SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-08-078

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-08-078


Broj radova citiranih u CC: 6
Broj ostalih radova: 66
Ukupno objavljenih radova: 72


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Ugroženi zaštićeni objekti prirode i njihova fauna: posebno s osvrtom na mrke medvjede

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Urednici
  Kraljević, Petar
  Izdavač: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  ISBN: 953-6062-01-1
  Godina: 1993
  Stranice: od 123 do 127
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prikazana su stradanja zaštićenih objekata prirode i faune unjima zbog rata izazvanog agresijom na Hrvatsku. Posebno suanalizirani situacija i problemi za smeđe medvjede.
  Ključne riječi: rat, agresija, zaštićena priroda, europski smeđi medvjed, Ursus arctos
  Ostalo: Članak je, kao i cijela knjiga, pisan dvojezično, tj. engleski ihrvatski.

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Appeals for help from the Faculty of Veterinary Medicine for threatened animals and their habitats

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Mitin, Vladimir
  Gomerčić, Hrvoje
  Radić, Petar
  Urednici
  Kraljević, Petar
  Izdavač: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  ISBN: 953-6062-01-1
  Godina: 1993
  Stranice: od 139 do 150
  Jezik: engleski
  Sažetak: Opisani su apeli koje je slao Veterinarski fakultet zasmanjivanje stradavanja životinja i njihovih staništa prilikomagresije na Hrvatsku, te su prikazane reakcije i odgovori na teapele.
  Ključne riječi: rat, agresija, apeli, ugrožene životinje, staništa, Hrvatska
  Ostalo: Pisano na engleskom i hrvatskom.

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Ursus arctos (Linnaeus, 1758). Smeđi medvjed

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Urednici
  Draganović, Eugen
  Izdavač: Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša Zavod za zaštitu prirode
  ISBN: 953-96068-1-0
  Godina: 1994
  Stranice: od 65 do 67
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazani su status, rasprostranjenost, stanište, biologija, brojnost u prirodi i uzroci izmjene brojnosti, te zaštitne mjere koje su dosad poduzete i one koje još treba poduzeti za smeđeg medvjeda u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: smeđi medvjed, Ursus arctos, Hrvatska, status
  Ostalo: Prva "Crvena knjiga" sisavaca u Hrvatskoj.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje radoznalosti mesoždera

  Autori:
  Kusak, Josip
  Huber, Đuro (62925)
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 6
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 61
  Godina: 1991
  Stranice: od 395 do 409
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Standardiziranim postupkom u zoološkom vrtu ispitana jeradoznalost 8 vrsta mesoždera (23 jedinke) koji su autohtoni napodručju Hrvatske. Ukupna utvrđena radoznalost prema 4 setapredmeta tijekom po 6 minuta bila je za: lisicu 5.5% od mogućihpozitivnih reakcija, risa 0.3%, čaglja 0.7%, divlju mačku 2.3%,kunu 2.1%, tvora 1.6%, jazavca 1.2% i vuka 0.7%, odnosnoprosječno 1.9%. Zaključeno je da uvjeti držanja bitno utječu naispoljavanje radoznalosti kroz prag opće uzbudivosti. Malenastambe bez sadržaja smanjuju prag opće uzbudivosti i timetrajno mijenjaju ponašanje životinja.
  Ključne riječi: ponašanje, radoznalost, mesožderi, Carnivora, zoološki vrt

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Divje babe I - poskus uporabe statistične analize množičnih živalskih ostankov v paleolitski arheologiji (IV. Posamično najdeni zobje jamskega medveda)

  Autori:
  Turk, Ivan
  Dirjec, Janez
  Debeljak, Irena
  Huber, Đuro (62925)
  Časopis: Arheološki vestnik
  ISSN: 0000-0000
  Volumen: 43
  Godina: 1992
  Stranice: od 7 do 22
  Broj referenci: 30
  Jezik: slovenski
  Sažetak: Prilog tafonomskoj i paleoekološkoj analizi pojedinačnih trajnihzuba spiljskog medvjeda u nazalištu Divje babe (Slovenija).Ukupno je nađeno 13.453 zuba. Utvrđeni su: 1. minimalni brojjedinki (N = 652), 2. dobna struktura po slojevima (6% do 46%udio juvenilnih) i 3. duljina prvog kutnjaka (M1) ovisno o spolu.
  Ključne riječi: arheologija, spiljski medvjed, Ursus spelaeus, zubi, paleoekologija

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Obrazovanje u djelatnostima društava i inicijativnih grupa koje se bave zaštitom okoliša - perspektive za Hrvatsku

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Časopis: Socijalna ekologija
  Broj: 2
  ISSN: 1330-0113
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 279 do 288
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizirani su organiziranost i oblici djelovanja 18 (od preko70) nevladinih organizacija (NGO) koje djeluju na područjuzaštite okoliša u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: NGO, obrazovanje u zaštiti okoliša, zaštita prirode

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Smeće ubija medvjeda

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Časopis: Ekološki glasnik
  Broj: 3
  Volumen: 2
  Godina: 1991
  Stranice: od 77 do 80
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisani su postojeći i potencijalni čimbenici koji ugrožavajuopstanak medvjeda u Hrvatskoj na dulji rok.
  Ključne riječi: europski smeđi medvjed, Ursus arctos, Hrvatska, ugroženost, stanište, smeće

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vuk više ne ugrožava - vuk je sada ugrožen

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Frković, Alojzije
  Časopis: Priroda
  Broj: 4
  ISSN: 0351-0662
  Volumen: 83
  Godina: 1993
  Stranice: od 39 do 39
  Jezik: hrvatski

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pogrešno usmjerena briga

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Časopis: Priroda
  Broj: 1
  ISSN: 0351-0662
  Volumen: 80
  Godina: 1991
  Stranice: od 245 do 25
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Lane koje se pronađe samo nije ostavljeno od majeke i ne smije gase dirati (obrazovna poruka).
  Ključne riječi: srna, jelen, potomstvo, zaštita, ponašanje

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Umweltschutzverb„nde und -initiativgruppen in Kroatien - ein kurzer šberblick

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Časopis: Natur und Landschaft
  Broj: 12
  ISSN: 0028-0615
  Volumen: 69
  Godina: 1994
  Stranice: od 560 do 561
  Jezik: njemački
  Sažetak: Opisana je aktivnost nevladinih organizacija u Hrvatskoj na obrazovanju u zaštiti prirode i okoliša. Analizirani su glavni problemi u njihovu radu, neke nejasnoće u definiranju pojma ekologija i zaštita prirode, te glavna postignuća.
  Ključne riječi: NGO, zaštita prirode, zaštita okoliša, obrazovanje, ekologija, Hrvatska

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanja javnog mnijenja o vukovima u Hrvatskoj

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Radišić, Berislav
  Novosel, Dinko
  Frković, Alojzije
  Časopis: Socijalna ekologija
  Broj: 5-6
  ISSN: 0373-1332
  Volumen: 118
  Godina: 1004
  Stranice: od 167 do 172
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Uspoređeno je javno mnijenje o vukovima u Gorskom kotaru i u gradovima Karlovcu i Zagrebu. Zaključeno je da su stanovnici Gorskog kotara svjesni ugroženosti vrste i skloni njegovoj zaštiti.
  Ključne riječi: vuk, javno mnijenje, anketa, Hrvatska

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ekološka početnica

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Časopis: Priroda
  ISSN: 0351-0662
  Volumen: 85
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kroz 8 nastavaka opisani su osnovni ekološki pojmovi i zakonitosti.
  Ključne riječi: ekologija, osnovni pojmovi

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Wolf mortality during 1945-86 in Gorski Kotar of Croatia, Yugoslavia

  Autori:
  Frković, Alojzije
  Ruff, Robert L.
  Cicnjak, Lidija
  Huber, Đuro (62925)
  Urednici
  Bobek, Boguslaw
  Perzanowski, Kajetan
  Regelin, Wayne L.
  Naslov zbornika: Global trends in wildlife management
  Jezik: engleski
  Mjesto: Krakow, Poljska
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 83-85597-06-9
  Stranice: od 353 do 358
  Skup: 18th IUGB Congress
  Održan: od 01.08.87 do 06.08.87
  Sažetak: Opisani su uzroci smrtnosti 540 vukova tijekom 42 godine uGorskom kotaru, te analiziran njhov trend.
  Ključne riječi: vuk, Canis lupus, mortalitet, Hrvatska
  Ostalo: Citirano je 5 referenci.

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Wolves in Croatia: baseline data

  Autori:
  Frković, Alojzije
  Huber, Đuro (62925)
  Urednici
  Promberger, Christoph
  Schroder, Wolfgang
  Naslov zbornika: Wolves in Europe: Status and perspectives
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ettal, Germany
  Godina: 1993
  Stranice: od 66 do 69
  Skup: Wolves in Europe - current status and prospects
  Održan: od 02.04.92 do 05.04.92
  Sažetak: Prikazani su osnovni podaci o stanju vuka u Hrvatskoj na osnoviistraživanja trenda mortaliteta, šteta, praćenja tragova, te supreporučene mjere zaštite.
  Ključne riječi: vuk, Canis lupus, Hrvatska, stanje populacije
  Ostalo: Citirana je jedna referenca.

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Questionnaire on wolves in Croatia nad Macedonia: comparison of public attitudes

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Mitevski, Sinisa
  Kuhar, Dragutin
  Urednici
  Promberger, Christoph
  Schroder, Wolfgang
  Naslov zbornika: Wolves in Europe - status and perspectives
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ettal, Germany
  Godina: 1993
  Stranice: od 124 do 125
  Skup: Wolves in Europe - current status and prospects
  Održan: od 02.04.92 do 05.04.92
  Sažetak: Provedene su ankete o vukovima u Hrvatskoj i Makedoniji, te surezultati prikazani i uspoređeni. Znatno povoljnije mišljenjeprema vukovima je utvrđeno u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: vuk, Canis lupus, Hrvatska, Makedonija, anketa, javno mnjenje

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Status of wolves in Croatia

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Frković, Alojzije
  Kuhar, Dragutin
  Urednici
  Vila, Carles
  Castroviejo, Javier
  Naslov zbornika: Simposio internacional sobre el lobo
  Jezik: engleski
  Mjesto: Leon, Spain
  Godina: 1993
  Stranice: od 24 do 26
  Skup: Simposio internacional sobre el lobo
  Održan: od 19.10.93 do 23.10.93
  Sažetak: Najnovija saznanja o stanju vuka u Hrvatskoj na osnovimortaliteta, ispitivanja javnog mnjenja i opažanja u prirodi.Zaključuje se da je veličina populacije vjerojatno oko 30jedinki, te da je potrebna hitna zaštita vrste.
  Ključne riječi: vuk, Canis lupus, Hrvatska, stanje populacije, zaštita
  Ostalo: Djelo je u istom zborniku objavljeno i na Španjolskom jeziku (pp.96-98).

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kretanja smeđih medvjeda (Ursus arctos L.) u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Nacionalni park "Risnjak"

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Roth, Hans U.
  Urednici
  Frković, Alojzije
  Naslov zbornika: Zbornik radova: 40 godina Nacionalnog parka "Risnjak" (1953-1993)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Crni lug, HR
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-96272-0-6
  Stranice: od 87 do 90
  Skup: Savjetovanje u povodu 40-godišnjice osnutka i djelovanja Nacionalnog parka "Risnjak"
  Održan: od 16.09.93 do 17.09.93
  Sažetak: U Gorskom kotaru uhvaćeno je, obilježeno radio-odašiljačima, te praćeno ukupno 12 smeđih medvjeda, a 7 od njih je uhvaćeno u NP Risnjak. Juš 14 medvjeda praćeno je u Lici. Prikazani su rezultati telemetrijskog praćenja: površine kretanja (224 km2 za mužjake i 147 km2 za ženke), dnevna kretanja (prosječno 1.5 km), kretanja po godišnjim dobima, i korištenje površina Nacionalnih parkova. Zaključeno je da se medvjedi kreću po velikim površinama pa je njihovu zaštitu potrebno protegnuti na širu okolinu Nacionalnog parka Risnjak.
  Ključne riječi: smeđi medvjed, Ursus arctos, Hrvatska, Gorski kotar, Nacionalni park Risnjak, telemetrija
  Ostalo: Popis referenci i hrvatski i engleski sažetak su na posebnim mjestima u Zborniku, tj. na str. 157 i 170.

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Reintroduction of hand-reared brown bear cubs into the wild: experiences, problems, chances

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Dabanović, Violeta
  Kusak, Josip
  Frković, Alojzije
  Urednici
  Dorrestein, Gerry
  Kahraman, Mufit
  Naslov zbornika: International coference on aspects of bear conservation
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bursa, Turska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 90-6159-021-3
  Stranice: od 179 do 186
  Skup: International conference on aspects of bear conservation
  Održan: od 31.05.94 do 05.06.94
  Sažetak: Šest napuštenih smeđih medvjedića rođenih u prirodi je umjetno odgojeno i pokušano vratiti u prirodu 1988. i 1989. u Gorskom kotaru u Hrvatskoj. Medvjedići su preuziti na umjetno hranjenje u dobima od 33 do 89 dana, a ispuštani su u prosječnoj dobi od 186 dana. Tri medvjedića su vraćena u umjetno držanje nakon 17 do 47 dana, jer su se držali naselja, jednoga je pregazilo motorno vozilo, jedan je nestao, a samo jedan se uspješno rehabilitirao, tj. telemetrijski je praćen 451 dan. Zaključeno je da se napušteni medvjedići mogu, i to sa dosta malim izgledima, vratiti u prirodu samo ako su uz svoju majku proveli najmanje prva 4 mjeseca života.
  Ključne riječi: smeđi medvjed, Ursus arctos, Hrvatska, umjetni uzgoj, reintrodukcija u prirodu

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Brown bear management in Croatia

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Frković, Alojzije
  Urednici
  Thompson, Ian
  Naslov zbornika: Proceedings of the IUGB 21st congress "Forests and wildlife - towards the 21st c
  Jezik: engleski
  Mjesto: Halifax, Canada
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0-662-22659-3
  Stranice: od 287 do 292
  Skup: 19th IUGB Congress
  Održan: od 15.08.93 do 21.08.93
  Sažetak: U Hrvatskoj na oko 9800km2 živi oko 400 smeđih medvjeda, odnosno 34% od šumskih površina Hrvatske predstavlja stanište medvjeda. Osim u nacionalnim parkovima medvjedima se u Hrvatskoj lovno gospodari pa se godišnje odstrijeljuje 20 do 30 jedinki, a još 3 do 7 godišnje stradava od prometa ili drugih uzroka. Opisane su kratkoročne i dugoročne opsanosi za njihovu populaciju.
  Ključne riječi: brown bear, Ursus arctos, Croatia, management, hunting, traffic kills

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Brown bears denning in Croatia

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Roth, Hans U.
  Naslov zbornika: Ninth international conference on bear research and management (Presentations ab
  Jezik: engleski
  Mjesto: Grenoble, Francuska
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Ninth international conference on bear research and management
  Održan: od 19.10.92 do 22.10.92
  Sažetak: Brlozi smeđih medvjeda u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: europski smeđi medvjed, Ursus arctos, brlog, Hrvatska
  Ostalo: Sažetak je tiskan i na francuskom i njemačkom jeziku.

 21. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Public attitudes toward brown bears in Croatia

  Autori:
  Cicnjak, Lidija
  Huber, Đuro (62925)
  Naslov zbornika: Ninth international conference on bear research and management (Presentations ab
  Jezik: engleski
  Mjesto: Grenoble, Francuska
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Ninth international conference on bear research and management
  Održan: od 19.10.92 do 22.10.92
  Sažetak: Anketom je ispitan stav ljudi o medvjedima u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: europski smeđi medvjed, Ursus arctos, Hrvatska, anketa, javno mnjenje
  Ostalo: Sažetak je tiskan i na francuskom i njemačnom jeziku.

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Prolonged immobilization of bears with alpha-chloralose

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Radišić, Berislav
  Naslov zbornika: Ninth international conference on bear research and management (Presentations ab
  Jezik: engleski
  Mjesto: Grenoble, Francuska
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Ninth international conference on bear research and management
  Održan: od 19.10.92 do 22.10.92
  Sažetak: Opisana je mogućnost produljivanja stanja omamnljenosti medvjedapomoću alfa-kloraloze.
  Ključne riječi: medvjed, Ursidae, omamljivanje, alfa-kloraloza
  Ostalo: Sažetak je tiskan i na francuskom i njemačkom jeziku.

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Brown bear management in Croatia

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Frković, Alojzije
  Naslov zbornika: International Union of Game Biologists XXI Congres
  Jezik: engleski
  Mjesto: Halifax, Canada
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 19th IUGB Congress
  Održan: od 15.08.93 do 20.08.93
  Sažetak: Opisani su stanište i način gospodarenja smeđim medvjedom uHrvatskoj, a na osnovi multidisciplinarnog istraživanja.
  Ključne riječi: europski smeđi medvjed, Ursus arctos, Hrvatska, gospodarenje, stanište
  Ostalo: Predavanje je bilo pozvano za sekciju o medvjedima.

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Animal victims of Croatian homeland war 1990-92

  Autori:
  Kraljević, Petar
  Gomerčić, Hrvoje
  Huber, Đuro (62925)
  Naslov zbornika: International conference of the effects of war on the environment
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: International coference on the effects of war on the environment
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: Stradanja životinja u hrvatskom domovinskom ratu prikazana su naosonvi knjige "Animal victims of Croatian homeland war 1990-92"kojoj su autori priopćenja urednici.
  Ključne riječi: stradanja životinja u ratu, Hrvatska

 25. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Značaj krupnih mesoždera (medvjed, vuk, ris)

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Naslov zbornika: Eko usmjereni razvoj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 93 do 94
  Skup: Eko usmjereni razvoj
  Održan: od 09.06.93 do 12.06.93

 26. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mrki medvjed u Gorskom kotaru i Nacionalnom parku "Risnjak"

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Roth, Hans U.
  Urednici
  Frković, Alojzije
  Naslov zbornika: Savjetovanje u povodu 40-godišnjice osnutka i rada Nacionalnog parka "Risnjak"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Crni lug, HR
  Godina: 1993
  Stranice: od 33 do 33
  Skup: Savjetovanje u povodu 40-godišnjice osnutka i djelovanja Nacionalnog parka "Risnjak"
  Održan: od 16.09.93 do 17.09.93

 27. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Smeđi medvjed u Hrvatskoj prema drugim populacijama u Europi s obzirom na redosljed baza mitohondrijske DNA

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Taberlet, Piere
  Randi, Etore
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 191 do 191
  Skup: Veterinarska znanost i struka (Znanstveno-stručni sastanak)
  Održan: od 25.06.93 do 25.06.93

 28. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Imobilizacija europskih smeđih medvjeda ketamin i ksilazin hidrokloridom

  Autori:
  Radišić, Berislav
  Huber, Đuro (62925)
  Sakar, Darko
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 192 do 192
  Skup: Veterinarska znanost i struka (Znanstveno-stručni sastanak)
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 29. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Produžena imobilizacija medvjeda pomoću alpha-chloralose

  Autori:
  Radišić, Berislav
  Huber, Đuro (62925)
  Kusak, Josip
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Vetarinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 193 do 193
  Skup: Veterinarska znanost i struka (Znanstveno-stručni sastanak)
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 30. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Morfometrijske osobitosti tijela europskih smeđih medvjeda

  Autori:
  Mitevski, Sinisa
  Huber, Đuro (62925)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 194 do 194
  Skup: Veterinarska znanost i struka (Znanstveno-stručni sastanak)
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 31. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Krvna slika Europskih smeđih medvjeda

  Autori:
  Kurtov, Sanja
  Huber, Đuro (62925)
  Bedrica, Ljiljana
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 195 do 195
  Skup: Veterinarska znanost i struka (Znanstveno-stručni sastanak)
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 32. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Biokemijska analiza seruma europskih smeđih medvjeda

  Autori:
  Kusak, Josip
  Huber, Đuro (62925)
  Raos, Mislav
  Žvorc, Zdravko (82196)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 196 do 196
  Skup: Veterinarska znanost i struka (Znanstveno-stručni sastanak)
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 33. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Protutijela za leptospire u europskih smeđih medvjeda

  Autori:
  Modrić, Zvonko
  Huber, Đuro (62925)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 197 do 197
  Skup: Veterinarska znanost i struka (Znanstveno-stručni sastanak)
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 34. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Protutijela za određene viruse i rikecije u serumu europskih smeđih medvjeda (Ursus arctos) u Hrvatskoj

  Autori:
  Madić, Josip
  Huber, Đuro (62925)
  Lugović, Branko
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 198 do 198
  Skup: Veterinarska znanost i struka (Znanstveno-stručni sastanak)
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 35. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Prehrana i rast umjetno uzgojenih europskih smeđih medvjeda

  Autori:
  Babić, Andrea
  Huber, Đuro (62925)
  Kulier, Ignac
  Devčić, Branka (123076)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 199 do 199
  Skup: Veterinarska znanost i struka (Znanstveno-stručni sastanak)
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 36. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj nastambe na etogram europskih smeđih medvjeda

  Autori:
  Živny, Davorka
  Huber, Đuro (62925)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 200 do 200
  Skup: Veterinarska znanost i struka (Znanstveno-stručni sastanak)
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 37. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Razvoj kostiju autopodija dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora u rendgenskoj slici

  Autori:
  Gomerčić, Hrvoje
  Huber, Đuro (62925)
  Ozretić, B
  Škrtić, Darinka
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 210 do 210
  Skup: Veterinarska znanost i struka (Znanstveno-stručni sastanak)
  Održan: od 24.06.93 do 24.06.93

 38. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Exploring wolf and bear corridor from the Dinarids to the Alps

  Autori:
  Kusak, Josip
  Urednici
  Landry, Jean-Marc
  Naslov zbornika: Randezvous - Conference on European wolf migrations
  Jezik: engleski
  Mjesto: Neuchatel, Switzerland
  Godina: 1995
  Stranice: od 2 do 2
  Skup: Randezvous - Conference on European wolf migration
  Održan: od 17.09.95 do 20.09.95

 39. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Wolves in marginal habitat in Croatia

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Urednici
  Landry, Jean-Marc
  Naslov zbornika: Randezvous - Conference on European wolf migration
  Jezik: engleski
  Mjesto: Neuchatel, Switzerland
  Godina: 1995
  Stranice: od 1 do 1
  Skup: Randezvous - Conference on European wolf migration
  Održan: od 17.09.95 do 20.09.95
  Ključne riječi: vuk, Canis lupus, stanište
  Ostalo: Prisustvovao sam i sastanku IUCN SSC Wolf Specialist Group čiji sam čan.

 40. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Stanje vuka u Makedoniji: analiza ankete

  Autori:
  Mitevski, Sinisa
  Huber, Đuro (62925)
  Urednici
  Šerman, Draško
  Naslov zbornika: Zbornik priopćenja četvrtog kongresa biologa Hrvatske
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6241-00-5
  Stranice: od 329 do 330
  Skup: 18th IUGB Congress
  Ostalo: Konges nije održan radi rata - bombardiranja Dubrovnika.

 41. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Serum biochemistry of brown bears

  Autori:
  Raos, Mislav
  Huber, Đuro (62925)
  Urednici
  Šerman, Draško
  Naslov zbornika: Zbornik priopćenja četvrtog kongresa biologa Hrvatske
  Jezik: engleski
  Mjesto: Dubrovnik
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6241-00-5
  Stranice: od 330 do 331
  Skup: Četvrti kongres biologa Hrvatske
  Ostalo: Kongres nije održan zbog rata.

 42. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Prolonged immobilization of bears with alpha-chloralose

  Autori:
  Radić, Petar
  Huber, Đuro (62925)
  Urednici
  Šerman, Draško
  Naslov zbornika: Zbornik priopćenja četvrtog kongresa biologa Hrvatske
  Jezik: engleski
  Mjesto: Dubrovnik
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6241-00-5
  Stranice: od 331 do 332
  Skup: Četvrti kongres biologa Hrvatske
  Ostalo: Nije održan zbog rata.

 43. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Growth of raised brown bears

  Autori:
  Poljak, Andrea
  Huber, Đuro (62925)
  Kulier, Ignac
  Urednici
  Šerman, Draško
  Naslov zbornika: Zbornik priopćenja četvrtog kongresa biologa Hrvatske
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6241-00-5
  Stranice: od 332 do 334
  Skup: Četvrti kongres biologa Hrvatske
  Ostalo: Nije održano zbog rata.

 44. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Movements of the brown bears in Croatia

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Roth, Hans U.
  Urednici
  Silobrčić, Vlatko
  Naslov zbornika: Periodicum biologorum
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0031-5362
  Stranice: od 497 do 497
  Skup: Četvrti kongres biologa Hrvatske
  Ostalo: Kongres nije održan zbog rata.

 45. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Some histological and histochemical characteristics of one species of bottlenose dolphin (Tursiops sp.) from the Adriatic Sea

  Autori:
  Gomerčić, Hrvoje
  Huber, Đuro (62925)
  Gomerčić, Vera
  Ozretić, B
  Vuković, Snježana
  Škrtić, Darinka
  Babac-Pašagić, Gordana
  Jukić-Brestovac, Vera
  Urednici
  Silobrčić, Vlatko
  Naslov zbornika: Periodicum biologorum
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0031-5362
  Stranice: od 516 do 516
  Skup: Četvrti kongres biologa Hrvatske
  Ostalo: Kongres nije odžan zbog rata.

 46. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Influence of the enclosure size and content and a regime of feeding on behaviour of the European brown bear

  Autori:
  Živny, Davorka
  Huber, Đuro (62925)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Peti kongres biologa Hrvatske
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 229 do 230
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94

 47. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Survey of public attitude towards wolves in Croatia

  Autori:
  Radišić, Berislav
  Novosel, Dinko
  Huber, Đuro (62925)
  Frković, Alojzije
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Peti kongres biologa Hrvatske
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 394 do 395
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94

 48. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Traffic kills of brown bears in Gorski kotar

  Autori:
  Kusak, Josip
  Huber, Đuro (62925)
  Frković, Alojzije
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Peti kongres biologa Hrvatske
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 397 do 398
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94

 49. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Public survey on the state of Mediterranean Monk Seal (Monachus monachus, Hermann) in the Croatian part of the Adriatic Sea

  Autori:
  Antica, Gojko
  Huber, Đuro (62925)
  Gomerčić, Hrvoje
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Peti kongres biologa hrvatske
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 398 do 399
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94

 50. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: 1994 - The year of wolf in Croatia - a review of the action for the protection of an animal species

  Autori:
  Kovačić, Darko
  Huber, Đuro (62925)
  Grbac, Irena
  Frković, Alojzije
  Štahan, Željko
  Kusak, Josip
  Živny, Davorka
  Herak, Vlasta
  Balenović, Pavle
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Peti kongres biologa Hrvatske
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 396 do 397
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94

 51. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Wolves in Croatia: status and perspectives

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Urednici
  Williams, Teri
  Naslov zbornika: Wolves and humans 2000
  Jezik: engleski
  Mjesto: Duluth, Minnesota, SAD
  Godina: 1995
  Stranice: od 24 do 24
  Skup: Wolves and humans 200
  Održan: od 09.03.95 do 12.03.96

 52. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Brown bear habitat quality in Gorski kotar, Croatia

  Autori:
  Kusak, Josip
  Huber, Đuro (62925)
  Urednici
  Miller, Sterling
  Naslov zbornika: Tenth international conference on bear research and management
  Jezik: engleski
  Mjesto: Fairbanks, Alaska, SAD
  Godina: 1995
  Stranice: od 10 do 10
  Skup: Tenth international conference on bear research and management
  Održan: od 16.07.95 do 20.07.95

 53. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Traffic kills of brown bears in Gorski kotar, Croatia

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Kusak, Josip
  Frković, Alojzije
  Urednici
  Miller, Sterling
  Naslov zbornika: Tenth international conference on bear research and management
  Jezik: engleski
  Mjesto: Fairbanks, Alaska, SAD
  Godina: 1995
  Stranice: od 11 do 11
  Skup: Tenth international conference on bear research and management
  Održan: od 16.07.95 do 20.07.95

 54. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ponašanje Europskih mrkih medvjeda (Ursus arctos L. 1758, Carnivora, Mamalia) u nastambama zagrebačkog zoološkog vrta
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb
  Mentor: HUBER ĐURO
  Datum obrane: 13.03.92
  Broj stranica: 30
  Autor: Živny dipl. ing. biol. Davorka
  Rad: Diplomski rad


 55. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza vanjskih utjecaja na ponašanje nosoroga u zoološkom vrtu grada Zagreba
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb
  Mentor: HUBER ĐURO
  Datum obrane: 17.04.95
  Broj stranica: 14
  Autor: Kireta Dipl. vet. Dražen
  Rad: Diplomski rad


 56. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza ponašanja geparda, pustinjskog risa i pume u zoološkom vrtu grada Zagreba
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb
  Mentor: HUBER ĐURO
  Datum obrane: 05.07.95
  Broj stranica: 24
  Autor: Ljerka Dipl. vet. Slanec
  Rad: Diplomski rad


 57. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Etogram europskog risa u zoološkom vrtu grada Zagreba
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb
  Mentor: HUBER ĐURO
  Datum obrane: 08.06.95
  Broj stranica: 11
  Autor: Ognenov Dipl. vet. Sašo
  Rad: Diplomski rad


 58. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj posjetitelja na ponašanje velikih mačaka u zoološkom vrtu
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb
  Mentor: HUBER ĐURO
  Datum obrane: 10.02.95
  Broj stranica: 14
  Autor: Hulaj Dipl. vet. Os‰
  Rad: Diplomski rad


 59. Tip rada: Karta

  Naslov: Bear corridors along crossing traffic routes in Gorski kotar, Croatia (GIS)

  Autori:
  Huber, Đuro (62925)
  Kusak, Josip
  Depo ustanova: Zavod za biologiju, Veterinarski fakultet
  Sažetak: Prikaz pošumljenih predjela oko ceste i pruge kroz Gorski kotar u GIS-u.
  Ključne riječi: smeđi medvjed, Ursus arctos, GIS, koridori, stanište

 60. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Stanje vuka u Hrvatskoj
  Ustanova: Ekološko društvo, Ogulin
  Godina: 1994


 61. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Vuk u Hrvatskoj
  Ustanova: Osnovna škola Mrkopalj
  Godina: 1995


 62. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Vuk u Hrvatskoj
  Ustanova: Peta gimnazija, Zagreb
  Godina: 1995


 63. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Wolves in Croatia
  Ustanova: International Wolf Center
  Godina: 1995


 64. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Medvjed u Hrvatskoj
  Ustanova: Hrvatski prirodoslovni muzej, Rijeka
  Godina: 1994


 65. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Svjetska strategija zaštite prirode
  Ustanova: Matica hrvatska, Velika Gorica
  Godina: 1994


 66. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Strategija preživljavanja svijeta
  Ustanova: Ekološko društvo, Stari Mikanovci
  Godina: 1995



MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr