SVIBOR - Projekt broj: 1-08-151

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-151


MODIFIKATORI BIOLOŠKOG ODGOVORA - MEHANIZAM DJELOVANJA


Glavni istraživač: HRŠAK, IVO (16676)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 30
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 7
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel za biologiju i medicinu
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
E-mail: ihrsak@olimp.irb.hr

Sažetak: U 1994. i 1995. god. nastavljena su istraživanja mehanizma Ť djelovanja modifikatora biološkog učinka bakterijskih Ť peptidoglikana (PGM) i met-enkefalina (MENK). PGM i lipofilni Ť derivat Na-lauroil-PGM stimuliraju in vitro makrofage slezene, Ť kao i makrofage iz kulture stanica RAW 264.7 da izlučuju povećane Ť količine TNF-a. Metalo-derivati PGM-a (Zn-PGM i Al-PGM) i Ť lipofilni derivat Na-kapriloil-PGM nisu bili djelotvorni. PGM i Ť LPS u suboptimalnim dozama nisu imali sinergistički učinak na Ť izlučivanje TNF-a. Jednokratno primjenjen PGM je prolazno Ť mijenjao propusnost lizosomskih membrana jetre i povećavao Ť količinu lipidnih peroksida u plazmi i jetri. In vitro primjenjen Ť PGM nije modulirao nastanak superoksidnih aniona makrofaga ali Ť ni utjecao na aktivnost enzima membrana lizosoma. In vivo Ť višekratna primjena PGM-a nije uzrokovala značajne promjene u Ť ispitivanim pokazateljima. MENK je u određenim uvjetima Ť modulirao količinu lipidnih peroksida i kortikosteroida u miševa Ť izloženih stresu. Ispitali smo in vitro djelovanje nekih Ť derivata peptidoglikan monomera (Zn-PGM, Al-PGM, Na-lauroil-PGM, Ť Na-kaprinoil-PGM, Na-kapriloil-PGM) na metaboličku aktivnost Ť makrofaga slezene kod preleukemičnih AKR miševa i uporedili ga s Ť imunomodulatornim učinkom standardnog PGM-a. U mladih miševa Ť (1.mj) PGM i njegovi derivati nisu imali nikakvog učinka, dok su Ť u odraslim životinjama (4. mj) i PGM i neki od derivata Ť stimulirali oslabljenu aktivnost mitohondrijalnih enzima. Ť Ispitivanja in vitro učinka MENK-a na otpuštanje radikala kisika Ť kod neutrofila pokazala su da je učinak rezultat aktivacije Ť diacilglicerola, translokacije protein kinaze C u membrane Ť tretiranih stanica i porasta količine intracelularnog kalcija. Ť Glavni razgradni produkt enkefalina suprimira otpuštanje Ť radikala kisika, što nije vezano uz porast diacilglicerola. In Ť vivo MENK ima u miševa isti učinak kao stres; smanjuje aktivnost Ť NK stanica i stvaranje antitijela, pojačava fagocitozu i Ť povisuje razinu kortikosterona. Ako se MENK primjeni prije Ť stresa tada se učinci stresa mogu dokinuti, a to govori u prilog Ť uključenosti osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žljezda u Ť mehanizam djelovanja.

Ključne riječi: peptidoglikani, met-enkefalin, sekundarni glasnici, TNF, preleukemični AKR miševi, lipidna peroksidacija, stres, lizosomi

Ciljevi istraživanja: Ciljevi istraživanja na ovom projektu jesu upoznavanje mehanizma djelovanja modifikatora biološkog odgovora (MBO) peptidoglikana i enkefalina na staničnom i subcelularnom nivou. U 1994. i 1995. god. željelo se ispitati imaju li neki lipofilni i metalo-derivati peptidoglikana PGM-a bolji ili različit učinak od samog PGM-a. Nadalje se željelo ispitati da li tretman s MBO ima eventualne neželjene toksične nuzpojave na metaboličku funkciju stanica jetre i slezene u fiziološkim kao i stresnim uvjetima. U istim uvjetima ispitat će se mehanizam djelovanja MENK-a na nekoliko imunih funkcija (NK aktivnost, fagocitoza, stvaranje antitijela, blastična transformacija limfocita) i razinu kortikosterona u plazmi. Istovremeno ispitat će se sistem sekundarnih glasnika uključenih u MENK-om pobuđenu produkciju slobodnih radikala kisika u ljudskim neutrofilima.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: Užinak MBO-a na oslobađanje slobodnih radikala
    Naziv ustanove: Institut "Vuk Vrhovac", Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologijui metaboličke bolesti
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr