SVIBOR - Projekt broj: 1-07-167

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-167


RAZVOJ I PRIMJENA KVANTNO-KEMIJSKIH METODA I MODELA


Glavni istraživač: MAKSIĆ, ZVONIMIR (27555)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 88
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 37
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel za kemiju Grupa za kvantnu kemiju
Adresa: Bijenička c. 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1 42 54 97
E-mail: zmaksic AT spider.irb.hr
Telefon: 385 (0) 1 43 44 61
Telefon: 385 (0) 1 4561 111
teleFaks: 385 (0) 1 272 648

Sažetak: Razvijanje kvantno-kemijskih metoda i modela i njihova primjena u interpretaciji elektronske strukture i reaktivnosti molekula. Teorijsko predviđanje strukturnih karakteristika sraštenih planarnih molekula i određivanje najvjerojatnijeg položaja elektrofilne supstitucije. Dizajn velikih sraštenih planarnih molekula koje su kandidati za (supra) vodiče. Teorijsko ispitivanje apsolutnih protonskih afinitete (PA) velikih aromatskih molekula te razvoj pravila aditivnosti za polisupstituirane benzene. Korištenje pravila aditivnosti za dizajn super-lužnatih spojeva koji se još nazivaju i "protonskim spužvama". Teorijski proračun PA nukleinskih kiselina. Računanje ESCA pomaka, konstanti sprezanja spinova direktno vezanih jezgri itd. Studij svojstava i biološke aktivnosti vitamina C. Razvoj novih osnovnih funkcija pogodnih za efikasno računanje Hartree-Fock i post-Hartree-Fockovih valnih funkcija.

Ključne riječi: hibridizacija, konstante sprezanja spinova jezgri, Mills-Nixonov efekt, (supra)vodljivost, protonski afiniteti, aromatski molekularni sustavi, nukleinske kiseline, električni multipoli atoma u molekulama, ESCA, vitamin C, Hermite-Gaussovi skupovi osnovnih funkcija

Ciljevi istraživanja: Cilj dosadašnjih i sadašnjih istraživanja je razvoj prikladnih kvantno-mehaničkih metoda i modela korisnih za predviđanje i racionalizaciju elektronske strukture, svojstava i reaktivnosti velikih molekularnih sustava. Postoje dva uvjeta koje takvi modeli i metode moraju zadovoljavati: jednostavnost i vjerodostojnost. To je vrlo zahtjevna zadaća. Naime, aproksimativne metode i modeli moraju biti dovoljno jednostavni da bi se mogli primjeniti na velike molekule od kemijskog i biokemijskog interesa. S druge strane one moraju dati približno točne odnosno ispravne rezultate, što znači da ne smiju predstavljati simplifikaciju problema. Nama je pošlo za rukom da razvijemo model modificiranih atoma u molekulama (MAM), koji pruža mogućnost jednostavne interpretacije velikog broja molekularnih svojstava. Model se temelji na polarizaciji atoma (hibridizacija) i ideji atomskog monopola. Jedan od ciljeva jest pokazati da je MAM model koristan u dizajniranju strategije i određivanju krunskih molekula za rješavanje određenih problema primjenom najmodernijih kompjuterskih metoda kvantne kemije. Nedavno je taj postupak doveo do ekonomičnog teorijskog postupka pogodnog za proučavanje reakcija elektrofilne supstitucije u planarnim (aromatskim) organskim molekulama. Sličan stohastički pristup primjenit ćemo u određeivanju protonskih afiniteta velikih polisupstituiranih aromatskih molekula. Još jedan važan aspekt našeg istraživanja je razvoj novih skupova osnovnih funkcija pogodnih za Hartree-Fock i post-Hartree-Fock metode kvantne mehanike molekula.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Organicsh-Chemisches Institut der Westfaelishen Wilhelm-Universitaet, Prof. dr. M. Klessinger
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Muenster, Njemačka

 2. Naziv ustanove: Organisch-Chemisches Institut der Universitaet Heidelberg, Prof. dr. R. Gleiter
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: D-6900 - Heidelberg, Njemačka

 3. Naziv ustanove: Institut fuer Organische Chemie Karl-Franzens-Universitaet Graz, Prof. dr. W.M.F. Fabian
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: A-8010 - Graz, Austrija

 4. Naziv ustanove: Department of Chemistry, The University of Tennessee, Prof. dr. J.E. Bloor
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 37996-1600 - Knoxville, SAD

 5. Naziv ustanove: Institut fuer Theoretische Physik, Universitaet Hamburg, dr. M. Grodzicki
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 20355 - Hamburg, Njemačka

 6. Naziv ustanove: Institut fuer Organische Chemie, Technische Universitaet Berlin, Prof. dr. W. Koch
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: D-10623 - Berlin, Njemačka

 7. Naziv ustanove: Institut "Jožef Stefan", dr. A. Lesar
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 61111 - Ljubljana, Slovenija

 8. Naziv ustanove: Kemijski institut, dr. M. Hodošček
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 61111 - Ljubljana, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr