SVIBOR - Projekt broj: 1-08-146

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-146


PROCJENA GENOTOKSIČNOG RIZIKA U VODENOM OKOLIŠU MOLEKULSKIM BIOMARKERIMA


Glavni istraživač: KURELEC, BRANKO (24811)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora Zagreb, Zavod Zagreb
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 276-483
teleFaks: 385 (01) 420-437

Sažetak: Svi istraživani vodeni organizmi posjeduju multiksenobiotički mehanizam rezistencije (MXR). Oni posjeduju verapamil osjetljiv potencijal za vezanje ksenobiotika poput acetilaminofluorena (AAF) ili vinkristina; Western blotingom i imunohistološki detektira se P-170 sličan protein; akumulacija ksenobiotika u organizmima povećava se uz dodatak verapamila i staurosporina, inhibitora MXR, uz drastično povećanje indukcije adukata i jednostrukih lomova DNA u ribama, spužvama i školjkama nakon izlaganja aminoantracenu ili AAF-u. Takvi "kemosenzitori" MXR nađeni su i u uzorcima iz okoliša. MXR je inducibilna i može se upotrijebiti kao biomarker. Šaran i.p. tretiran sa benspirenom (BaP) induciraoje benspirenske adukte, a kada je bio izložen D-2 ulju, za D-2 ulje karakteristične DNA adukte. Prirodni DNA adukti nađeni u mnogim vodenim organizmima koincidiraju sa njihovim reproduktivnim fazama i po svojoj prirodi su endogenog porijekla. Korelacija fluorescencije žuči sa indukcijom MFO aktivnosti pokazala se kao jeftin i pouzdan parametar u monitorinzima i procjeni rizika. Analize kloriranih ugljikovodika u sedimentima i školjkašima iz Jadranskog mora ukazuju da je trend DDT-a i njegovih metabolita DDE i DDD više eksponencijalna nego linearna funkcija. Ekstrakti sedimenata iz Šibenskog akvatorija sadržavaju ksenobiotike koji induciraju BPMO aktivnost ali nisu mutageni.


Ciljevi istraživanja: Mnogi vodeni organizmi otporni na zagađenje posjeduju mehanizam multiksenobiotičke rezistencije (MXR) koji je sličan mehanizmu rezistencije tumorskih stanica sisavaca na kancerostatike (MDR). Mehanizam rezistencije temelji se na nazočnosti transmembranskog glikoproteina P-170 koji nespecifično veže i potom izbacuje iz stanice niz kemijski potpuno različitih tvari, što za posljedicu ima smanjenu akumulaciju tih tvari u stanici. Postoje tvari koje blokiraju ili inhibiraju funkciju MDR (na pr. verapamil), te preobraćaju rezistenciju u osjetljivost. Mnoge toksične i netoksične lipofilne tvari, bilo prirodnog ili umjetnog porijekla, mogu u određenim koncentracijama saturirati ovaj mehanizam i preobratiti MKO. Također postoje tvari koje mogu modulirati regulaciju MKO mehanizma, poput modulatora protein kinaze C ili modulatori ekspresije MKO RNA. Budući da MKO mehanizam predstavlja osnovni obrambeni mehanizam koji štiti organizam od prirodnih endogenih i okolišnih toksina, njegova inhibicija može imati dalekosežne posljedice. Naš cilj je prepoznati takve tvari u vodenom okolišu, procijeniti rizik izloženosti istima, te odrediti značaj MKO u procjeni štetnih posljedica izloženosti ksenobioticima u vodenom okolišu za potrebe monitoringa i zaštitarske regulative.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: PN 868, US-EPA Analysis of DNA adducts and other biomarkers as a possible tool for genotoxic risk assessment in the aquatic environment
  Naziv ustanove: Environmental Protection Agency
  Grad: Washington, SAD

 2. Naziv projekta: ICP/CEH 039-YUG Biomarkers for genotoxic risk assessment in the marine environment
  Naziv ustanove: United Nations Environmental Programme/World Health
  Grad: Atena, GR

 3. Naziv projekta: ME 5101-89-02 The environmental implications of the multixenobiotic-resistance mechanism expressed in marine invertebrates
  Naziv ustanove: Food and Agriculture Organisation/Mediterranean Action Plan
  Grad: Atena, GR

 4. Naziv projekta: Biostress
  Naziv ustanove: International Buero GKKS
  Grad: Geesthacht, Njemačka

 5. Naziv projekta: 302-K4-CRO-7825 Quantification of multixenobiotic resistance inhibitors in aquatic environment
  Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency
  Grad: Beč, Austrija

 6. Naziv projekta: No-obligation cooperation on research on DNA adducts
  Naziv ustanove: Graduate Center for Toxicology, University of Lexington
  Grad: Lexington, USA

 7. Naziv projekta: No-obligation cooperation on research on multidrug resistance (MDR)
  Naziv ustanove: National Institute of Haematology, blood transfusion and immunology
  Grad: Budimpesta, Madjarska

 8. Naziv projekta: Studija ugrozenosti voda i pristup optimalnom rjesavanju ratnih otpada na krskom podrucju
  Naziv ustanove: JVP Hrvatska vodoprivreda, Yagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Mediterranean Action Plan
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Atena, GR

 2. Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Glavni stožer saniteta Republike Hrvatske
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: JVP Hrvatska vodoprivreda
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr