SVIBOR - Projekt broj: 1-07-189

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-189


PROCESI I MOLEKULSKE INTERAKCIJE U HETEROGENIM SUSTAVIMA


Glavni istraživač: FUREDI-MILHOFER, HELGA (12650)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 190
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 75
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Zavod TENEZ Zavod Fizička kemija
Adresa: Bijenička 54, Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 1 4561111
teleFaks: 385 1 425497
E-mail: IVANCIC@OLIMP.IRB.HR

Sažetak: Predmet projekta su kinetička i termodinamička istraživanja heterogenih (čvrsto/tekuće) sustava važnih u biomedicini, biotehnologiji i tehnologiji. Osnovna područja interesa su: (i) asocijacija iona i molekula (npr. kompleksi, micele, tekući kristali, vezikule, lipozomi) u elektrolitnim otopinama, (ii) sorpcija iona i adsorpcija proteina na granici faza čvrsto/tekuće, (iii) termodinamička i kinetička istraživanja nastajanja čvrste faze s naročitim naglaskom na utjecaj aditiva. Istraživanja obuhvaćaju: Ad(i) nastajanje kompleksa i određivanje konstanata stabilnosti u homogenim i heterogenim sustavima, te samoorganiziranje površinski aktivnih tvari i fosfolipidnih molekula, Ad(ii) a) sorpcija/desorpcija radionuklida na površini glina kao modelu za studij zagađenja okoliša; b) mehanizmi adsorpcije proteina na dobro definiranim površinama, uključujući konformaciju adsorbiranih makromolekula i svojstva modificiranih površina; c) molekularno prepoznavanje između makromolekula i specifičnih površina kristala koje rastu, Ad(iii) a) sinteza i karakterizacija novih i /ili nedovoljno karakteriziranih spojeva i određivanje konstante produkta topljivosti; b) utjecaj malih iona, makromolekula i supramolekularnih struktura na kinetiku nastajanja biološki važnih (kalcij-oksalat i kalcij-fosfat) spojeva. Rezultati su interpretirani pomoću teorijskih modela ranije razvijenih u našoj grupi. Rezultati ovih istraživanja omogućavaju razumijevanje kompleksnih višekomponentnih sustava važnih za biomedicinu (normalna i patološka mineralizacija tkiva), biotehnologiju (biosenzori), okoliš (taloženje u prirodnim i otpadnim vodama, transport zagađivala) i kemijskoj industriji (kristalizacija i separacija materijala, sprečavanje neželjenog taloženja, proizvodnja sredstava za pranje i čišćenje, proizvodnja lijekova). Primijenjena istraživanja uključuju razvoj više novih analitičkih metoda. Metoda za razlikovanje urina stvaraoca bubrežnih kamenaca od urina zdravih osoba upotrebljavat će se klinički (određivanja kapaciteta vezanja kalcija na urin).

Ključne riječi: adsorpcija, agregacija, biomineralizacija, biopolimeri, biosenzori, ionske ravnoteže, kompleksi, lipozomi, makromolekule, međupovršine, micele, molekularno prepoznavanje, nukleacija, površinski aktivne tvari, proteini, rast kristala, supramolekule, tekući kristali, topljivost, transformacija faza

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je pridonijeti razumijevanju procesa u heterogenim sustavima od značaja za biologiju, biomedicinu, biotehnologiju i tehnologiju. Osnovni pravci istraživanja su: (i) asocijacija iona i molekula u elektrolitnim otopinama, (ii) procesi na granici faza čvrsto/tekuće, (iii) termodinamička i kinetička istraživanja nastajanja čvrste faze iz elektrolitnih otopina. Istraživanja uključuju: Ad (i) komplekse, molekularne i supramolekularne strukture (micele, vezikule, liposome, tekuće kristale), Ad (ii) sorpciju/desorpciju iona na glinama i mineralima, te adsorpciju proteina na čvrstim površinama uključujući kristal koji raste, Ad (iii) određivanje konstante ravnoteža i faznih prijelaza u heterogenim sustavima, te utjecaj aditiva na kinetiku procesa taloženja i svojstva nastalih taloga. Stečena saznanja mogu doprinijeti rješavanju problema u medicini, biotehnologiji, kemijskoj i farmaceutskoj industriji. Neke od navedenih primjena su uključene u dva projekta sufinancirana od Europske zajednice (optički biosenzori; rizik isprečavanje nastajanja bubrežnih kamenaca). Započeto je istraživanje mogućnosti uporabe kalcij fosfata u restorativnim materijalima za stomatologiju. Rezultati istraživanja su publicirani u časopisima s međunarodnom recenzijom i referirani na znanstvenim skupovima. Suradnici na projektu aktivno surađuju s domaćim i međunarodnim institucijama i sveučilištima.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 5243/RB Radionuclide Migration Mechanisms in Geosphere
  Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency
  Grad: Beč, Austrija

 2. Naziv projekta: CI1-CT 88-0345 Metabolic and Physico-Chemical Studies Underlying the Assessment of the Risk and the Prevention of Kidney Stone Formation
  Naziv ustanove: Commission of the European Communities
  Grad: Brusseles, Belgija

 3. Naziv projekta: CI1-CT 91-0888 Development of Optical Fiber Biosenzor Based on Immobilized Monoclonal Antibody on a Thin Gel Film Surfaces
  Naziv ustanove: Commission of the European Communities
  Grad: Brusseles, Belgija

 4. Naziv projekta: Primjena laserskog rasipanja svjetla na koloide
  Naziv ustanove: Institut fur Physikalische Chemie der Universitat Graz
  Grad: Graz, Austrija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Opća bolnica Osijek
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Universitat Gesamthochschule Essen, Institut fur Physiologische Chemie, Universitatklinikum
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Essen, Njemačka

 4. Naziv ustanove: Urologische Klinik und Poliklinik , Klinikum der Philipps - Universitat Marburg
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: D-3550 - Marburg, Njemačka

 5. Naziv ustanove: The Wiezmann Institute of Science, Department of Structural Biology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Rehovot, Israel

 6. Naziv ustanove: The Hebrew University, Casali Institute of Applied Chemistry, School of Applied Sciences
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Jerusalem, Izrael

 7. Naziv ustanove: National Institute of Standards and Technology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Gaithersburg, USA

 8. Naziv ustanove: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 10. Naziv ustanove: National Institutes of Health, Department of Health and Human Services
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Gaithersburg, USA

 11. Naziv ustanove: The University of Utah, Bioengineering
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Salt Lake City, USA

 12. Naziv ustanove: Institut fur Physikalische Chemie der Universitat Graz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Graz, Austrija

 13. Naziv ustanove: Klinički bolnički centar Rebro
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Metoda za upotrebu u dijagnostici i praćenju liječenja urolitijaze
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Helga Furedi-Milhofer, Frigita Kahana, Klara Kiss, Sara Sarig

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.08.95
Informacije: svibor@znanost.hr