SVIBOR - Projekt broj: 1-08-070

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-070


AMINOACIL-tRNA-SINTETAZE: STRUKTURA GENA I FUNKCIJA PROTEINA


Glavni istraživač: KUĆAN, ŽELJKO (24372)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 44
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 15
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Kemijski odjel Zavod za organsku kemiju i biokemiju
Adresa: Strossmayerov trg 14
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 434-769, ¦. Ku†an
teleFaks: 385 (01) 432-526, ¦. Ku†an
Telefon: 385 (01) 4561-197, I. Weygand
teleFaks: 385 (01) 425-497, I. Weygand
E-mail: Weygand@olimp.irb.hr

Sažetak: Cilj ovog projekta je da se kombinacijom biokemijskih, molekularno-bioloških i genetičkih metoda dođe do novih saznanja o molekularnim mehanizmima međusobnog prepoznavanja molekula transfer-ribonukleinskih kiselina (tRNA) i enzima aminoacil-tRNA sintetaza. To prepoznavanje predstavlja ključni, ali još uvijek nerazjašnjen korak u prijenosu genetičke informacije (tzv. translacija genetičke poruke). Studira se dva para tRNA/sintetaza: tirozinski i serinski, i to iz kvasca Saccharomyces cerevisiae. Ovi enzimi pripadaju dvjema različitim grupama sintetaza, koje karakterizira različiti način interakcije s pripadnim tRNA. Rad uključuje kloniranje, sekvenciranje i ekspresiju gena, mutagenezu in vivo i in vitro, selekciju i analizu mutanata, te, u za to pogodnim slučajevima, određivanje biokemijskih i biofizičkih parametara u reakciji aminoaciliranja odnosno stvaranja kompleksa tRNA/enzim. Na taj se način nadamo identificirati dijelove molekula ovih dvaju enzima, koji su odgovorni za njihovu specifičnost, tj. za odabir samo jednog od dvadeset tipova molekula tRNA, koliko ih ima u svakoj živoj stanici.

Ključne riječi: biosinteza proteina, aminoacil-tRNA sintetaze, tRNA, mutageneza, supresorske tRNA, ekspresija gena

Ciljevi istraživanja: Cilj naših istraživanja je upoznavanje molekularnih interakcija seril-tRNA sintetaze (SerRS) i tirozil-tRNA sintetaze (TyrRS) iz kvasca Saccharomyces cerevisiae s njihovim supstratima: ATP, serinom, odnosno tirozinom, kao i pripadnim molekulama tRNA, te eventualno utvrđivanje funkcija onih dijelova enzimskih molekula, koji nisu izravno uključeni u navedene interakcije. Serinski i tirozinski sistem su odabrani iz više razloga: (1) Ovi enzimi pripadaju različitim klasama sintetaza, pa možemo očekivati posve drugačije i međusobno različite tipove interakcija tih enzima s njihovim supstratima; (2) Poznate su kristalne strukture obaju enzima iz prokariotskih izvora, što omogućuje interesantnu usporedbu s eukariotskim enzimima odnosno njihovim genima; (3) Radi se o enzimima s kojima imamo dugogodišnje iskustvo, počam od prvog potpunog pročišćavanja tirozil-tRNA sintetaze iz haploidnog kvasca (Ž.Kućan&R.Chambers,J.Biochem.73(1973)811), pa do kloniranja SES1 gena koji kodira za seril-tRNA sintetazu (I.Weygand-Đurašević et al.,Nucleic Acids Res. 15(1987)1887. Pored već uhodanog postupka izolacije specifičnih molekula tRNA klasičnim kromatografskim metodama, cilj nam je konstruirati različite sintetske gene za transfer ribonukleinske od interesa, i transkribirati ih in vitro. To bi nam omogućilo jednostavno uvođenje mutacija u najkompleksniji supstrat aminoacil-tRNA sintetaza, te studj važnosti svakog pojedinog nukleotida u reakciji aminoaciliranja.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: PA-91-77 FIRCA Transfer RNA Recognition by Class II Synthetases
  Naziv ustanove: Yale University
  Grad: 06511 - New Haven, CT, USA

 2. Naziv projekta: GE/GLO/90/004 Protein engineering of aminoacyl-tRNA synthetases
  Naziv ustanove: Faculty of Medicine , University of Chile
  Grad: 7 - Santiago, Chile


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut de Biologie Moleculaire et Cellulaire C.N.R.S.
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 67084 - Strasbourg, Francuska

 2. Naziv ustanove: EMBL Grenoble Outstation
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 38042 - Grenoble, Francuska

 3. Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Institut fur Physiolgische Chemie, Universitat Bonn
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Bonn, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr