SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-08-070

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-08-070


Broj radova citiranih u CC: 15
Broj ostalih radova: 29
Ukupno objavljenih radova: 44


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Specificity in RNA:protein interactions; the recognition of Escherichia coli glutamine tRNA

  Autori:
  Rogers, M.J.
  Weygand-Đurašević, Ivana (57696)
  Schwob, Etienne
  Sherman, J.M.
  Rogers, K.C.
  Thomann, H.U.
  Sylvers, L.A.
  Jahn, M.
  Inokuchi, H.
  Ohtsuka, Eiko
  Soll, Dieter
  Urednici
  Nierhaus, K.H.
  Subramanian, A.R.
  Erdman, V.A.
  Franceschi, F.
  Wittman-Liebold, B.
  Izdavač: Plenum press
  Godina: 1993
  Stranice: od 47 do 66
  Broj referenci: 33
  Jezik: engleski

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Crick, Francis Harry Compton

  Autori:
  Kućan, Željko (24372)
  Urednici
  Vince, R.
  Izdavač: Biblioteka Hrvatski radio
  Godina: 1994
  Stranice: od 152 do 155
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Watson, James Dewey

  Autori:
  Kućan, Željko (24372)
  Urednici
  Vince, R.
  Izdavač: Biblioteka Hrvatski radio
  Godina: 1994
  Stranice: od 651 do 654
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: My early days at the Rockefeller

  Autori:
  Kućan, Željko (24372)
  Urednici
  Paar, Vladimir
  Izdavač: Školska knjiga
  Godina: 1995
  Stranice: od 60 do 62
  Jezik: engleski

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neke dileme suvremene biologije

  Autori:
  Kućan, Željko (24372)
  Časopis: Filozofska istraĐivanja
  Volumen: 15
  Godina: 1995
  Stranice: od 93 do 101
  Jezik: hrvatski

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Četrdeset godina tajne života

  Autori:
  Kućan, Željko (24372)
  Časopis: Encyclopaedia Moderna
  Volumen: 14
  Godina: 1993
  Stranice: od 115 do 121
  Jezik: hrvatski

 7. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Complexes of yeast tyrosyl-tRNA synthetase with tRNA

  Autori:
  Rubelj, Ivica (108443)
  Weygand-Đurašević, Ivana (57696)
  Kućan, Željko (24372)
  Naslov zbornika: 15th International Congress of Biochemistry
  Jezik: engleski
  Mjesto: Jerusalem, Israel
  Godina: 1991
  Stranice: od 149 do 149
  Skup: 15th International Congress of Biochemistry
  Održan: od 04.08.91 do 08.08.91

 8. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The accurate recognition of Escherichia coli glutamine tRNA

  Autori:
  Rogers, M.J.
  Weygand-Đurašević, Ivana (57696)
  Schwob, Etienne
  Sherman, J.M.
  Rogers, K.C.
  Thomann, H.U.
  Sylvers, L.A.
  Jahn, M.
  Fett, R.
  Inokuchi, H.
  Ohtsuka, Eiko
  Soll, Dieter
  Urednici
  Blanquet, S.
  Naslov zbornika: 15th International tRNA workshop
  Jezik: engleski
  Mjesto: Cap d'Agde, Francuska
  Godina: 1993
  Stranice: od 144 do 144
  Skup: 15th International tRNA workshop
  Održan: od 30.05.93 do 04.06.93

 9. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Transfer RNA recognition by Saccharomyces cerevisiae seryl-tRNA synthetase

  Autori:
  Weygand-Đurašević, Ivana (57696)
  Soll, Dieter
  Urednici
  Blanquet, S.
  Naslov zbornika: 15th International tRNA workshop
  Jezik: engleski
  Mjesto: Cap d'Agde
  Godina: 1993
  Stranice: od 312 do 312
  Skup: 15th International tRNA workshop
  Održan: od 30.05.93 do 04.06.93

 10. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Changes in gene expression in SV40 transformed human cells

  Autori:
  Rubelj, Ivica (108443)
  Pereira-Smith, O.M.
  Naslov zbornika: The Gerontologist
  Jezik: engleski
  Mjesto: Washington, USA
  Godina: 1992
  Stranice: od 120 do 120
  Skup: The Gerontological Society of America 45th Annual Scientific Meeting
  Održan: od 18.11.92 do 22.11.92

 11. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Cloning the gene coding for cytoplasmic tyrosyl-tRNA synthetase from yeast

  Autori:
  Sever, Sanja (179365)
  Urednici
  Schwienhorst, A.
  Lindermann, B.J.
  Naslov zbornika: Young perspectives on molecular biotechnology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Gottingen, Njemačka
  Godina: 1992
  Stranice: od 22 do 22
  Skup: Young perspectives on molecular biotehnology First International Meeting
  Održan: od 23.02.92 do 29.02.92

 12. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Tyrosyl-tRNA Synthetase from yeast

  Autori:
  Sever, Sanja (179365)
  Urednici
  Putz, J.
  Dotsch, V.
  Naslov zbornika: Young scientist view of molecular biotechnology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Strasbourg, Francuska
  Godina: 1993
  Stranice: od 25 do 25
  Skup: Young scientist view of molecular biotehnology 2nd International meeting
  Održan: od 28.02.93 do 06.03.93

 13. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Identification of the gene for protein kinase from Saccharomyces cerevisiae

  Autori:
  Sever, Sanja (179365)
  Weygand-Đurašević, Ivana (57696)
  Walter, P.
  Fasiolo, F.
  Naslov zbornika: Godišnji sastanak hrvatskih biokemičara
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 103 do 103
  Skup: Godišnji sastanak hrvatskih biokemičara
  Održan: od 17.06.93 do 18.06.93

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Interactions of yeast tyrosyl-tRNA synthetase with ATP and tRNA(Tyr)

  Autori:
  Budiša, N.
  Rubelj, Ivica (108443)
  Katić, M.
  Kućan, Željko (24372)
  Naslov zbornika: Godišnji sastanak hrvatskih biokemičara
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 111 do 111
  Skup: Godišnji sastanak hrvatskih biokemičara
  Održan: od 17.06.93 do 18.06.93

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mutants of yeast seryl-tRNA synthetase in the proposed active site

  Autori:
  Weygand-Đurašević, Ivana (57696)
  Lenhard, Boris
  Landeka, Irena
  Soll, Dieter
  Naslov zbornika: 16th International tRNA workshop
  Jezik: engleski
  Mjesto: Madison, Wisconsin, USA
  Godina: 1995
  Stranice: od 242 do 242
  Skup: 16th International tRNA workshop
  Održan: od 27.05.95 do 01.06.95

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Transfer RNA recognition by class II synthetases

  Autori:
  Weygand-Đurašević, Ivana (57696)
  Urednici
  Varljen, Jadranka
  Naslov zbornika: Godišnji sastanak hrvatskih biokemičara
  Jezik: engleski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  Stranice: od 15 do 15
  Skup: Godišnji sastanak hrvatskih biokemičara
  Održan: od 14.10.94 do 15.10.94
  Ključne riječi: tRNA, seril-tRNA sintetaza, mutageneza

 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mutant forms of seryl-tRNA synthetase

  Autori:
  Landeka, Irena
  Lenhard, Boris
  Weygand-Đurašević, Ivana (57696)
  Urednici
  Varljen, Jadranka
  Naslov zbornika: Godišnji sastanak hrvatskih biokemičara
  Jezik: engleski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  Stranice: od 73 do 73
  Skup: Godišnji sastanak hrvatskih biokemičara
  Održan: od 14.10.94 do 15.10.95
  Ključne riječi: seril-tRNA sintetaza, mutageneza

 18. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ljudi protiv bakterija: da li one pobjeđuju?

  Autori:
  Kućan, Željko (24372)
  Naslov zbornika: Dani Frane Petriša
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Cres, Hrvatska
  Godina: 1995
  Stranice: od 27 do 29
  Skup: Dani Frane Petriša
  Održan: od 16.07.95 do 20.07.95

 19. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Aktivnost i specifičnost tirozil-tRNA-sintetaze iz kvasca Saccharomyces cerevisiae
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Zagreb
  Datum obrane: 27.02.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 95
  Sažetak: Tirozinska sintetaza iz kvasca Saccharomyces cerevisiae možeformirati komplekse sa srodnim i nesrodnim tRNA, što je usuprotnosti s njenom biološkom ulogom strogo specifičnogaminoaciliranja tRNA(Tyr). Metodom retardacijske elektroforeze i enzimske kinetike istraženisu faktori koji utječu na povečanje specifičnosti enzima. poredtoga, istražena je i interakcija enzima sa DNA i ovaj kompleks jepromatran elektronskom mikroskopijom. Ustanovljeno je da je ATP glavni faktor koji sprečava formiranje nespecifičnih kompleksa TyrRS sa tRNA, pri čemu je neophodnaprisutnost 4 negativna naboja na ribozi, dok tirozin ne pokazujenikakav utjecaj na spomenute interakcije enzima. Pokazalo se da podjedinica enzima može vezati srodnu tRNA(Tyr)kao i nesrodnu tRNA(Phe), međutim za specifično vezivanjetRNA(Tyr) potrebne su obje podjedinice iz čega se zaključuje daje upravo tRNA(A2) funkcionalan kompleks u reakcijiaminoaciliranja. TyrRS se veže na dvolančanu DNA i na duže lance jednolančane DNA,a ATP nema utjecaja na ove interakcije. Pri tome se enzim vežeunutar lanca dvolančane DNA. Sam enzim se elektronskom mikroskopijom uočava kao izdužena,elipsoidna čestica čime se objašnjava zaustavljanje kompleksa ugradijent gelu u području večih molekulskih masa nego što jerealno.
  Ključne riječi: aminoacil-tRNA sintetaze, tRNA


 20. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Kloniranje gena za tirozil-tRNA sintetazu kvasca Saccharomyces serevisiae
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Zagreb
  Datum obrane: 24.09.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 83
  Sažetak: Kvaščeva citoplazmatska tRNA-sintetaza je homodimer (alfa2)podjedinične Mr=44000. U cilju kloniranja gena koji kodira zatirozil-tRNA-sintetazu kvasca pretražena je knjižnica kvaščevihgena u ekspresijskom vektoru lambda gt11. Dobiveno je devetpozitivnih rekombinanthih virusa koji su sadržavali fragmentekvaščeve DNA različitih dužina (0.7-5kb). U nekim se klonovimadio tirozil-tRNA sintetaze eksprimira kao fuzioni protein sB-galaktozidazom, dok se u drugima interno translatira čitavprotein. Proteinska sekvenca novog proteina ne pokazuje visokistupanj homologije s do sada kloniranim tirozil-tRNA sintetazama. Daljnjom analizom primarne strukture kloniranog fragmentakvaščeve DNA, otkriven je i dio gena (922 para baza) koji nosiinformaciju za N-terminalni dio protein-kinaze. Usporedbaproteinske sekvence nove protein-kinaze sa svim do sada poznatimprotein-kinazama pokazala je da je novi enzim najsličnijiprotein-serin/treonin-kinazama viših eukariota: humanoj kinazisličnoj gama podjedinici fosforilaza-kinaze, zečjoj, mišjoj ištakorskoj protein-kinazi reguliranoj kalcijem/kalmodulinom, tehumanoj, štakorskoj, mišjoj, i žabljoj protei-kinazi kojafosforilira ribosomski protein S6.
  Ključne riječi: aminacil-tRNA sintetaze, kloniranje gena, sekvenciranje DNA


 21. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Specifično označavanje DNA spinskom sondom
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Zagreb
  Datum obrane: 03.07.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 72
  Sažetak: U ovom radu su ispitivane mogućnosti specifičnog spinskogoznačavanja DNA. Korištene su tri različite spinske sonde. Uzorciza ispitivanje efekata označavanja su bile DNA različitogporijekla, ali poznatog redosljeda nukleotida. Uzorci suradiaktivno obilježeni na 5-kraju, što je omogućiloelektroforetsku detekciju modifikacija, usporedbom sa istom DNAtretiranom reagensima za kemijsku metodu sekvenciranja.Označavanje je rađeno u puferu koji je sadržavao 25mMtrietanolamin HCl pH 7.2 i 1 mM EDTA. Ustanovljeno je da spinske oznake I i II mogu modificirati,odnosno označiti DNA. Modifikacija se odvija samo na gvaninima,na njihovom N-7 atomu. Specifično označavanje je ostvareno na fragmenatu BamHI/Sall izplazmida pBR322. Spinska oznaka II je u smanjenoj koncentracijiselektivno alkilirala fragment u dijelu sekvence GGTGG. Ispitivan je i utjecaj poliamina spermina i iona magnezija naspecifičnost vezivanja sonde. U prisutnosti iona i sperminastupanj alkilacije se u cjelini smanjuje. Označavanjem fragmenataBamHI/Saii u prisutnosti spermina dobiveno je selektivnovezivanje spinske sonde unutar sekvence GGTGG. Spinsko označavanje na ostalim fragmentima nisu dovela doselektivnog vezivanja sonde. Jedino se uočava da se modifikacijaprvenstveno odigrava na nizovima gvanina.
  Ključne riječi: označavanje DNA, spinske sonde


 22. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Pretraživanje biblioteke gena kvasca Saccharomyces cerevisiae protutijelima na tirozil-tRNA-sintetazu
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Zagreb
  Datum obrane: 05.07.92
  Broj stranica: 91
  Ključne riječi: tirozil- tRNA sintetaza, genomska biblioteka, kloniranje gena, protutijela


 23. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Aktivnost i specifičnost tirozil-tRNA -sintetaze iz kvasca Saccharomyces cerevisiae
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Zagreb
  Datum obrane: 27.02.91
  Broj stranica: 96
  Autor: Rubelj dr. Ivica
  Rad: Doktorat


 24. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Kloniranje gena za tirozil-tRNA-sintetazu kvasca Saccharomyces cerevisiae
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Zagreb
  Datum obrane: 24.09.93
  Broj stranica: 83
  Autor: Sever mr. Sanja
  Rad: Magisterij


 25. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Specifično označavanje DNA spinskom sondom
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Zagreb
  Datum obrane: 03.07.91
  Broj stranica: 72
  Autor: Šušić mr. Slavoljub
  Rad: Magisterij


 26. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Pretraživanje biblioteke gena kvasca Saccharomyces cerevisiae protutijelima na tirozil-tRNA sintetazu
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Zagreb
  Datum obrane: 05.07.92
  Broj stranica: 91
  Autor: Pešić mr. Nenad
  Rad: Magisterij


 27. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Korijeni i perspektive molekularne biologije u Hrvatskoj
  Ustanova: Matica Hrvatska
  Godina: 1994


 28. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Molekularno tumačenje života
  Ustanova: Matica Hrvatska
  Godina: 1994


 29. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Biologija, kemija ili filozofija?
  Ustanova: Academicus
  Godina: 1995MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr