SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-08-116

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-08-116


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 90
Ukupno objavljenih radova: 90


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Relativna abundanca populacije Nephrops norvegicus L. u području Velebitskog kanala - sjeverni Jadran

  Autori:
  ,
  Obradović, Jasna (75233)
  Časopis: Morsko ribarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 0027-1209
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 90 do 93
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Relativna abundanca populacije Nephrops norvegicus L. u području Velebitskog kanala - sjeverni Jadran

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  ,
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Časopis: Morsko ribarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 0027-1209
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 90 do 93
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ribolovni resursi, polucija i ekodegradacija ribolovnog mora Republike Hrvatske

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  ,
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Časopis: Morsko ribarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 0027-1209
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 103 do 107
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ribolovni resursi, polucija i ekodegradacija ribolovnog mora Republike Hrvatske

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Matolek, Zlatko
  Časopis: Morsko ribarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 0027-1209
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 103 do 107
  Jezik: hrvatski

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Postoje li razlike u biometrijskim karakteristikama Nephrops Norvegicus L. Mediterana

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Matolek, Zlatko
  Časopis: Morsko ribarstvo
  ISSN: 0027-1209
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 94 do 97
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Postoje li razlike u biometrijskim karakteristikama Nephrops norvegicus L. Mediterana

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Martinis, Marian
  Sekulić, Bogdan
  Časopis: Morsko ribarstvo
  ISSN: 0027-1209
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 94 do 97
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ribolovni bonitet resursa Velebitskog kanala

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Martinis, Marian
  Sekulić, Bogdan
  Časopis: Morsko ribarstvo
  Broj: 4
  ISSN: 0027-1209
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 125 do 130
  Jezik: hrvatski

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ribolovni bonitet resursa Velebitskog kanala

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  ,
  Časopis: Morsko ribarstvo
  ISSN: 0027-1209
  Stranice: od 125 do 130
  Jezik: hrvatski

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Promjena sastava i mase koćarskog ulova pod utjecajem mjesečevih mijena

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  ,
  Časopis: Morsko ribarstvo
  ISSN: 0027-1209
  Volumen: 45
  Godina: 1993
  Stranice: od 72 do 74
  Jezik: hrvatski

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Promjena sastava i mase koćarskog ulova pod utjecajem mjesečevih mjena

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  ,
  Časopis: Morsko ribarstvo
  Stranice: od 72 do 74
  Jezik: hrvatski

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj vrša na populaciju škampa ( Nephrops norvegicus L.)
  Časopis: Pomorski zbornik
  ISSN: 0554-6397
  Volumen: 31
  Godina: 93
  Stranice: od 627 do 643
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski


 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zur Haltung und Fortphlanzung des Flusskrebses
  Časopis: Morsko ribarstvo
  Broj: 3
  Volumen: 46
  Godina: 1993
  Stranice: od 158 do 159
  Jezik: njemački


 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj vrša na populaciju škampa Nephrops norvegicus L.

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  ,
  Časopis: Pomorski zbornik
  ISSN: 0554-6397
  Volumen: 31
  Godina: 1993
  Stranice: od 627 do 643
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Relativna abundanca populacije Nephrops norvegicus L. u području Velebitskog kanala-sjeverni Jadran

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Časopis: Morsko ribarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 0027-1209
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 90 do 93
  Broj referenci: 6

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ribolovni bonitet resursa Velebitskog kanala

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Broj: 4
  ISSN: 0027-1209
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 125 do 130
  Broj referenci: 7

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Promjene sastava i mase koćarskog ulova pod utjecajem mjesečevih mijena

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Broj: 3/4
  ISSN: 0027-1209
  Volumen: 45
  Godina: 1993
  Stranice: od 72 do 75
  Broj referenci: 9

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj lova vrša na populaciju Nephrops norvegicus L.

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Broj: 31
  ISSN: 0554-6397
  Volumen: 31
  Godina: 1993
  Stranice: od 627 do 643
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Promjene u strukturi populacije i ulovu oslića (Merluccius merluccius L.) u Velebitskom kanalu tijekom 1991. i 1992. godine

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Matolek, Zlatko
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Broj: 1
  ISSN: 0027-1209
  Volumen: 46
  Godina: 1994
  Stranice: od 4 do 7
  Broj referenci: 7

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Promjene u masi i strukturi škampa i oslića u koćarskom ulovu tijekom 24-satnog koćarenja

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Broj: 2
  ISSN: 0027-1209
  Volumen: 46
  Godina: 1994
  Stranice: od 33 do 35
  Broj referenci: 9

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Procjena stanja prirodne populacije škampa (Nephrops norvegicus L.) u Velebitskom kanalu temeljem matematičke obrade podataka

  Autori:
  Obradović, Danijel
  Obradović, Jasna (75233)
  Božičević, Blaženka
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Broj: 3/4
  ISSN: 0027-1209
  Volumen: 46
  Godina: 1994
  Stranice: od 74 do 80
  Broj referenci: 20

 21. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Promjene u masi i strukturi koćarskog ulova u Velebitskom kanalu tijekom 24 sata s posebnim osvrtom na oslića i škampa

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Tomić, Davorka
  Matolek, Zlatko
  Matolek, Zlatko
  Matolek, Zlatko
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka i priopćenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 342 do 343
  Skup: Peti kongres biologa hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94

 22. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Histomorfološke i encimske osobitosti ženskih spolnih organa škampa (Nephrops norvegicus L.)
  Fakultet: Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: OBRADOVIĆ JASNA
  Datum obrane: 19.10.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 116


 23. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Morfometabolička opažanja u Musculus cremaster (externus) bikova
  Fakultet: Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: SLAVICA ALEN
  Datum obrane: 13.07.94
  Broj stranica: 84


 24. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Morfometabolička opažanja u Musculus cremaster (externus) bikova


 25. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Histomorfološke i encimske osobitosti ženskih spolnih organa škampa (Nephrops norvegicus L.)
  Fakultet: Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: OBRADOVIĆ JASNA
  Datum obrane: 19.10.94
  Broj stranica: 116
  Autor: Slavica asistent Alen
  Rad: Magisterij


 26. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Abundanca populacije škampa (Nephrops norvegicus L.) u dvadesetčetverosatnom koćarskom ulovu
  Fakultet: Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: OBRADOVIĆ JASNA
  Datum obrane: 03.06.92
  Broj stranica: 76
  Autor: Janković diplomirani veterinar Antun
  Rad: Diplomski rad


 27. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Katalog rasprostranjenosti riba i rakova sjevernog Jadrana - istočna obala

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Borčić, Goran
  Janković, Antun
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  HW platforma: na papiru
  Broj zapisa: 99999
  Sažetak: Monitoring podaci o : abundanci, habitatu , frekvenciji težine za 71 vrstu riba i rakova
  Ključne riječi: Vrste Jadranskog mora
  Ostalo: Nije se mogao upisati stvarni broj zapisa koji iznosi: 155 994

 28. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Katalog rasprostranjenosti demersalnih vrsta srednjeg Jadrana -područje Blitvenice

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 23865

 29. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Katalog mrijesta za 49 jadranskih vrsta riba i rakova -istočna obala

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Borčić, Goran
  Janković, Antun
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  HW platforma: na papiru
  Broj zapisa: 99999
  Sažetak: Podaci o: mjestu, vremenu i veličini ribe koja se mrijesti
  Ključne riječi: mrijest, sezona mrijesta
  Ostalo: Nije se mogao upisati pravi broj zapisa, koji izosi: 184 512

 30. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Katalog riba i rakova Paškog zaljeva

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Radić, Ratko
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 392

 31. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Ribarstvena datoteka (sezonska frekvencija mase po vrstama) za sjeverni Jadran

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 1718

 32. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Katalog vrsta i bioloških podataka za ribe i rakove Velebitskog kanala

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 99999
  Sažetak: Biološki i ribarstveni monitoring podaci o ribama i rakovima u Velebitskom kanalu- sjeverni dio Jadrana- kanalsko područje.
  Ključne riječi: Katalog vrsta sjevernog Jadrana
  Ostalo: Nije moguć unos stvarnog broja zapisa koji iznosi: 1 634 758

 33. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Nephrops norvegicus L.-biološki i ribarstveni katalog

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 99999
  Sažetak: Skup podataka o: abundanci, dužinskoj i individualnoj težinskoj frekvenciji, spolnoj frekvenciji, najranijoj spolnoj zrelosti, habitatu, dobu mrijesta (monitoring podaci)
  Ključne riječi: Nephrops norvegicus L.-biološki podaci, Nephrops norvegicus L. -ribarstveni podaci,
  Ostalo: Nije se mogao upisati stvarni broj zapisa koji iznosi: 877 216

 34. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Dentex dentex - biološki i ribarstveni katalog

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Borčić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  HW platforma: papir
  Broj zapisa: 84
  Sažetak: Katalog podata o : dužinska frekvencija, individualna težinska frekvencija, spolna frekvencija, habitat, najranija spolna zrelost, abundanca
  Ključne riječi: Dentax dentex- biološki podaci

 35. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Crenilabrus pavo - datoteka

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Obradović, Jasna (75233)
  Borčić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 50
  Sažetak: Katalog podataka o: abundanci, dužinskoj frekvenciji, individualnoj težinskoj frekvenciji, spolnoj frekvenciji, najranijoj spolnoj zrelosti, habitatu, dobu mrijesta
  Ključne riječi: Crenilabrus pavo-biološki katalog, Simphodus tinca-biološki katalog

 36. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Diplodus annularis-biološki i ribarstveni katalog

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet

 37. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Merluccius merluccius-biološki i ribarstveni katalog

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 99999
  Sažetak: Monitoring podaci o : abundanci, dužinskoj frekvenciji, individualnoj težinskoj frekvenciji, spolnoj frekvenciji, najranijoj spolnoj zrelosti, habitatu, dobu mrijesta
  Ključne riječi: Merluccius merluccius -biološki podaci, Merluccius merluccius-ribarstveni podaci
  Ostalo: Nije se mogao upisati stvarni broj zapisa koji iznosi: 171 927

 38. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Pagellus erythrinus-biološki i ribarstveni katalog

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Janković, Antun
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 34115
  Sažetak: Monitoring podaci o: abundanc, dužinskoj frekvenciji, individualnoj težinskoj frekvenciji, spolnoj frekvenciji, najranijoj spolnoj zrelosti, habitatu, doba mrijesta

 39. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Raja clavata-biološki i ribarstveni katalog

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 6282
  Sažetak: Monitoring podaci o: abundanci,frekvenciji veličine, individualnoj težinskoj frekvenciji, spolnoj frekvenciji, habitatu, dobu mrijesta, najranijoj spolnoj zrelosti
  Ključne riječi: Raja clavata-biološki podaci, Raja clavata-ribarstveni podaci

 40. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Scorpaena porcus-biološko ribarstveni katalog

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 2148
  Sažetak: Monitoring podaci o: abundanci, dužinskoj frekvenciji, individualnoj težinskoj frekvenciji, spolnoj frekvenciji, prvoj spolnoj zrelosti, habitatu
  Ključne riječi: Scorpaena porcus-biološki podaci, Scorpaena porcus- ribarstveni podaci

 41. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Scyliorhinus canicula i stellare-biološko ribrastveni katalog

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 35910
  Sažetak: Minitoring podaci o: abundanca, dužinska frekvencija, individualna težinska frekvencija, spolna frekvencija, broj mladih, habitat, najranija spolna zrelost, sezona mrijesta
  Ključne riječi: Scyliorhinus-biološki podaci, Scyliorhinus-ribarstveni podaci

 42. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Serranus cabrilla-biološko ribarstveni podaci

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Borčić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 30
  Sažetak: Monitoring podaci o : abundanci, dužinskoj frekvenciji, individualnoj težinskoj frekvenciji, spolnoj frekvenciji, habitatu, sezoni mrijesta
  Ključne riječi: Serranus cabrilla-biološki podaci, Serrranus cabrilla-ribarstveni podaci

 43. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Serranus hepatus-biološki podaci

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 9681
  Sažetak: Monitoring podaci o: težinskoj frekvenciji, brojčanoj frekvenciji, habitat
  Ključne riječi: Serranus hepatus, biološki podaci

 44. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Serranus scriba-biološki podaci

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Obradović, Jasna (75233)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 26
  Sažetak: Monitoring podaci o habitatu i težini
  Ključne riječi: Seranus scriba-biološki podaci

 45. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Solea monochir -biološki podaci

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 10275
  Sažetak: Monitoring podaci o: abundanci, dužinskoj frekvenciji, individualnoj težinskoj frekvenciji, sezoni mrijesta, habitatu,
  Ključne riječi: Solea monochir-biološki podaci

 46. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Squalus acanthias-biološko ribarstveni podaci

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 6156
  Sažetak: Podaci o: habitatu, dužinskoj frekvenciji, individualnoj težinskoj frekvenciji, spolnoj frekvenciji, mrijestu, najranijoj spolnoj zrelosti

 47. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Trachinus draco i radiatus-biološki podaci

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 3674
  Sažetak: Monitoring podaci o: abundanci, habitatu,
  Ključne riječi: Trachinurus draco, Trachinurus radiatus

 48. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Trigla cavillone-biološki i ribarstveni podaci

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Obradović, Jasna (75233)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 74112
  Sažetak: Monitoring podaci o: abundanci, habitatu, dužinskoj frekvenciji, individualnoj težinskoj frekvenciji, spolnoj frekvenciji, sezoni mrijesta, najranijoj spolnoj zrelosti
  Ključne riječi: rigla cavillone biological data, trigla cavillone fishery data

 49. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Trigla corax- biološki i ribarstveni podaci

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Borčić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 105
  Sažetak: Monitoring podaci o: abundaci, habitatu, dužinskoj frekvenciji, težinskoj frekvenciji, sezoni mrijesta,
  Ključne riječi: Trigla corax-biološki podaci, Trigla corax-ribarstveni podaci

 50. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Trigla gurnadus-biološki podaci

  Autori:
  Bačić, Goran
  Obradović, Jasna (75233)
  Slavica, Alen (900314)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 17825
  Sažetak: Podaci o: abundanci, habitatu, dužinskoj i tjelesnoj frekvenciji,spolnoj zrelosti

 51. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Trigla gurnardus-biološki podaci

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Sažetak: Podaci o: abundancy, habitatu
  Ključne riječi: Trigla gurnardus-biološki podaci

 52. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Trigla lineata-biološki podaci

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 60
  Sažetak: Podaci o: abundanca, habitat,dužinska frekvencija, težinska frekvencija
  Ključne riječi: Trigla lineata-biološki podaci

 53. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Trigla lyra-biološki podaci

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 25
  Sažetak: Monitoring podaci o: abundaci, habitatu, dužinskoj i težinskoj frekvenciji

 54. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Trigla milvus-biološki podaci

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 4722
  Sažetak: Monitoring podaci o: abundanci, habitatu
  Ključne riječi: Trigla milvus-biološki podaci

 55. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Trisopterus minutus capelanus-biološki i ribarstveni podaci

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 99999
  Sažetak: Monitoring podaci o: habitatu, abundanci, dužinskoj i težinskoj frekvenciji, spolnoj frekvenciji, prvoj spolnoj zrelosti, dobu mrijesta
  Ključne riječi: Trisopterus minutus capelanus-biološki podaci, Trisopterus minutus-ribarstveni podaci
  Ostalo: Nije se mogao upisati stvarni broj zapisa koji iznosi: 375 958

 56. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Uranoscopus scaber-biološki podaci

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 18175
  Sažetak: Monitoring podaci o: abundanci, habitatu, dužinskoj i težinskoj frekvencoji, sezoni mrijesta

 57. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Zeus faber-biološki podaci

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Borčić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 336
  Sažetak: Podaci o: abundanci, habitatu, dužinskoj i težinskoj frekvenciji, spolnoj zrelosti, najranijoj spolnoj zrelosti

 58. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Lophius budegassa-ribarstveno biološki katalog

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 32228
  Sažetak: Monitoring podaci o: abundanci, habitatu, dužinskoj frekvenciji, individualnoj težinskoj frekvenciji, spolnoj zrelosti, spolnoj frekvenciji
  Ključne riječi: Lophius budegassa-biološki podaci, Lophius budegassa-ribarstveni podaci

 59. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Mullus surmuletus-biološko ribarstveni katalog

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Obradović, Jasna (75233)
  Broj zapisa: 19650
  Sažetak: Monitoring podaci o : habitatu, spolnoj zrelosti, spolnoj frekvenciji, dužinskoj frekvenciji
  Ključne riječi: Mullus surmuletus-biološki podaci, Mullus surmuletus-ribarstveni podaci

 60. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Lepidorhombus whiff-jagonis-biološko ribrastveni katalog

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Broj zapisa: 15323
  Sažetak: Monitiring podaci o: habitatu, dužinskoj frekvenciji, spolnoj frekvenciji. težinskoj frekvenciji, prvoj spolnoj zrelosti, sezoni mrijesta, abundanci

 61. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Scorpaena scrofa-biološki podaci

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Radić, Ratko
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 148
  Sažetak: Podaci o : habitatu, dužini i težini, dobu mrijesta, spolnoj zrelosti
  Ključne riječi: Scorpaena scrofa-biološki podaci

 62. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Boops boops-biološki podaci

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  HW platforma: na papiru
  Broj zapisa: 88
  Sažetak: Podaci o : dužinskoj i težinskoj frekvenciji, spolnoj zrelosti
  Ključne riječi: Boops boops-biološki podaci

 63. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Palinurus vulgaris-biološki podaci

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Borčić, Goran
  Janković, Antun
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  HW platforma: na papiru
  Broj zapisa: 49
  Sažetak: Podaci o habitatu, abundanci, tjelesnoj dužini, tjelesnoj težini periodu mrijesta,

 64. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Homarus vulgaris-biološki podaci

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Borčić, Goran
  Janković, Antun
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  HW platforma: na papiru
  Broj zapisa: 35
  Sažetak: Podaci o abundanci, habitatu, sezoni mrijesta,
  Ključne riječi: Homarus vulgaris-biološki podaci

 65. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Maja squinado-biološki podaci

  Autori:
  Borčić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Obradović, Jasna (75233)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  Broj zapisa: 544
  Sažetak: Podaci o: abundanca, habitat, doba mrijesta, tjelesna veličina
  Ključne riječi: Maja squinado-biološki podaci

 66. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Katalog vrsta sjevernog Jadrana

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Borčić, Goran
  Janković, Antun
  Radić, Ratko
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  HW platforma: na papiru
  Broj zapisa: 99999
  Ključne riječi: Katalog vrsta-sjeverni Jadran
  Ostalo: Nije bilo moguće unjeti stvaran broj zapisa koji iznosi: 2 179 454

 67. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Lepadagoster condoller- biološki podaci

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Obradović, Jasna (75233)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  HW platforma: na papiru
  Broj zapisa: 557
  Sažetak: Podaci o : abundanci, habitatu, dužinskoj frekvenciji
  Ključne riječi: Lepadogaster condoller-biološki podaci

 68. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Lophius piscatorius-biološko ribarstveni podaci

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  HW platforma: na papiru
  Broj zapisa: 753
  Sažetak: Monitoring podaci o : habitatu, abundanci, dužinskoj i težinskoj frekvenciji, seyoni mrijesta, prvoj spolnoj zrelosti
  Ključne riječi: ophius piscatorius

 69. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Callionymus dracunculus-biološki podaci

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Obradović, Jasna (75233)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  HW platforma: na papiru
  Broj zapisa: 13749
  Ključne riječi: Callionymus dracunculus

 70. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Spondiliosoma cantharus-biološko ribarstveni podaci

  Autori:
  Borčić, Goran
  Obradović, Jasna (75233)
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  HW platforma: na papiru
  Broj zapisa: 140

 71. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Oblada melanura-biološko ribarstveni podaci

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Borčić, Goran
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  HW platforma: na papiru
  Broj zapisa: 168

 72. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Sarpa salpa-biološko ribarstveni podaci

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Borčić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Janković, Antun
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  HW platforma: na papiru
  Broj zapisa: 196

 73. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Lithognathus mormyrus-biološki podaci

  Autori:
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Obradović, Jasna (75233)
  Ustanova administrator: Veterinarski fakultet
  HW platforma: na papiru
  Broj zapisa: 3435

 74. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Ispitivanje podobnosti korištenja fružate, zagonice i ludra na području općine Rab

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  ,
  Naručitelj: Veterinarski fakultet
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 22
  Jezik: hrvatski

 75. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Ispitivanje podobnosti korištenja fružate, zagonice i ludra na području općine Rab

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  ,
  Božičević, Blaženka
  Naručitelj: Veterinarski fakultet
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 22
  Jezik: hrvatski

 76. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Racionalno ribarstveno gospodarenje južnim dijelom Velebitskog kanala

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  ,
  Naručitelj: Milan
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 34
  Jezik: hrvatski

 77. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Racionalno gospodarenje južnim dijelom Velebitskog kanala

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  ,
  Božičević, Blaženka
  Naručitelj: Milan
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 34
  Jezik: hrvatski

 78. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta rasprostranjenosti riba i rakova obale i dna Otoka Raba, Dolina i Grgura

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Borčić, Goran
  Janković, Antun
  Borčić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  Depo ustanova: Veterinarski fakultet

 79. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Akcija čišćenja morskog dna

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Bačić, Goran
  Slavica, Alen (900314)
  TV postaja: Hrvatska Radio Televizija postaja Rijeka
  Naslov emisije: More
  Godina: 1993

 80. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Mjere zaštite škampa (Nephrops norvegicus L.) s obzirom na faze spolnog ciklusa i sezonu mrijesta

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Bačić, Goran
  Obradović, Jasna (75233)

 81. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Mjere pravilnog gospodarenja živim bogatstvima mora temeljem stavova Ujedinjenih Naroda
  Ustanova: Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
  Godina: 1993


 82. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Razvoj ribarstva u Velebitsko-Vinodolskom kanalu
  Ustanova: Gospodarska komora
  Godina: 1992


 83. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Razvoj ribarstva u Velebitsko - Vinodolskom kanalu

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  ,
  Vrsta rada: referat na Savjetovanju: Razvoj općine Crikvenica, Hrvatska Gospodarska Komora Z

 84. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Mjere pravilnog gospodarenja živim bogatstvima mora temeljem stavova Ujedinjenih naroda

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Vrsta rada: referat Opatija 93, Konf. o pomorskom dobru i njegovoj zaštiti
  Jezik: hrvatski

 85. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Mjere pravilnog gospodarenja živim bogatstvima mora temeljem stavova Ujedinjenih Naroda

  Autori:
  Slavica, Alen (900314)
  Vrsta rada: pozvani referat - Konferencija o pomorskom dobru i njegovoj zaštiti, Opatija
  Jezik: hrvatski

 86. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Abundanca populacije škampa (Nephrops norvegicus L.) u dvadesetčetverosatnom koćarskom ulovu

  Autori:
  Janković, Antun
  Vrsta rada: diplomski rad - Janković Antun, voditelj J. Obradović, 1992
  Jezik: hrvatski

 87. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Razvoj ribarstva u Velebitsko - Vinodolskom kanalu

  Autori:
  Janković, Antun
  Vrsta rada: pozvani referat na Savjetovanju - Razvoj Općine Crikvenica,
  Jezik: hrvatski

 88. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Abundanca populacije škampa (Nephrops norvegicus L.) u dvadesetčetverosatnom koćarskom ulovu

  Autori:
  Janković, Antun
  Vrsta rada: diplomski rad, voditelj J. Obradović, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagreb
  Jezik: hrvatski

 89. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Gospodarska strategija ribarstva -Hrvatski nacionalni program

  Autori:
  Obradović, Jasna (75233)
  Vrsta rada: Hrvatski nacionalni program-prijedlog
  Jezik: hrvatski

 90. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Napomena: nije se moglo upisati- vidi ostalo u ovom zapisu

  Autori:
  Bačić, Goran
  Ostalo: Magistarrski rad: Autor : Goran Bačić, EZRA 199334 G.Bačić je bio od početka aktivni suradnik na Projektu kao znanstveni novak a od lipnja 1995. dobio je stalno radno mjesto asistenta na Veterinarskom fakultetu. Za njega je data zamolba da se dalje vodi kao suradnik na ovom projektu. Naziv rada: Morfometabolička opažanja u Muskulus cremaster (externus) bikova Datum obrane: 13. srpanj. 1994.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr