SVIBOR - Projekt broj: 1-08-076

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-076


REKOMBINACIJA KOD KVASCA-SUPSTRAT I GENETIČKA KONTROLA


Glavni istraživač: ALAČEVIĆ, MARIJA (182)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.03.91. do 01.03.94.

Ukupno radova na projektu: 32
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 9
Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (58)
Odjel/Zavod: Zavod za biokemijsko inženjerstvo Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 417-044
teleFaks: 385 (041) 411-436
E-mail: zgazo@mapbf.pbfrng.hr

Sažetak: Hibridna DNA je središnji intermedijer homologne rekombinacije. Geneticke studije su pokazale da moze sadrzavati i nesparene ili krivo sparene baze, i tada se naziva heterodupleksna DNA. Ovim istraživanjima ispitivan je utjecaj takvih heterologija na efikasnost homologne rekombinacije koristeći integraciju plazmida (jednolančanog i dvolančanog) u kromosom kvasca kao modelni sustav. Plazmidi s izmjenjenim bazama konstruirani su postupkom in vitro mutageneze, a odnos homolognih i homoeolognih integracija određivan je Southern blot tehnikom. Ispitivan je i utjecaj oštećenja izazvanih UV-svjetlom na transformaciju jednolančanim i dvolančanim integrativnim plazmidima, kao i mogućnost transformacije kvasca jednolančanom linearnom DNA. Utjecaj nesparenih baza na proces homologne rekombinacije praćen je i u bakterije Escherichia coli.

Ključne riječi: homologna rekombinacija, heterodupleksna DNA, integrativni plazmidi, ilegitimna rekombinacija, jednolančana DNA, Saccharomyces cerevisiae

Ciljevi istraživanja: Rekombinacijski događaji obično se opisuju ili kao homologni ili kao ilegitimni. U prvom slučaju u rekombinaciji učestvuju DNA molekule s istim, ili gotovo istim slijedom nukleotida, a u drugom nehomologne molekule ili molekule s vrlo kratkom homologijom. Ovim istraživanjima želi se u prvom redu ispitati kako heterologije utječu na homolognu rekombinaciju kod kvasca Saccharomyces cerevisiae, koristeći transformaciju nereplikativnim plazmidom kao modelni sustav. Ta će se istraživanja nadopuniti istraživanjima na razini genoma kvasca kao i istraživanjima kod enterobakterija. Nastoji se ustanoviti koliki stupanj divergencije je toleriran u procesu homologne rekombinacije, kao i opisati mehanizme koji sprječavaju rekombinaciju između divergentnih sekvencija. Istraživati će se i transformacija plazmidom ozračenim UV-svjetlom kao i mogućnost ilegitimne integracije plazmida u genom kvasca. Osim očiglednog biološkog interesa, ova istraživanja važna su također i radi razvoja alternativnih strategija za konstrukciju novih sojeva kvasca.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: CI1-0528-M DNA repair and strain construction in yeast
  Naziv ustanove: Institut Curie, Institut J. Monod
  Grad: Pariz, Francuska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut Jaques Monod
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Pariz, Francuska

 2. Naziv ustanove: Institut Curie
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Pariz, Francuska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr