040 - Wien, Austria

 3. Naziv ustanove: Institut fuer Experimentalphysik der Universitaet Graz
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: A-8010 - Graz, Austria

 4. Naziv ustanove: Walther-Meissner-Institut fuer Tieftemperaturforschung
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: W-8046 - Garching, Deutschland

 5. Naziv ustanove: Max-Planck-Institut fuer FestKoerperforschung
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: W-7000 - Stuttgart, Deutschland

 6. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Institut za fiziku Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Klinička bolnica "Sestre milosrdnice"
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr