SVIBOR - Projekt broj: 1-08-078

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-078


ISTRAŽIVANJE MRKIH MEDVJEDA I VUKOVA U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: HUBER, ĐURO (62925)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.96.

Ukupno radova na projektu: 72
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za biologiju
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
E-mail: huber&mavef.vef.hr
Telefon: 385 (0)1-2390-141
teleFaks: 385 (0)1-214-697

Sažetak: Mrki medvjed i vuk su vrste koje u Europi nestaju, i to najviše Ť radi gubitka staništa. Relativno stabilne populacije tih vrsta u Ť Hrvatskoj imaju međunarodnu vrijednost, te treba gospodarski Ť razvoj i korištenje prirodnih izvora usmjeravati na način koji Ť neće ugroziti njhov opstanak. Ovaj projekt istražuje razne Ť aspekte biologije medvjeda i vuka, a posebno njihove potrebe s Ť obzirom na stanište. Cilj je da se pravovremeno upozori na sve Ť promjene u staništu i/ili njihovim populacijama koje bi mogle Ť ugroziti opstanak tih vrsta. Koriste se metode telemetrijskog Ť praćenja, analize uzoraka (krv, izmet, hrana, dlaka, zub, Ť brisevi), morfometrije, anketa, monitoringa staništa, GIS-a i Ť druge.

Ključne riječi: europski smeđi medvjed, Ursus arctos, vuk, Canis lupus, stanište, zaštita, karakteristike populacije, Hrvatska, ekologija, morfometrija, životni prostor i kretanje, ugrožene vrste

Ciljevi istraživanja: Neposredni ciljevi su spoznaje o: 1. korištenju životnih prostora medvjeda i vukova, 2. biološkim osobitostima (prehrana, reprodukcija, mortalitet, trend populacija, etologija), 3. morfologiji (vanjske dimenzije, kostur, krv), 4. biokemiji (serum, histokemija), 5. patologiji, i 6. genetskom odnosima populacija. Opći cilj je upoznavanje ekoloških zakonitosti okojima ovisi preživljavanje populacija smeđih medvjeda i vukova, a sa svrhom omogućavanja provođenja dugoročnih mjera zaštite genofonda i utvrđivanja kriterija optimalnog gospodarenjastaništem.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Brown Bear in Croatia
  Naziv ustanove: European Natural Heritage Fund
  Grad: D-7760 - Radolfzell, Germany

 2. Naziv projekta: Study of bears in Croatia
  Naziv ustanove: International Bear Association
  Grad: International Assoc.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Hrvatske šume - Šumska uprava Delnice
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 51300 - Delnice, HR

 2. Naziv ustanove: Nacionalni park Risnjak
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 51317 - Crni lug, HR


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: "TUNEL DEDIN - važnost koridora za krupnu divljač (Stručni nalaz i mišljenje)" (5 str.) i "Mišljenje o idejnom riješenju prijelaza za divljač kod Dedina" (4 str.)
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Đuro Huber

 2. Naziv: Obrazloženi prijedlog za proglašavanje vuka u Hrvatskoj zakonski zaštićenom vrstom (10 str.)
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Đuro Huber, Alojzije Frković, Željko Štahan

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr