SVIBOR - Projekt broj: 1-08-075

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-075


UREĐENJE I ZAŠTITA TLA I VODA U AGROEKOSISTEMIMA


Glavni istraživač: RACZ, ZOLTAN (39461)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.12.95.

Ukupno radova na projektu: 158
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: ZAVOD ZA PEDOLOGIJU
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 235 777
teleFaks: 385 (041) 233 519

Sažetak: Racionalno gospodarenje i zaštita tla i voda predstavljaju ključne probleme današnjice i budućeg razvoja poljoprivredne proizvodnje u svijetu i kod nas. Pri tome smo smatrali da je potrebno integrirati proučavanje zaštite tla i voda, kako bi se pronašla najbolja rješenja uz minimalna ili barem ekološki prihvatljiva opterećenja, kako unutar same poljoprivrede, tako i šireg, prirodnog okoliša. Projektom je obuhvaćeno nekoliko tematski cjelina, uz zajedničku programsko-informacijsku podršku i statističku potvrdu postignutih rezultata istraživanja. Prvu tematsku cjelinu čine detaljna pedološka istraživanja pojedinih tipova tla, zatim pedokartografske karakteristike elementarnih areala tla u raznim područjima Hrvatske, te kombinirana geološka i pedološka istraživanja raznih mogućnosti fotointerpretacije satelitskih snimaka poljoprivrednih i ostalih površina. Drugu cjelinu čine kompleksna hidropedološka i kemijska istraživanja dinamike vode, teških kovina i organskih mikrpolutanata u biljnom materijalu, tlima, mulju, te podzemnim, drenažnim i cijednim vodama u lizimetrima i na pokusnim poljima u Podravini i Posavini. Treću cjelinu čine agrotehnička i hidrotehnička istraživanja protuerozijske zaštite tla i voda u Istri i Slavoniji, kao i suradnja sa susjednim zemljama u tim istraživanjima.

Ključne riječi: Temeljna i primijenjena, kartografska, laboratorijska i dugoročna terenska istraživanja u primorskom i kontinentalnom području Hrvatske

Ciljevi istraživanja: Istraživanja se provode u cilju boljeg poznavanja sadašnjeg stanja, procjene i eventualnih daljnjih štetnih promjena koje mogu ugroziti proizvodnju zdrave hrane na poljoprivrednim površinama, okolne terene s prirodnom vegetacijom ili površinske i podzemne vode. Pri tome tlo ima trostruku funkciju: proizvodnu, ekološku i filtersku, uz veliko variranje tih svojstava i različitu "ranjivost" tla. Spomenuti ciljevi i zadaci istraživanja unutar pojedinih tematskih cjelina pokušat će se postići i riješiti optimalizacijom poljoprivredne proizvodnje i smanjenjem rizika od mogućih polutanata, erozije i ostalih mogućih oštećenja tla. U tu svrhu koristit će se postojeća i novoformirana pokusna i kontrolna polja u neposrednoj proizvodnji. Pored toga, nastavit će se s ranije započetim pedološkim istraživanjima u oblasti geneze, klasifikacije i kartografije tala, posebno namjenskih karata i preuzetih međunarodnih obveza za inovaciju pedološke karte Hrvatske. U okviru botaničkih i kemijskih istraživanja posebno nas interesiraju bioindikatorske vrijednosti pojedinih biljnih vrsta i zajednica, na temelju kojih se mogu procijeniti stanje i stupanj ugroženosti pojedinih ekosustava. Projekt je multidisciplinarnog karaktera. U njemu sudjeluju i mladi istraživači, koji će raditi na prijavljenim magistarskim radnjama, a što će sve zajedno doprinijeti daljnjem razvoju pojedinih znanstvenih disciplina i ukupne agroekologije.


SURADNJA - PROJEKTI
SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Centar za istraživanje mora Institut "Ruđer Bošković"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Mineraloško-petrografski zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Odjel za hidrotehniku, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Institut za geologiju i mineralne sirovine, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Zavod za pedologiju, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Institut za poljoprivredu i turizam Sveučilišta u Rijeci, sa sjedištem u Poreču
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 52440 - Poreč, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija UNEP
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda"
  Tip ustanove: Neprofitna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: Institut fr Technische Geologie und Angewondte Mineralogie, Technische Universit„t Graz, Austria
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Graz, Austria

 10. Naziv ustanove: Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of the Hungarian Academy of Science
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Budapest, Hungary

 11. Naziv ustanove: Instituto Sperimentale Difesa del Suolo, Universiteta di Ferenza
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Firenza, Italia

 12. Naziv ustanove: Institute of Agrophzsics Polish Academy of Sicence
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Lublin, Poland

 13. Naziv ustanove: Vyskumny ustav podnej urodnosti
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Bratislava, Slovačka

 14. Naziv ustanove: Geografski institut Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 15. Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr