SVIBOR - Projekt broj: 1-08-083

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-083


REVIZIJA SISTEMA BRAHIURNIH RAKOVA


Glavni istraživač: ŠTEVČIĆ, ZDRAVKO (48323)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 36
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora, Rovinj
Adresa: Ulica Giordana Paliage 5, HR 522l0 Rovinj
Grad: 52210 - Rovinj, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)52 811 544
teleFaks: 385 (0)52 813 496

Sažetak: Generalna revizija sustava brahiurnih (kratkorepih deseteronožnih) rakova (Crustacea Decapoda Brachyura) prikazana u obliku monografije. Monografija će uključiti kritički pregled sadašnjeg stanja poznavanja istraživane svojte (taxon), ponovni opis i reklasifikaciju cijelog hijerarhijskog sustava svih viših svojti iznad razine roda

Ključne riječi: Brahiurni raci (kratkorepci), Crustacea Decapoda Brachyura, taksonomija (sistematika), revizija, redeskripcija, reklasifikacija

Ciljevi istraživanja: Glavni cilj istraživanja je razrada jednog suvremenog, cjelovitog i obrazloženog sustava kratkorepih rakova (Crustacea Decapoda Brachyura) koji će biti u skladu sa stanjem poznavanja svojte koncem ovog stoljeća. Naime, zadnja cjelovita monografija pojavila se l957. i do sada je postignut značajan napredak u poznavanju ove svojte, ali podaci nisu kritički interpretirani i sintetizirani u jedan konzistentni filogenetski sustav. Ova istraživanja imaju zadatak da ispravno reklasificiraju sve više svojte (taxa) iznad razine roda u moderan filogenetski sustav i da se na taj način popune praznine i isprave nedosljednosti ranijih autora. Za očekivati je da će monografija biti u skladu sa suvremenim tijekovima filogenetske sistematike te da će sve svojte biti pravilno uspostavljene, dijagnozirane, opisane uz uporabu mnogo većeg broja sistematskih karaktera, nazvane u skladu s pravilima Međunarodnog kodeksa o zoološkom nazivlju te pravilno svrstane i rangirane u hijerarhijsku shemu. Ovim će istraživanjima biti riješena neka stara pitanja, ali i postavljena nova te će biti korisna za napredak budućih istraživanja sistematike kratkorepaca.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr