SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-07-167

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-07-167


Broj radova citiranih u CC: 37
Broj ostalih radova: 51
Ukupno objavljenih radova: 88


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Theoretical Models of Chemical Bonding, Part 3. Molecular Spectroscopy, Electronic Structure and Intramolecular Interactions

  Autori:
  ......,
  Urednici
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Izdavač: Springer Verlag
  ISBN: 3-540-52252-2
  Godina: 1991
  Broj stranica: 638
  Jezik: engleski
  Sažetak: Obrađene su sve vrste molekularne spektroskopije te je detaljnorazrađena njihova teorijska podloga i uloga u razumijevanjuelektronske strukture molekula.
  Ključne riječi: molekularna spektroskopija, elektronska struktura molekula

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Molecules in Natural Science and Medicine - An Encomium for Linus Pauling

  Autori:
  ......,
  Urednici
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Izdavač: Ellis Horwood
  ISBN: 0-13-561598-4
  Godina: 1991
  Broj stranica: 530
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ova kniga pruže uvid u ponašanje elektrona u složenimmolekularnim sustavima. Ona sadrži široki spektar tema koje seprotežu od molekularnih i kristalnih geometrijskih struktura doprimjene vitamina u medicini. Različite tematike povezane suzajedničkom niti, koja se zove struktura molekula.
  Ključne riječi: molekularna struktura, kristlna struktura, kvantna kemija, ortomolekularna medicina, vitamin C

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Theoretical Models of Chemical Bonding. Part 4. Theoretical Treatment of Large Molecules and their Interactions

  Autori:
  ......,
  Urednici
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Izdavač: Springer Verlag
  ISBN: 3-540-52253-0
  Godina: 1991
  Broj stranica: 458
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prikazani su teorijski pristupi u opisu velikih molekularnihsustava pomoću metode fragmentacije u kojoj se velika molekularastavlja na niz interagirajućih lokaliziranih komponenata(podsistema). Razmatrana su međudjelovanja velikih molekula aposebna pažnja poklonjena je Coulombskim interakcijma. Utom konteksu obrađeni su efekti otapala i problem kemijskereaktivnosti.
  Ključne riječi: molekularne interakcije, kemijska reaktivnost, efekt otapala

 4. Tip rada: Knjiga

  Naslov: From Quantum Mechanics to Biochemistry, Homage to Linus Pauling

  Autori:
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Herman, Z.
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Urednici
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Izdavač: Croat. Chem. Acta
  Godina: 1991
  Jezik: engleski
  Ostalo: Vol. 64, no.3

 5. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Forty Years of the Computational Quantum Chemistry

  Autori:
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Orville-Thomas, W.J.
  Urednici
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Izdavač: J. Mol. Struc. (THEOCHEM) - Elsevier
  Godina: 1991
  Jezik: engleski

 6. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Spectroscopy and Intermolecular Interactions - A Tribute to D. Hadži

  Autori:
  Kidrič, J.
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Meić, Z.
  Urednici
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Izdavač: Croat. Chem. Acta
  Godina: 1991
  Jezik: engleski
  Ostalo: Vol. 64, no 4

 7. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Molecular Spectroscopy and Molecular Structure 1991, Special issue dedicated to Dušan Hadži

  Autori:
  Barnes, A.J.
  Orville-Thomas, W.J.
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Meić, Z.
  Urednici
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Izdavač: J. Mol. Struc. (THEOCHEM) - Elsevier
  Godina: 1992
  Jezik: engleski
  Ostalo: Vol. 266

 8. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Molecular Spectroscopy and Molecular Structure 1991, special issues dedicated to Dušan Hadži

  Autori:
  Barnes, A.J.
  Orville-Thomas, W.J.
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Meić, Z.
  Urednici
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Izdavač: J. Mol. Struc. (THEOCHEM) - Elsevier
  Godina: 1992
  Jezik: engleski
  Ostalo: Vol. 267

 9. Tip rada: Knjiga

  Naslov: 120th Anniversary of the Tetrahedral Carbon Concept, Special Issue

  Autori:
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Orville-Thomas, W.J.
  Urednici
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Izdavač: J. Mol. Struc. (THEOCHEM) - Elsevier
  Godina: 1995
  Jezik: engleski
  Ostalo: Vol. 338

 10. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Theoretical and Computational Chemistry, A Series of Books

  Autori:
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Politzer, P.
  Urednici
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Izdavač: Elsevier
  Godina: 1995
  Jezik: engleski

 11. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: The Meaning and Distribution of Atomic Charges in Molecules

  Autori:
  Jug, K.
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Urednici
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Izdavač: Springer Verlag
  Godina: 1991
  Stranice: od 235 do 288
  Jezik: engleski
  Sažetak: Kritički su prikazani različiti načini prikazivanja raspodjelegustoće elektrona u molekulama. Pokazano je da koncept atomskogmonopola igra korisnu ulogu u racionalizaciji brojnih fizičkih ikemijskih svojstava molekula unatoč činjenici da se ne možeegzaktno definirati.
  Ključne riječi: raspodjela elektronske gustoće, atomski monopol

 12. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Electron Spectroscopy for Chemical Analysic (ESCA)-Basic Features and their Model Description

  Autori:
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Urednici
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Izdavač: Springer Verlag
  Godina: 1991
  Stranice: od 289 do 338
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prikazan je teorijski okvir za opis promjena energijaunutrašnjih elektrona atoma u različitim kemijskim okolinama.Pokazano je da se ESCA pomaci mogu interpretirati pomoćujednostavnih elektrostatskih modela. Uloga konačnog stanja nakonionizacije razmatrana je in extenso.
  Ključne riječi: ESCA pomaci, intramolekularni elektrostatski potencijal, relaksacijska energija

 13. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Theoretical Studies of the Mills-Nixon Effect

  Autori:
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Hodošček, M.
  Koch, W.
  Kovaček, Damir (163343)
  Urednici
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Izdavač: Ellis Horwood
  Godina: 1991
  Stranice: od 333 do 349
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prikazani su rezultati brojnih teorijskih istraživanja strukturei svojstava sraštenih planarnih molekula. Pokazano je daaromatski fragmenti imaju karakteristike Mills-Nixonovih ilianti-Mills-Nixonovih deformacija ako se na njih nakaleme maleprstenaste molekule. Rezultati se mogu racionaliziratri pomoćurehibridizacije i pi-redova veza.
  Ključne riječi: Mills-Nixonov efekt, hibridizacija, pi-redovi veza

 14. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Nephroprotective Effect of Ascorbic Acid and its 6-bromo-6-deoxy Derivatives

  Autori:
  Radačić, M. (39503)
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Šverko, V. (48775)
  Jerčić, J.
  Schanek, E. (98740)
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Urednici
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Izdavač: Ellis Horwood
  Godina: 1991
  Stranice: od 525 do 530
  Broj referenci: 27
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prikazani su rezultati ispitivanja utjecaja vitamina C i njegovog6-bromo-6-deoksi derivata na nefrotoksičnostcis-diklordiamina-naftalin(II) (DDP). Utvrđeno je da setoksičnost cis-DDP na bubrege miševa soja CBA/H bitno smanjujeako se životinjama prije tretmana daju dostatne količine bilovitamina C, bilo njegovog 6-bromiranog derivata.
  Ključne riječi: vitamin C, 6-brom-6-deoksi-askorbinska kiselina, cis-diklordiamino-platina(II), toksičnost na bubrege

 15. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Effect of Ascoarbic Acid and its Derivatives on Different Tumors in vitro and in vivo

  Autori:
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Kovaček, Ivančica
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Osmak, M. (34303)
  Pavelić, K.
  Urednici
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Izdavač: Ellis Horwood
  Godina: 1991
  Stranice: od 509 do 524
  Broj referenci: 60
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prikazani su rezultati ispitivanja učinka L-askorbinske kiselinei njenog 6-deoksi-6-brom derivata, kao i njihove smjese sbeta-karotenom na više tipova tumorskih stanica u in vitro i invivo uvjetima. Najjači inhibitorski učinak opažen je pri tretmanutumorskih stanica MelB16 6-brom derivatom askorbinske kiseline.Ukratko je diskutiran mehanizam antitumorskog djelovanjaaskorbinske kiseline.
  Ključne riječi: vitamin C, 6-brom-6-deoksiaskorbinska kiselina, beta-karoten, antitumorsko djelovanje

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fluorine Effect on the Structural Properties in Selected Benzocyclopropenes

  Autori:
  Koch, W.
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Časopis: J. Chem. Soc., Perkin
  ISSN: 0300-9580
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 2195 do 2202
  Jezik: engleski
  Sažetak: Geometrijska i elektronska struktura mono- i polianeliranihbenzociklopropena i njihovih perfluoroderivata ispitana jeprimjenom HF/6-31G* i MP2/6-31G* metoda. Ustanovljeno je da CF2skupine uzrokuju anti-Mills-Nixonov efekt, što je racionaliziranosuprotnim učincima rehibridizacije i hiperkonjugacije.
  Ključne riječi: Mills-Nixon i anti--Mills-Nixon efekt, rehibridizacija, pi-redovi veza, hiperkonjugacija

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ab initio Calculation of Mills-Nixon Effect in Indan, Tetralin and some Related Systems

  Autori:
  Bloor, J. E.
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Hodošček, M.
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Poljanec, K.
  Časopis: New J.Chem.
  ISSN: 0398-9836
  Volumen: 17
  Godina: 1993
  Stranice: od 157 do 160
  Jezik: engleski
  Sažetak: Strukturna svojstva indana i srodnih mu spojeva ispitana suprimjenom HF/3-21G metode. Pokazano je da u indenil radikaludolazi do najjače Mills-Nixonove lokalizacije unutar benzenskogprstena. Rezultati su interpretirani pomoću rehibridizacije ipi-redova veza.
  Ključne riječi: Mills-Nixonov efekt, hibridizacija, pi-redovi veza

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The Mills-Nixon Effect in Trindan and some Related Tris-annelated Benzenes

  Autori:
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Hodošček, M.
  Poljanec, K.
  Časopis: J. Mol. Struct. (THEOCHEM)
  ISSN: 0166-1280
  Volumen: 285
  Godina: 1993
  Stranice: od 187 do 194
  Jezik: engleski
  Sažetak: strukturna svojstva trindana i srodnih molekula ispitana suprimjenom HF/3-21G modela. Pokazuje se da centralni benzenskiprsten pokazuje karakterističnu MN-deformaciju, iako u blagomobliku. Rezultati su interpretirani pomoću hibridizacije ipi-redova veza.
  Ključne riječi: Mills-Nixonov efekt, hibridizacija, pi-redovi veza

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fluorination Effect on the Structural Properties in Benzocyclobutenes and Benzocyclobutadienes

  Autori:
  Koch, W.
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Časopis: Int. J. Quant. Chem.
  ISSN: 0020-7608
  Volumen: 48
  Godina: 1993
  Stranice: od 319 do 332
  Jezik: engleski
  Sažetak: Strukturna svojstva benzociklobutena i njihovih perfluoroderivatarazmatrana su HF/6-31G* pristupom. Ustanovljeno je prisustvo MNefekta u čistim ugljikovodicima dok perfluoroderivati pokazujukarakterističan anti-MN efekt. Ovo posljednje objašnjeno jeutjecajem hiperkonjugacije.
  Ključne riječi: anti-Mills-Nixon efekt, perfluoroefekt, rehibridizacija, hipokonjugacija

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Reversed Mills-Nixon Effect in Benzoborirene and Benzocyclopropenyl Cation

  Autori:
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Pfeifer, K. H.
  Časopis: J. Mol. Struct. (THEOCHEM)
  Volumen: 300
  Godina: 1993
  Stranice: od 445 do 453
  Jezik: engleski
  Sažetak: Strukturna svojstva benzoborirena i benzociklopropilen kationaistražena su primjenom HF/6-31G* metode. Pokazano je da jakapi-elektronska delokalizacija uzrokuje vrlo izraženanti-Mills-Nixonov efekt.
  Ključne riječi: anti-Mills-Nixonov efekt, pi-elektronska delokalizacija

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Semiempirical AM1 Study of the Structural Properties in some Large Fused Molecular Systems

  Autori:
  Kovaček, Damir (163343)
  Margetić, D. (161124)
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Časopis: J. Mol. Struct. (THEOCHEM)
  ISSN: 0166-1280
  Volumen: 285
  Godina: 1993
  Stranice: od 195 do 210
  Jezik: engleski
  Sažetak: Razmotren je velik broj molekula koje pokazuju izrazitiMills-Nixonov efekt primjenom semiempirijske AM1 metode. Tajefekt je naročito naglašen kod molekularnih sustava koje sadržebifenilenski fragment.
  Ključne riječi: Mills-Nixonov efekt, hibridizacija, pi-redovi veza

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fine Tuning of the Mills-Nixon Effect. Influence of Substituents in Benzocyclobutenes and Benzocyclobutadienes

  Autori:
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Lesar, A.
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Časopis: J. Chem. Soc., Perkin
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 993 do 997
  Jezik: engleski
  Sažetak: Struktura i svojstva 1,2-dihidrobenzociklobutena i nekih njihovihderivata ispitana je HF/3-21G metodom. Pokazano je daelektronegativni supstituenti na položajima 3 i 6 pojačavjuMills-Nixonovu lokalizaciju.
  Ključne riječi: Mills-Nixonov efekt, hibridizacija, elektronegativnost

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: A Semiempirical Study of Intramolecular Hydrogen Bonding in Some Naphthazarin Derivatives

  Autori:
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Margetić, D. (161124)
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Časopis: Croat. Chem. Acta
  ISSN: 0011-1643
  Volumen: 65
  Godina: 1992
  Stranice: od 69 do 76
  Jezik: engleski
  Sažetak: Strukturna i energijska svojstva derivata naftazarina razmatranasu primjenom semiempirijske AM1 metode. Rezultati su u dobromslaganju s eksperimentalnim podacima.
  Ključne riječi: intramolekularna vodikova veza

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Influence of Substituents on the Mills-Nixon Effect in some Naphthodicyclobutenes and Naphthodicyclobuta-dienes

  Autori:
  Hodošček, M.
  Kovaček, Damir (163343)
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Časopis: J. Mol. Struct. (THEOCHEM)
  ISSN: 0166-128
  Volumen: 281
  Godina: 1993
  Stranice: od 213 do 220
  Jezik: engleski
  Sažetak: Strukturna svojstva naftalendiciklobutena i diciklobutadienarazmatrana su primjenom HF/3-21G metodom. Istražen je takođerutjecaj supstitucije i ustanovljeno je da on jako ovisi oelektronegativnosti supstituenata. Rezultati su interpretiranikorištenjem modela hibridizacije, pi-redova veza ielektronegativnosti.
  Ključne riječi: Mills-Nixonov efekt, hibridizacija, pi-redovi veza, elekronegativnost

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Semiempirical Sudy of Isomerism and Intramolecular Hydrogen Bonds in some Substituted Anthraquinones

  Autori:
  Margetić, D. (161124)
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Časopis: J. Mol. Struct. (THEOCHEM)
  ISSN: 0166-128
  Volumen: 277
  Godina: 1992
  Stranice: od 161 do 170
  Jezik: engleski
  Sažetak: Razmatrana su strukturna svojstva dihidroksiantrakinona kojiposjeduju intramolekularnu vodikovu vezu primjenom semiempirijskeAM1 metode. Ustanovljena je njihov relativna stabilnost arezultati su interpretirani pomoću strukturnih karakteristikamolekularnih fragmenata.
  Ključne riječi: intramolekularna OH-O vodikova veza, jačina intramolekularnih vodikovih veza

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Strong Mills-Nixon Effect in Benzocyclobutadienes

  Autori:
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Kovaček, Damir (163343)
  Margetić, D. (161124)
  Časopis: J. Mol. Struct. (THEOCHEM)
  ISSN: 0166-128
  Volumen: 260
  Godina: 1992
  Stranice: od 241 do 248
  Jezik: engleski
  Sažetak: Strukturna svojstva benzociklobutadiena ispitana su primjenom SCF(3-21G)sc postupka. Ustanovljena je značajna Mills-Nixonovalokalizacija elektrona, što je objašnjeno sinergističkim efektomsigma- i pi-elektrona.
  Ključne riječi: Mills-Nixonov efekt, hibridizacija, lokalizacija elektrona, pi-redovi veze

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Theoretical Study of Mills-Nixon Effect in Naphtho-cyclobutenes and -cyclobutadienes.

  Autori:
  Hodošček, M.
  Kovaček, Damir (163343)
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Časopis: Theoret. Chim. Acta
  ISSN: 0040-5744
  Volumen: 86
  Godina: 1993
  Stranice: od 343 do 351
  Jezik: engleski
  Sažetak: Strukturna svojstva naftociklobutena i nafto(b)ciklobutadienarazmatrana su primjenom semiempirijskih i ab initio postupaka.Ustanovljena je Mills-Nixonova deformacija u svim ispitanimmolekulama. Najveća MN distorzija nađena je unafto(b)ciklobutadienu.
  Ključne riječi: Mills-Nixonov efekt, rehibridizacija, lokalizacija elektrona

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Is Mills-Nixon Effect Operative in Perfluorobenzo (1,2:3,4:5,6)tricyclobutene?

  Autori:
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Kovaček, Damir (163343)
  Hodošček, M.
  Poljanec, K.
  Kudnig, J.
  Časopis: J. Mol. Struct. (THEOCHEM)
  ISSN: 0166-1280
  Volumen: 234
  Godina: 1991
  Stranice: od 201 do 212
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ispitana je struktura perfluoro-benzo(1,2:3,4:5,6)triciklobutena primjenom ab initio (3-21G)SC postupka. Razmatranaje lokalizacija elektrona u centralnom benzenskom prstenu.
  Ključne riječi: Mills-Nixonov efekt, hibridizacija, intramolekularni prijenos naboja, pi-redovi veza

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mills-Nixon Effect in Heteroanalogues of Cyclopropabenzenes

  Autori:
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Hodošček, M.
  Poljanec, K.
  Časopis: Int. J. Quant. Chem.
  ISSN: 0020-7608
  Volumen: 42
  Godina: 1991
  Stranice: od 869 do 877
  Jezik: engleski
  Sažetak: Strukturna svojstva ciklopropabenzena i njihovih heteroanalogaispitivana su na SCF 6-31G razini teorije. Ustanovljeno je dabenzenski prsten ispoljava karakterističnu Mills-Nixonovulokalizaciju veza, koja je racionalizirana rehibridizacijomčvornih atoma ugljika i promjenom pi-redova veza.
  Ključne riječi: Mills-Nixon efekt, hibridizacija, pi-redovi veza

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Intra- and Extramolecular Electrostatic Potentials in Vitamin C

  Autori:
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Hodošček, M.
  Rupnik, Krešimir (77441)
  Časopis: J. Mol. Struct. (THEOCHEM)
  ISSN: 0166-1280
  Volumen: 256
  Godina: 1992
  Stranice: od 271 do 286
  Jezik: engleski
  Sažetak: Razmotreni su pomaci u energijama elektrona unutrašnje ljuskevitamina C u čvrstom stanju. Korištenjem njihove povezanosti sprotonskim afinitetima ustanovljen je najpogodniji položaj zanapad protona. Pokazano je da relaksacija molekule igraodlučujuću ulogu u tom pogledu.
  Ključne riječi: vitamin C, pomaci energija elektrona unutrašnje ljuske, elektronski potencijal molekule

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Semiempirical Calculation of ESCA Shifts in Oxygen, Nitrogen, Fluorine and Silicon Inner-core Levels by the AM1-AMEP Model

  Autori:
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Kovaček, Damir (163343)
  Šuste, T.
  Časopis: J. Mol. Struct. (THEOCHEM)
  ISSN: 0166-1280
  Volumen: 247
  Godina: 1991
  Stranice: od 305 do 312
  Jezik: engleski
  Sažetak: Primjenom AM1-AMEP modela izračunani su pomaci energija elektronaunutrašnjih ljuski atoma dušika, kisika, fluora i silicija umolekularnim okolinama. Ustanovljeno je da SCC-AMEP model boljeopisuje ove ESCA pomake.
  Ključne riječi: model elektrostatskog potencijala u aproksimaciji atomskih monopola, ESCA pomaci, relaksacija molekule za vrijeme fotoionizacije

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Theoretical Studies of the Solvent Effect on the Stability of the Ascorbic Acid Tautomers

  Autori:
  Hoeweler, U.
  Baecker, Th.
  Klessinger, M.
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Časopis: Croat. Chem. Acta
  ISSN: 0011-1643
  Volumen: 64
  Godina: 1991
  Stranice: od 539 do 549
  Jezik: engleski
  Sažetak: Relativna stabilnost tautomera vitamina C razmatrana je pomoćusemiempirijske AM1 metode. Prema računima najstabilniji tautomernije onaj , koji je opažen u čvrstom i tekućem stanju. Utjecajotapala računski je simuliran i pokazano je da razlika ustabilnosti ova dva tautomera opada u otopini.
  Ključne riječi: vitamin C, tautomeri askorbinske kiseline

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hermite-Gaussian Functions as Basis Sets in ab initio Calculations

  Autori:
  Kovačević, Krešimir (22741)
  Primorac, Miljenko (96304)
  Časopis: J. Mol. Struct. (THEOCHEM)
  ISSN: 0166-1280
  Volumen: 251
  Godina: 1991
  Stranice: od 2529 do 236
  Jezik: engleski
  Sažetak: Hermite-Gaussove funkcije (HG) korištene su kao polarizacijskefunkcije u ab initio proračunima malih test molekula. SvojstvaHG skupa mjerena ukupnom energijom istraživana su u velikimosnovnim skupovima koji daju rezultate bliske Hartree-Fockovomograničenju. Rezultati ovako formiranog skupa uspoređeni su sarezultatima dobivenim Gaussovim osnovnim skupovima iste veličine.
  Ključne riječi: ab initio računi, osnovni skupovi funkcija, polarizacijske funkcije, Hermite-Gaussove funkcije

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Calculation of the Ground State Energies of Helium Atom and H2+ Molecular Ion Based on the Hermite-Gaussian Functions

  Autori:
  Primorac, Miljenko (96304)
  Kovačević, Krešimir (22741)
  Časopis: Phys. Rev.
  ISSN: 0031-899
  Volumen: 46
  Godina: 1992
  Stranice: od 4666 do 0
  Jezik: engleski
  Sažetak: Kvaliteta Hermite-Gaussovih funkcija kao funkcija osnovnog skupaistraživana je ab initio proračunima na helijevom atomu i H2+molekuli. Polinomske forme HG funkcija četvrtog stupnja dajuenergiju za helijev atom jednaku energiji dobivenoj Slaterovimfunkcijama trostrukog zeta.
  Ključne riječi: ab initio proračuni, osnovni skupovi, polinomske Hermite-Gaussove funkcije, He, H2+

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pressure shifts and electron scattering lengths in atomic and molecular gases

  Autori:
  Asaf, U.
  Rupnik, Krešimir (77441)
  Reisfeld, G.
  McGlynn, S.P.
  Časopis: J. Chem. Phys.
  ISSN: 0021-9606
  Volumen: 99
  Godina: 1993
  Stranice: od 2560 do 2566
  Jezik: engleski
  Sažetak: Razmatrani su fotoapsorpcijski odnosno fotoionizacijski spektriCH3I u odnosu na 11 perturbera u 11 različitih binarnih smjesa uplinskom stanju: 5 plemenitih plinova i 6 molekula (H2, N2, CH4,CO2, C2H6 i C3H8). Ustanovljeno je da molekule imaju veću duljinuraspršenja od plemenitih plinova za danu polarizabilnost.
  Ključne riječi: fotoapsorpcijki spektri, fotoionizacijki spektri, Rydbergova stanja

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fluids of linearly fused Lennard-Jones sites:Comparison between simulations and integral equation theories

  Autori:
  Perera, A.
  Sokolić, Franjo (65502)
  Moreau, M.
  Časopis: J. Chem. Phys.
  ISSN: 0021-9606
  Volumen: 97
  Godina: 1992
  Stranice: od 1969 do 1979
  Jezik: engleski
  Sažetak: Strukturna i termodinamička svojstva Lennard-Jonesovih modelnihmolekularnih tekućina ispitana su pomoću tri pristupa:simulacijom putem molekularne dinamike, modelom referentnihtočaka interakcije (RISM) teorijom hiper-umreženih lanaca (HNC).
  Ključne riječi: molekularne tekućine, molekularna dinamika,, Lennard-Jones potencijal

 37. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vitamin C- struktura, biološka svojstva i reaktivnost

  Autori:
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Osmak, M. (34303)
  Pavelić, K.
  Časopis: Kemija u industriji
  Volumen: 43
  Godina: 1994
  Stranice: od 461 do 473
  Jezik: hrvatski

 38. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mills-Nixon Effect in Benzocycloalkanes and their Heteroatom analogues

  Autori:
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Hodošček, M.
  Kovaček, Damir (163343)
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Poljanec, K.
  Naslov zbornika: Symposium on Organic Chemistry-TRI SOC IV
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trst, Italija
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Symposium on Organic Chemistry-TRI SOC IV
  Održan: od 02.04.91 do 05.04.91

 39. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Structural and Properties of some Hetero-substituted Cyclopropanes Possessing Exo-double Bonds. A Theoretical Study

  Autori:
  Kovaček, Damir (163343)
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Naslov zbornika: Symposium on Organic Chemistry-TRI SOC IV
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trst, Italija
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Symposium on Organic Chemistry-TRI SOC IV
  Održan: od 02.04.91 do 05.04.91

 40. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Structure and Properties of some Hetero-substituted Cyclopropanes Possessing Exo-double Bonds. Theoretical Study

  Autori:
  Kovaček, Damir (163343)
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Naslov zbornika: XII sastanak kemičara Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: XII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91

 41. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Semiempirical Calculation of ESCA Shifts in Oxygen, Nitrogen, Fluorine and Silicon Inner Core levels by AM1-AMEP Model

  Autori:
  Kovaček, Damir (163343)
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Šuste, T.
  Naslov zbornika: XII Sastanak kemičara Hrvatske, Book of Abstracts
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: XII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91

 42. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Conformational behaviour and electronic structure of vinylcyclopropene derivatives

  Autori:
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Kovaček, Damir (163343)
  Naslov zbornika: VIIth International Congress on Quantum Chemistry, Book of Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Menton, Francuska
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 2199-2202
  Stranice: od 167 do 0
  Skup: VIIth International Congress on Quantum Chemistry
  Održan: od 02.07.91 do 05.07.91

 43. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Teorijsko istraživanje strukturnih i elektronskih svojstava sraštenih molekula
  Fakultet: Institut "Ruđer Bošković" Sveučilište u Zagrebu
  Autor: KOVAČEK DAMIR
  Datum obrane: 31.10.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 101


 44. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Teorijski studij Mills-Nixonovog efekta
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: KOVAČEK DAMIR
  Datum obrane: 15.07.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 74
  Sažetak: Primjenom modernih kvantno-kemijkih metoda razmatrana sustrukturna svojstva fuzioniranih molekula: bifenilena,benzociklobut(adi)ena i naftociklobut(adi)ena. Njihova osnovanakarakteristika jest da se sastoje od bitno različitihfragmenata:aromatske jezgre i malih napregnutih prstenova. Zbogtoga su njihova svojstva određena kompeticijom dva suprotnaefekta: aromatičnosti benzenskog ili naftalenskog prstena i kutnenapetosti fuzioniranih četveročlanih prstena.
  Ključne riječi: Mills-Nixonov efekt, ab initio, MNDO, AM1, MM2PI, bifenilen, benzociklobuteni, benzociklobutadieni, naftociklobuteni, naftociklobutadieni, hibridizacija


 45. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Teorijski studij Mills-Nixonovog efekta
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAKSIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 15.07.92
  Broj stranica: 74
  Autor: Kovaček Damir
  Rad: Magisterij


 46. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Teorijsko istraživanje strukturnih elektronskih svojstava sraštenih molekula
  Fakultet: Institut "Ruđer Bošković" Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAKSIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 31.10.94
  Broj stranica: 101
  Autor: Kovaček Damir
  Rad: Doktorat


 47. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Računanje ESCA pomaka unutrašnjih elektrona atoma dušika u molekulama primjenom AM1- i PM3-AMEP modela
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAKSIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 01.01.93
  Broj stranica: 46
  Autor: Medven Željka
  Rad: Diplomski rad


 48. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Semiempirijsko računanje ESCA pomaka 3d i 3p elaktrona atoma germanija u različitim kemijskim okolinama
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAKSIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 17.08.93
  Broj stranica: 53
  Autor: Petanjek Ines
  Rad: Diplomski rad


 49. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ispitivanje približnih izraza za ukupnu energiju molekula
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAKSIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 22.12.94
  Broj stranica: 47
  Autor: Višnjevac Aleksandar
  Rad: Diplomski rad


 50. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Semiempirijsko računanje ESCA pomaka energije unutrašnjih elektrona atoma sumpora , selena i telura u kemijskim okolinama
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAKSIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 31.08.95
  Broj stranica: 64
  Autor: Podhraški Zdenka
  Rad: Diplomski rad


 51. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Teorijski studij protonskih afiniteta fenilsilana i benzotiola
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAKSIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 31.08.95
  Broj stranica: 72
  Autor: Šantek Lidija
  Rad: Diplomski rad


 52. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Elektronska struktura i svojstva cikličkih (N)-fenilena
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAKSIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 31.08.95
  Broj stranica: 68
  Autor: Begić Sanjica
  Rad: Diplomski rad


 53. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ab initio studij elektrofilne reaktivnosti hetroanaloga benzociklopropena
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAKSIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 31.08.95
  Broj stranica: 51
  Autor: Kovačević Borislav
  Rad: Diplomski rad


 54. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Teorijski studij protonskih afiniteta nekih supstituiranih benzena
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAKSIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 31.08.95
  Broj stranica: 46
  Autor: Kučina Sandra
  Rad: Diplomski rad


 55. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Semiempirijsko računanje 13C-13C konstanti sprezanja spinova jezgri
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAKSIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 31.08.95
  Broj stranica: 43
  Autor: Đakovac Tamara
  Rad: Diplomski rad


 56. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Semiempirijsko računanje 13C-1H konstanti sprezanja spinova
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAKSIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 31.08.95
  Broj stranica: 49
  Autor: Krolo Karmela
  Rad: Diplomski rad


 57. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Teorijsko ispitivanje strukture nekih Mills-Nixonovih molekularnih sustava
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAKSIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 31.08.95
  Broj stranica: 48
  Autor: Mihalić Arijana
  Rad: Diplomski rad


 58. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ispitivanje kvalitete semiempirijskih valnih funkcija za molekule računanjem dijamagnetske susceptibilnosti i magnetskog zasjenjenja jezgri
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAKSIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 31.08.95
  Broj stranica: 47
  Autor: Kolar Alica
  Rad: Diplomski rad


 59. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Računanje ESCA pomaka unutrašnjih elektrona P atoma primjenom AM1-AMEP modela

  Autori:
  Kiralj, Rudolf
  Vrsta rada: diplomski rad
  Jezik: hrvatski

 60. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Računanje ESCA pomaka unutrašnjih elektrona atoma dušika u molekulama primjenom AM1- i PM3-AMEP modela

  Autori:
  Medven, Željka
  Vrsta rada: diplomski rad
  Jezik: hrvatski

 61. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Semiempirijsko računanje ESCA pomaka 3d i 3p elektrona atoma germanija u različitim kemijskim okolinama

  Autori:
  Petanjek, Ines
  Vrsta rada: diplomski rad
  Jezik: hrvatski

 62. Tip rada: Ostalo

  Naslov: From Quantum Mechanics to Biochemistry, Homage to Linus Pauling

  Autori:
  Eckert-Maksić, Mirjana (27544)
  Herman, Z.
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Vrsta rada: Croat. Chem. Acta, 64 no.3, (1991), Z. Maksić (ur.)
  Jezik: engleski

 63. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Forty Years of the Computational Quantum Chemistry

  Autori:
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Orville-Thomas, W.J.
  Vrsta rada: J. Mol. Struct. (THEOCHEM), (1991), Z. Maksić (ur.)
  Jezik: engleski

 64. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Spectroscopy and Intermolecular Interactions - A Tribute to D. Hadži

  Autori:
  Kidrič, J.
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Meić, Z.
  Vrsta rada: Croat. Chem. Acta, 64 No 4 (1991), Z. Maksić (ur.)
  Jezik: engleski

 65. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Molecular Spectroscopy and Molecular Structure 1991, special issues dedicated to Dušan Hadži

  Autori:
  Barnes, A.J.
  Orville-Thomas, W.J.
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Meić, Z.
  Vrsta rada: J. Mol. Struct., vols. 266 and 267 (1992), Z. Maksić (ur.)
  Jezik: engleski

 66. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Kvantna kemija

  Autori:
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Trinajstić, Nenad
  Vrsta rada: Nastava na postdiplomskom studiju, PMF
  Jezik: hrvatski

 67. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Simetrija molekula

  Autori:
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Vrsta rada: Nastava na postdiplomskom studiju, PMF
  Jezik: hrvatski

 68. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Elektronička računala i programiranje u kemiji

  Autori:
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Klasinc, Leo
  Vrsta rada: Nastava na postdiplomskom studiju, PMF
  Jezik: hrvatski

 69. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Kvantna mehanika molekula

  Autori:
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Vrsta rada: Nastava na postdiplomskom studiju, PMF
  Jezik: hrvatski

 70. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Kompjutacijska kvantna kemija

  Autori:
  Kovačević, Krešimir (22741)
  Mihalić, Zlatko
  Vrsta rada: Nastava na postdiplomskom studiju, PMF
  Jezik: hrvatski

 71. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Matematičke metode u kemiji

  Autori:
  Maksić, Zvonimir (27555)
  Klasinc, Leo
  Vrsta rada: Nastava na dodiplomskom studiju, PMF
  Jezik: hrvatski

 72. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Praktikum na elektroničkom računalu

  Autori:
  Simeon, V.
  Pavković, D.
  Kovaček, Damir (163343)
  Vrsta rada: Nastava na dodiplomskom studiju, PMF
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr