SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-08-083

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-08-083


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 33
Ukupno objavljenih radova: 36


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Note on some rare and aberrant Australian crabs.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Časopis: The Beagle
  Broj: 1
  ISSN: 0811-3553
  Volumen: 8
  Godina: 1991
  Stranice: od 121 do 134
  Broj referenci: 46
  Jezik: engleski
  Sažetak: Istraživane su četiri rijetke i aberantne vrste iz australskihvoda: Planotergum mirabile, Calmania prima, Rhabdonotus pictus iBrusinia brucei. (Naziv potonjeg roda izveden je od prezimenahrvatskog zoologa Brusine). Uspostavljena je nova podporodicaPlanoterginae i dva plemena (tribusa) Calmaniini i Brusiini.
  Ključne riječi: kratkorepi raci, Brusinia gen. nov. et sp. nov., Planotergum, Calmania, Rhabdonotus, vode Australije, sistematika

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Life form concept in zooloy.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Časopis: Rivista di Biologia - Biology Forum
  Broj: 1
  ISSN: 0035-6050
  Volumen: 85
  Godina: 1992
  Stranice: od 109 do 120
  Broj referenci: 29
  Jezik: engleski
  Sažetak: Kritički su razmotreni i rasvijetljeni pojmovi: životni oblik,ekološki tip, adaptivni tip i adaptivna zona. Zaključeno je da seživotni oblik odnosi na ekološke karaktere svojti (taxa) na bilokom kategorijalnom rangu. Kao primjeri za ilustraciju često suuzeti kratkorepi raci.
  Ključne riječi: životni oblik, ekološki tip, adaptivni tip, adaptivna zona, zoologija - ekologija, opći pojmovi

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: A new genus and species of atelecyclid crab (Crustacea: Decapoda: Brachyura) from the Timor Sea.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Časopis: Journal of Natural History
  Broj: 4
  ISSN: 0022-2933
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 1097 do 1102
  Broj referenci: 20
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ženka nepoznatog ateleciklidnog raka (Crustacea Decapoda,Brachyura, Atelecyclidae) nađena je u Timorskom moru. Razmotrenisu njen sistematski status i položaj. Primjerak se mnogorazlikuje od ostalih poznatih ateleciklidnih rakova pa su stogauspostavljeni novi rod i nova vrsta Krunopeltarion timorense.Naziv roda izveden je od imena hrvatskog zoologa KrunoslavaBabića.
  Ključne riječi: Crustacea Decapoda Brachyura, Atelecyclidae, Krunopeltarion timorense, zoologija - sistematika, Timorsko more.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Časopis: Priroda
  Broj: 6
  ISSN: 0351-0662
  Volumen: 82
  Godina: 1993
  Stranice: od 24 do 25
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom popularnom članku opisano je kako je istraživan novi rakiz australskih voda koji je nazvan po hrvatskom zoologu Brusini.
  Ključne riječi: Brusina, Brusinia, Australske vode, kratkorepi raci

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Postoji li kriza sistematike?

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Časopis: Natura Croatica
  Broj: 2
  ISSN: 1330-0520
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 165 do 171
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ne sadržava ga
  Ključne riječi: U originalu ne postoje

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Systematic position of the genus Ser Rathbun (Decapoda: Brachyura)

  Autori:
  Dai, Ai-yun
  Dai, Ai-yun
  Števčić, Zdravko (48323)
  Časopis: Sinozoologia
  Broj: 5
  ISSN: 1000-1786
  Volumen: 11
  Godina: 1994
  Stranice: od 73 do 75
  Broj referenci: 6
  Jezik: engleski
  Sažetak: Enigmatski rod Ser Rathbun ranije je bio svrstavan u porodicu Goneplacidae, podporodicu Carcinoplacinae. Međutim, detaljna istraživanja pokazala su da on ima gonopode tipa Pilumnus te je stoga premješten u podporodicu Rhizopinae.
  Ključne riječi: Decapoda, Brachyura, Goneplacidae, Rhizopinae, Ser fukiensis, sistematski položaj.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Checklist of the Mediterranean brachyuran crabs.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Števčić, Zdravko (48323)
  Galil, Bella
  Časopis: Acta Adriatica
  Broj: 1/2
  ISSN: 0001-5113
  Volumen: 34
  Godina: 1994
  Stranice: od 65 do 76
  Broj referenci: 58
  Jezik: engleski
  Sažetak: Rakovice (Crustacea Decapoda Brachyura Majidae) su dobro omeđena i jedna od najvećih porodica kratkorepaca. Tijekom duge povijesti njihova klasifikacijska shema jako se je mijenjala ovisno o stupnju poznavanja sistematskih karaktera. Prema predloženoj klasifikaciji rakovice sadržavaju 10 podporodica i 18 plemena. Nove svojte su podporodice Eurynolambridae i Pliosominae, te plemrna Thoini i Lambraneini.
  Ključne riječi: Kratkorepi raci, Sredozemno more, lista vrsta.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Contribution to thr re-classification of the family Majidae

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Časopis: Periodicum Biologorum
  Broj: 4
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 96
  Godina: 1994
  Stranice: od 419 do 420
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Rakovice (Crustacea, Decapoda, Brachyura, Najidae) su dobro omeđena i jadna od navećih skupina kratkorepaca. Tijekom njihove duge povijesti istraživanja, ovisno o stupnju poznavanja sistematskih karaktera njihova klasifikacijska shema jako se mijenjala. Predložena klasifikacija sadržava l0 podporodica i l8 plemena. Nove uspostavljene svojte su potporodice Eurinolambrinae i Pliosominae te plemena Thoini i Lambrachaeini.
  Ključne riječi: Crustacea, Decapoda, Brachyra, Najidae, revizija, reklasifikacija

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Problemi viših sistenatskih jedinica u brahiurnih rakova

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Časopis: Bilten društva ekologa Bosne i Hercegovine
  Broj: 5
  ISSN: 0352-0811
  Volumen: 5
  Godina: 1992
  Stranice: od 223 do 225
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ova rasprava bavi se aktualnim stanjem u sistematici kratkorepih rakova ( Crustacea, Decapoda, Brachyura). Uočava se neuravnotežen razvoj poznavanja ove skupine i neprimjerena klasifikacija osobito iznad razine roda. Istaknuto je s tim u vezi potreba opće revizije koja bi uključivala detaljan novi opis i reklasifikaciju svih viših svojti.
  Ključne riječi: Crustacea, Decapoda, Brachyura, higher taxa, revision

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Problemi viših sistematskih jedinica u brahiurnih rakova

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Urednici
  Šoljan, Dubravka
  Naslov zbornika: Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1990
  ISBN/ISSN: 0352-0811
  Stranice: od 223 do 226
  Skup: Populacija, vrsta i biocenoza
  Održan: od 16.11.90 do 17.11.90
  Sažetak: U članku se razmatra opća situacija u sistematici kratkorepihrakova. Razmatran je neuravnoteženi razvoj i neprimjerenaklasifikacija pogotovo viših svojti iznad razine roda, Istaknutaje potreba opće revizije koja uključuje ponovni opis ipreklasifikaciju svih viših svojti.
  Ključne riječi: sistematika, više svojte, kratkorepi raci, perspektive
  Ostalo: Rad je objavljen u l99l. godini.

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Note on the biology of Carcinus aestuarii (Crustacea, Decapoda, Brachyura) in the Rovinj area.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Urednici
  Fredj, Gaston
  Naslov zbornika: Rapports et proces-verbaux des reunions de la C I E S M
  Jezik: engleski
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0373-434X
  Stranice: od 353 do 353
  Skup: XXXIII Congres-Assemblee pleniere de la CIESM
  Održan: od 12.10.92 do 17.10.92
  Sažetak: Analizirani su neki aspekti biologije raka vodara (Carcinus aestuarii) (Crustacea, Decapoda Brachyura) u okolici Rovinja na uzorku od 340 primjeraka. Razmatrani su slijedeći aspekti: omjer spolova, lateralnost, stanište, veličina, promjene naselja (seobe), razmnožavanje, presvlačenje, popunjenost želudaca i sastav hrane.
  Ključne riječi: vodar, Carcinus aestuarii, Crustacea, Decapoda, Brachyura, Portunidae, biology, Rovinj area, Adriatic Sea.

 12. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Hierarchical system of the brachyuran crabs.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Galil, Bella
  Urednici
  Noel, Pierre
  Naslov zbornika: Proceedings of the First European Crustacean Conference
  Jezik: engleski
  Mjesto: Paris, Francuska
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 2-85653-210-1
  Stranice: od 156 do 157
  Skup: Proceedings of the First European Crustacean Conference
  Održan: od 31.08.92 do 05.09.92
  Sažetak: Pogreška komjutora!!!!!!!
  Ključne riječi: Pogreška komjutera

 13. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Systematic characters from the posterior part of the brachyuran cephalothorax

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Urednici
  Tuerkay, Michael
  Naslov zbornika: Abstract volume of the International Senckenberg Symposium: Crustacea Decapoda
  Jezik: engleski
  Mjesto: Frankfurt, Njemačka
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0
  Stranice: od 64 do 65
  Skup: International Senckenberg Symposium: Crustacea Decapoda
  Održan: od 18.10.93 do 22.10.93
  Sažetak: U sistematici brahiura većina sistematskih karaktera potječe sprednje, gornje i leđne strane glavopršnjaka, dok je stražnji diouglavnom zapostavljen. Medjutim na stražnjoj strani ima više vrlovažnih karaktera za opis svojti. To su širina i oblik stražnjegruba, vidljivost (s gornje strane) kukova stražnjih pari nogu,proksimalnih začanih kolutica i stražnjeg (osmog) sternita.Prema tome stražnji dio glavopršnjaka nudi znatan broj važnihsistematskih karaktera.
  Ključne riječi: kratkorepi raci, glavopršnjak, stražnji dio, sistematski karakteri, morfologija

 14. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Revision of the system of the brachyuran crabs

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Jezik: engleski
  Ostalo: Rezultat ovih istraživanja je izrada monografije istoimenog naslova. Obuhvatat će nekoliko stotina stranica. U tijeku je rad na sedmoj verziji sistematskog dijela. Do kraja potrebno je učiniti još nekoliko verzija uglavnom radi dotjerivanja rukopisa, jer je kreativni dio u glavnom pri kraju. Potrebo je izraditi i nekoliko dodatnih poglavlja. Ima poteškoća oko literature i primjeraka za kontrolu opisa. S tim u vezi za trajanja projekta bio sam u radi literature i materijala u Singapuru, Muenchenu, Frankfurtu, Beču, Parizu, Firenci i Washingtonu.

 15. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Metodičke napomene uz tečajeve iz biologije mora. Povodom 100. obljetnice Centra za istraživanje mora. Napredak, 132 (2) (1991): 165-170.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: stručni članak
  Jezik: hrvatski

 16. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Neki najčešći pogrešni biološki nazivi.--Jezik. 38 (3) (1991): 85-87

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: Stručni članak
  Jezik: hrvatski

 17. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Premiere Conference Europeene sur les Crustaces. Period. biol. 94 (4) (1992): 273

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: Prikaz znanstvenog skupa
  Jezik: hrvatski

 18. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Dai Aiyun and Yang Siliang, 1991. Crabs of the China seas. China Ocean Press, Beijing and Springer Verlag. Berlin. Journal of Crustacean Biology. 11 (4) (1992): 664-665

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: Prikaz knjige.
  Jezik: engleski

 19. Tip rada: Ostalo

  Naslov: M. Dolenc (Ur.). Podmorski svet in mi, Prešernova družba. Ljubljana. _ Priroda. 82 (1991) (3-5):53.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: Prikaz knjige
  Jezik: hrvatski

 20. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Mayr,E. and P. Ashlock, Principles of Systematic Zoology. Second Edition. McGraw Hill International Edition. New York. Period. biol. 94 4 (1992): 274

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: Prikaz knjige
  Jezik: hrvatski

 21. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Stoljeće pomorskog instituta u Rovinju. - Biološki list. 39 (1) (1991): 57-59

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: Znanstveno popularni članak
  Jezik: hrvatski

 22. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Sto let rovinjskega inštituta. Proteus. 54, (1991): 153-154

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: Znanstveno popularni članak
  Jezik: slovenski

 23. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Susret s Koptima. Istarska danica. Pazin.(1992):82-86.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: Znanstveno popularni članak
  Jezik: hrvatski

 24. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Lujo Adamović, Rovinjac svjetskog glasa umro u siromaštvu. Rovinjski obzori. 2 (1993) (3-4): 18.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: Znanstveno-popularni članak.
  Jezik: hrvatski

 25. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Kreacionizam na ispitu znanosti.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: znanstveno-popularni
  Jezik: hrvatski

 26. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Lažna dvojba: Kreacionizam ili evolucionizam

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: znanstveno popularni članak
  Ostalo: Priroda, 1994.

 27. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Još o glistana i gujavicamaa

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: stručni, znanstveno terminološki
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Neki nesavjesni pojedinci unatoč upozorenjima rabe zoologijske nazive koji nisu u skladu sa znanošću. Gujavice i gliste su posve različite svojte da ih nije dozvoljeno poistovjetiti.
  Ključne riječi: gliste, gujavice, narodni nazivi
  Ostalo: stručni terminološki članak

 28. Tip rada: Ostalo

  Naslov: The role of marine institutions in biological research in Croatia.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Jardas, Ivan
  Kršinić, Frano
  Vrsta rada: Prošireni sažetak
  Jezik: engleski
  Sažetak: Razmatra se uloga pomorskih instituta u hrvatskoj znanosti.W
  Ključne riječi: Pomorski instituti, biološka istraživanja, uloga, Hrvatska.
  Ostalo: Periodicum biologorum. 95 (1993): 489

 29. Tip rada: Ostalo

  Naslov: International Senckenberg-Symposium: Crustacea Decapoda.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: Prikaz znanstvenog skupa.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikaz znanstvenog skupa
  Ključne riječi: Senckenckberg Symposium, Crustacea Decapoda, znanstveni skup.
  Ostalo: Objavljeno u časopisu Periodicum biologorum. 96 (1994): 143. Prikaz znanstvenog skupa održanog u Frankfurtu.

 30. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Meeresbiologische Exkursion.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: Prikaz knjige
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikaz knjige o izletima studenata na nore.
  Ključne riječi: more, ekskurzije
  Ostalo: Periodicum biologorum 96 (1994): 143.

 31. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Proslava Lamarckove obljetnice

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: Znanstveno popularni članak
  Jezik: hrvatski

 32. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Zaboravljene obljetnice.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: Znanstveno popularni članak
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Priroda. 84 (1994): 34-35

 33. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Biological progress and regress.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: sažetak kongresnog priopćenja
  Jezik: engleski
  Ostalo: Sažetak priopćenja sa znanstvenog skupa o Lamarcku u okviru 119.Congres annuel des Societes historiques et scientifiques održanog u Amiensu. 26. - 30. listopada l994.

 34. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Lamarck and invertebrate classes.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: sažetak kongresnog priopćenja
  Jezik: engleski
  Ostalo: Sažetak priopćenja sa znanstvenog skupa o Lamarcku održanog u Amiens (Francuska) od 26 do 30 listopada 1994.

 35. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Logički problemi ekologije.

  Autori:
  Števčić, Zdravko (48323)
  Vrsta rada: Sažetak priopćenja na znanstvenom skupu
  Jezik: engleski
  Ostalo: Znanstveno priopćenje na skupu "Dani Frane Petriša - Platon - Platonizam - Petriš. Eklogija" Cres. 16 - 29. srpnja 1995.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr