SVIBOR - Projekt broj: 1-07-179

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-179


Odnos strukture i kemijskih te bioloških svojstava molekula


Glavni istraživač: KOJIĆ-PRODIĆ, BISERKA (21602)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 150
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 53
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Istraživanje materijala i elektronika
Adresa: Bijenička Cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1425386
teleFaks: 385 (0) 1425497
E-mail: kojic olimp.irb.hr

Sažetak: Metodama rendgenske difrakcije, molekularnog modeliranja, koje Ť obuhvaća molekulsku mehaniku i dinamiku, ab initio račune te IR iŤ NMR spektroskopije, prati se odnos molekulske strukture i Ť ponašanja biološki aktivnih spojeva i njihovih modela. Ť "Prepoznavanje" biološki aktivnih molekula (molecular Ť recognition) na osnovi karakterističnih strukturnih parametara, Ť posebno aktivnog mjesta u molekuli ili pak bioaktivne Ť konformacije, koristi se kao doprinos razumijevanju bioloških Ť procesa na molekularnoj razini. Detaljno poznavanje Ť molekularne strukture spojeva u kristalu i otopini (posebno Ť konformacija), kao i rezultati bioloških testova omogućavaju Ť praćenje i objašnjenje mehanizma kemijskih i bioloških Ť reakcija. U tu svrhu izučavaju se realni i modelni sustavi. Ť Dugoročna istraživanja usmjerena su ka studiju vezivanja malih Ť aktivnih molekula na receptore i njihove biološke funkcije. Ť Sustavno se priređuju podaci za QSAR analizu indolskih i Ť neindolskih auksina. U okviru predloženog programa od posebnog Ť su interesa istraživanja vezana za: amino- i gliko-konjugate i Ť halogene derivate indol-3-octene kiseline, bitne u mehanizmu Ť djelovanja biljnog hormona rasta, glikozide-konstituente Ť staničnih stijenki bakterijskih spora, sintetske i prirodne Ť peptide, derivate vitamina C, te metalne komplekse s ligandima, Ť koji oponašaju kompleksiranje in vivo uvjetima. U suradnji s Ť Prof. Saengerom riješena je 3-D struktura purin nukleozid Ť fosforilaze. Izloženi interdisciplinarni pristup istraživanju Ť daje temelj za pripravu novih spojeva unaprijed zadanih Ť svojstava. Istraživačka grupa je uključena u međunarodnu Ť znanstvenu suradnju (SAD, Nizozemska, Njemačka, Austrija, Ť Slovenija, Japan). Istraživački program protegnut je na suradnju Ť sa sedam projekata Instituta Ruđer Bošković i Istraživačkog Ť Instituta PLIVE. To obuhvaća strukturnu kemiju novih organskih i Ť anorganskih spojeva ekološkog i/ili tehnološkog značaja, Ť makrocikle različitog tipa i primjene, kao i spojeve niobija i Ť tantala.

Ključne riječi: biokristalografija, rendgenska difrakcija, rendgenska strukturna analiza, strukturna molekularna biologija, strukturna kemija, molekularna mehanika i dinamika, kompjuterska grafika i modeliranje

Ciljevi istraživanja: Glavni ciljevi našeg istraživanja usmjereni su ka: -razumijevanju bioloških mehanizama djelovanja aktivnih spojeva na molekularnoj razini primjenom multidisciplinarnog i interdisciplinarnog pristupa; - korelacija molekulske strukture i uočenih aktivnosti i svojstava, koja vodi pripravi novih spojeva unaprijed zadanih svojstava; -postizanje kompetentne razine znanja istraživača; izrada magistarskih i doktorskih radnji; - doprinos našem i svjetskom fondu znanja putem objavljivanja znanstvenih publikacija u međunarodnim časopisima. Postignuti rezultati u strukturnoj kemiji auksina i proteina ili enzima odgovornih za fiziološko djelovanje zajedno s kinetičkim mjerenjima i biološkim testovima pomoći će razumijevanju fitohormonske aktivnosti. Značaj ovih rezultata nije bitan samo ubiljnoj fiziologiji već ima ekonomsku važnost u uzgoju sadnica te voćnjaka, kontroli sjemenjai posebno u genetičkoj pripravi novih sojeva industrijskog bilja. U suradnji s Prof. Katayamom iz National Research Institute of Nagoya, Japan, novi regulator rasta 4,4,4-trifluoro-3-(indol-3)maslačna kiselina ušao je u naš istraživački program. Čak i skromni doprinos oskudnom znanju o procesu sporulacije bakterija (studij konstituenata staničnih stijenki bakterijske spoje) biti će od koristi. Imajući na umu da su bakterijske vrste koje sporuliraju kao Bacilus i Streptomices, odgovorne za sintezu većine antibiotika, možemo prosuditi značaj ovih saznanja u humanoj i veterinarskoj medicini, te u proizvodnji i zaštiti hrane.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Juelich Use of high-intensity X-ray beams in biocrystallography
  Naziv ustanove: Freie Universitaet Berlin
  Grad: Berlin, Njemačka

 2. Naziv projekta: CI1*-CT91-0891 Konformacija i molekulska dinamika biološki aktivnih glikozida
  Naziv ustanove: University of Utrecht
  Grad: Utrecht, Nizozemska

 3. Naziv projekta: Kem. sint. teh. Kristalna i molekularna struktura kao osnova kompjuterskog modeliranja
  Naziv ustanove: Istraživački Institut PLIVA
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: Juelich Biomolecular Recognition of Halogenated Natural and Synthetic Analogues of Auxin Phytohormone
  Naziv ustanove: European Molecular Biology Laboratory
  Grad: Hiedelberg, Njemačka


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Freie Universitaet Berlin, institut fuer Kristallographie
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Berlin, Njemačka

 2. Naziv ustanove: Bijovet center for Biomolecular Research Rijksuniversiteit, Utrecht
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Utrecht, Nizozemska

 3. Naziv ustanove: Istraživački Institut PLIVA
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: European Molecular Biology Laboratory
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Hiedelberg, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr