SVIBOR - Projekt broj: 1-08-089

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-089


TRANSPORT OSMOLITA I TOKSIČNIH METALA U MORSKIM ORGANIZMIMA


Glavni istraživač: LUCU, ČEDOMIL (26622)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 42
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 10
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora Rovinj
Adresa: Giordano Palliaga 5.
Grad: 52210 - Rovinj, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)52 816 845
Telefon: 385 (0)52 811-567
teleFaks: 385 (0)52 813-496
Telefon: 385 (0)
E-mail: 385 (0)

Sažetak: Transportni procesi glavnih anorganskih osmolita i toksičnih Ť metala istraživani su u škrgama koje su kao višefunkcionalni Ť organ "pluća i bubreg" morskih organizama i prva međufaza dodira Ť između vodenih organizama i njihove okoline. Odnosi koeficijenata Ť permeabilnosti škrga za anorganske osmolite su P-Rb (K) : P-Na : Ť P-Cl=1.7 : 1.0 : 0.2. Električni otpor hemilamele škržnog Ť epitela iznosi 30 Ohm cm2 što upućuje na tvrdnju da se radi o Ť propusnom tzv. leaky epitelu.Po prvi put je u škržnom epitelu Ť ustanovljeno prisustvo visoko afinitetnog enzima Ca-ATPase i Ť ionsko izmjenjivačkog sustava Na/Ca. Posteriorne škrge izolirane Ť iz rakova nakon presvlačenja pokazuju da su jednosmjerni tokovi Ť kalcija veći s apikalne na bazolateralnu stranu nego Ť obratno.Ovime dokazujemo važnu ulogu škrga u opskrbljivanju Ť kalcijem iz morske vode potrebitim za izgradnju oklopa.Ispitivani Ť su učinci različitih koncentracija lantana i kalcija na prolaz Ť toksičnog metala kadmija kroz škrge.Koncentracija lantana koja Ť inhibira 50 posto od ukupnog toka toksičnog metala kadmija kroz Ť škržni epitel iznosi 1.4 mikro mol La/l. Transport kadmija kroz Ť škržni epitel raspravljan je kao nespecifični ulazni Ť transepitelni tok kroz kalcijske ionske kanale.U populaciji Ť bočatog raka Carcinus praćene su sezonske promjene u sadržaju Ť bakra, s ciljem utvrđivanja uzročnosti ovih fluktuacija. Ť Značajno smanjenje sadržaja bakra u hemolimfi i hepatopankreasu Ť i povećanje prostora bakra (copper space) izmjereno je tijekom Ť zime. Ove promjene objašnjene su smanjenjem koncentracije Ť proteina i bakra u hemolimfi u vrijeme kada su aktivnost i Ť ishrana životinja značajno smanjeni.Također smo pratili razine Ť prirodnih i umjetnih radionuklida u u uzorcima morske vode, Ť organizama i sedimentima u Jadranu. Rezultati povišenih Ť koncentracija Cs-137 u ispitivanim uzorcima mogu se objasniti kao Ť posljedica katastrofe u Černobilu, radioaktivnog otpada koji Ť ulazi u Jadran putem rijeke Po i stratosferskog otpada.

Ključne riječi: Transport osmolita, teški metali, škržni epitel,rakovi, prirodna i umjetna radioaktivnost

Ciljevi istraživanja: Konačni cilj predloženih istraživanja je otkrivanje spoznaja o transportnim mehanizmima osmolita i toksičnih metala u morskih beskralježnjaka.Osmoregulatorni procesi prisutni su podjednako u morskih beskralježnjaka kao i višim organizmima uključujući sisavce i čovjeka.Cilj istraživanja je odgovor na pitanje kako usporedbene studije transportnih mehanizama anorganskih osmolita u vodenim organizmima mogu pridonijeti općim spoznajama transportnih mehanizama i njihovih prilagodbenih svojstava na vanjsku okolinu.Škrge su prva međufaza-komunikacija i barijera između organizma i vanjske okoline koju sačinjavaju konstituenti morske vode i opasna zagađivala potencijalno prisutna u morskoj vodi. Praćenjem transportnih mehanizama toksičnih metala i njihovog prijenosa kroz biološke strukture očekujemo nove spoznaje o načinu i interakciji njihovog prijenosa sa drugim činiocima. Očekuje se objašnjenje uloge ionskih izmjenjivača prisutnih u škržnom epitelu morskih rakova. Elektrofiziološkim metodama na škržnoj lameli istražujemo permeabilna svojstva epitela i njegovu selektivnost glede glavnih iona u morskoj vodi. Nadalje, radioekološkim studijama provjeravamo razinu umjetnih i prirodnih radionuklida u morskoj vodi , organizmima i sedimentu. Konačni cilj ovih studija je istraživanje uloge radioaktivnih efluenata u biogeokemijskom ciklusu.Nastavit ćemo ispitivanjima prirodne i umjetne radioaktivnosti u organizmima, sedimentu i morskoj vodi sa ciljem kontrole razine prirodne i umjetne radioaktivnosti u Jadranu.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Biologische Anstalt Helgoland, Hamburg, Njemačka
    Tip ustanove: Državni institut
    Tip suradnje: Zajednički projekt
    Grad: D-2000 - Hamburg, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr