SVIBOR - Projekt broj: 1-07-226

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-226


ISTRAŽIVANJE SILILENIUM I NITRENIUM KATIONA METODOM MATRIČNE IZOLACIJE


Glavni istraživač: VANČIK, HRVOJ (91661)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 14
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Kemijski odjel
Adresa: Strossmayerov trg 14, 41000 Zagreb
Komunikacija
teleFaks: 385 41 432 526
E-mail: vancik@olimp.irb.hr
Telefon: 385 41 432 580
E-mail: vancik@mvsrce.srce.hr

Sažetak: Sve do danas, sililenij i nitrenij kationi su istraŽivani samo posredno, analizom produkata i kinetskim mjerenjima. Dosadašnji pokušaji njihovog izoliranja u superkiselinama nisu uspjeli. U ovim istraŽivanjima mi ćemo primijeniti metodu matrične izolacije na istraŽivanje carbokationa koji imaju silicijeve, dušikove ili druge heteroatome vezane na poloŽaje blize pozitivno nabijenom ugljikovom atomu. Nadamo se, da će pod tim eksperimentalnim uvjetima biti izolirani i IR spektroskopijom proučeni sililsupstituirani vinilni, alilni i propargilni kationi.

Ključne riječi: karbokation, sililenij kation, nitrenij kation, nitrili, matrična izolacija, superkiseline, antimon pentaflourid, vinilni kationi, propargilni kationi, alilni kationi, klorsupstituirani kationi

Ciljevi istraživanja: 1. IstraŽiti stabilnost sililenij kationa, nitrenij kationa, sililsupstituiranih karbokationa, i ostalih ispitivanih vrsta u superkiseloj okolini 2. Razraditi najbolju metodu za njihovu izolaciju. 3. IstraŽiti njihovu aktivnost mjerenjem (spektroskopskim) elektronskih efekata odgovornih za kemijsko ponašanje. 4. Odrediti vibracijske strukture tih kationa i/ili sličnih vrsta. 5. Ispitivati odnos među vibracijskom strukturom i kemijskom reaktivnošću u slučajevima kada su ti ioni i slične vrste smetane jakim kemijskim agensima.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr