SVIBOR - Projekt broj: 1-07-221

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-221


DINAMIKA BENTOSKOG EKOSISTEMA SJEVERNOG JADRANA


Glavni istraživač: BRENKO, MIRJANA (5382)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 30.12.93.

Ukupno radova na projektu: 78
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora Rovinj
Adresa: G. Paliaga 5
Grad: 52210 - Rovinj, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)052 816-633, 811-544
teleFaks: 385 (0)052 813-496

Sažetak: Složeni odnosi vrsta preko populacija do životnih zajednica unutar ekosistema zahtjevaju višegodišnja istraživanja. Međutim, ovim projektom predložena kratkoročna istraživanja obuhvatila su kvalitativne i kvantitativne promjene biote, repopulaciju i kemijski sastav organizama pod utjecajem čimbenika morske sredine. Rezultati su dali tumačenje i uvid u dinamiku pridnenih zajednica u sjevernom Jadranu. Radovi s dobivenim rezultatima djelom su tiskani, djelom su u tisku, a neki su još u obradi. Bogatstvo pridnenih organizama sjevernog Jadrana prikazano je i na izložbi fotografija.

Ključne riječi: Dinamika, bentoske zajednice, flora, fauna, kemijski sastav, ugibanje, obnavljanje popolacija, Jadransko more

Ciljevi istraživanja: Nova istraživanja kvalitativnog i kvantitativnog sastava i sezonskih promjena u životnim zajednicama morskog dna u sjevernom Jadranu ukazala su na niz problema osnovnog značenja, kojima se trebala obratiti veća pažnja zbog boljeg tumačenja sve učestalijih pojava stresnih stanja posljednjih godina. Fizički i kemijski čimbenici ukazuju na trenutačne promjene morske sredine, dok su životne zajednice morskog dna, zbog svoje relativne stalnosti sigurniji pokazatelji promjena u moru tijekom više godina. Sjeverni Jadran zbog plitkosti i zatvorenosti smatra se idealnim područjem za praćenje promjena uzrokovanih klimatskim i ljudskim činiocima Stoga su u sklopu multidisciplinarnih istraživanja bila predložena slijedeća kratkoročna istraživanja: kvalitativan i kvantitativan sastav raznovrsnih životnih zajednica morskog područja otvorenog mora i priobalja zapadne obale Istre: Ponašanje životnih zajednica i pojedinih vrsta na stresna stanja posebno vezana za nestašicu kisika; oporavak vrsta i životni zajednica nakon stresnih stanja; naseljavanje organizama na prirodne i umjetne podloge, i u dubini sedimenta; kemijski i mineralni sastav bentoskih alga i ljuštura školjkaša u svezi s tipom dna i načinom života; spolni ciklus i sezonske kemijske promjene mekih dijelova tijela u oba privredno važna školjkaša.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-03-177 Fazne ravoteže, relaksacije i prijelazi u čvrstom stanju
  Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Rendgenski laboratorij, Istraživanje materijala i elektronika
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: Composizione chimica e i metaboliti secondari in organismi marinio del Mare Adriatico e Tirreno
  Naziv ustanove: Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico del CNR
  Grad: 80072 - Arco Felice (Na), Italia

 3. Naziv projekta: Yug/93-H Phytoplancton bloom consequences on benthic organisms
  Naziv ustanove: FAO, UN Environmental Programme
  Grad: Athens, Grčka

 4. Naziv projekta: MAP-84-028 Monitoring of the Yelly-fish Pelagia noctiluca along the west istrian riviera (northern Adriatic)
  Naziv ustanove: FAO, UN Environmental Programme
  Grad: Athens, Grčka

 5. Naziv projekta: Effect of Bottom Anoxia on Benthic-Pelagic Exchange Processes Mediated by Macrofauna in the Northern Adriatic Sea
  Naziv ustanove: Instut fr Zoologie, Universit„t Wien
  Grad: Wien, Austrija

 6. Naziv projekta: 1-08-203 Istraživanje prirodne baštine Hrvatske
  Naziv ustanove: Hrvatski Prirodoslovni Muzej
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv projekta: Istraživanja nalazišta i širenje tropske alge Caulerpa taxifolia u Jadranskom moru
  Naziv ustanove: Institut za Oceanografiju i ribarstvo, Split
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković" ,Istraživanje materijala i elektronika, Rendgenski laboratorij
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico del CNR
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 80072 - Arco Felice (Na), Italia

 3. Naziv ustanove: FAO, UN Environmental Programme
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Athens, Grčka

 4. Naziv ustanove: Institut fr Zoologie, Universit„t Wien
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Wien, Austrija

 5. Naziv ustanove: Hrvatski Prirodoslovni Muzej
  Tip ustanove: Other
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Institut za oceanografiju i ribarstvo
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: "Tajnoviti svijet podmorja" Izložbe podvodne fotografije u Rijeci, Malom Lošinju, Cresu
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Jaklin Andrej

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr