SVIBOR - Projekt broj: 1-08-173

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-173


MODULACIJA AKTIVNOSTI 5-HT I GABA RECEPTORA PSIHOFARMACIMA


Glavni istraživač: PERIČIĆ, DANKA (36151)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 64
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 20
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel Eksperimentalna biologija i medicina Laboratorij za molekularnu neurofarmakologiju
Adresa: Institut "Ruđer Bošković", Bijenička 54, P.P. 1016
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)4561126
teleFaks: 385 (0)425497
E-mail: PERICIC¦OLIMP.IRB.HR

Sažetak: Istraživati će se interakcija poznatih (antidepresivi,anksiolitici) i potencijalnih neuropsihofarmaka (posebicepotencijalnog antidepresiva dihidroergozina), te specifičnihliganada sa GABA-A i 5-HT-1 receptorima s osobitim naglaskom naspecies razlike u strukturnim i funkcionalnim karakteristikamapojedinih podjedinica GABA-A receptorskog kompleksa. Pri tomećemo se služiti metodama vezanja radioaktivnih liganada zasinaptosomalne membrane izolirane iz mozga različitihspeciesa (miš, štakor, govedo, čovjek), te metodama izmolekularne genetike eukariota koje ćemo uvesti u tu svrhu, kao iu svrhu istraživanja finijih molekularnih mehanizamaneurotransmisije. Paralelno ćemo pomoću bihevioralnih metodaistraživati anksiolitička i antikonvulzivna svojstvapotencijalnih neuropsihofarmaka, a pomoću fluorimetrijske iradioimunokemijske metode istražiti ćemo mehanizam djelovanjapoznatog anksiolitika diazepama na osovinu hipotalamus-hipofiza- nadbubrežna žlijezda. U depresivnih bolesnika liječenihdihidroergozinom i drugim antidepresivima određivati ćemokoncentraciju GABA-e u plazmi, te 5-HT u trombocitima.

Ključne riječi: GABA-A RECEPTORI, 5-HT-1 RECEPTORI, NEUROPSIHOFARMACI, ERGOT ALKALOIDI, DIAZEPAM, METODE VEZANJA LIGANDA ZA RECEPTORE, BIHEVIORALNE METODE, SPOLNE RAZLIKE, RAZLIKE IZMEĐU SPECIESA, 5-HT U TROMBOCITIMA, OSOVINA HIPOTALAMUS-HIPOFIZA-NADBUBREŽNA ŽLIJEZDA

Ciljevi istraživanja: 1. Ispitati funkcionalne karakteristike GABA-A receptorskogkompleksa u nekoliko speciesa, posebice u čovjeka 2. Utvrditi regionalnu distribuciju species razlika u GABA-Areceptorskom kompleksu 3. Ispitati molekularni mehanizam djelovanja pojedinihantidepresiva na Cl kanaliću u sastavu GABA-A receptorskogkompleksa 4. Ispitati posjeduje li dihidroergozin anksiolitičko iantikonvulzivno djelovanje 5. Uvesti metode iz molekularne genetike eukariota u svrhuistraživanja finijih molekularnih mehanizama neurotransmisije 6. Istražiti interakciju pojedinih potencijalnih i klasičnihantidepresiva s 5-HT-1 receptorima izoliranim iz mozga štakora,goveda i čovjeka 7.Odrediti koncentraciju GABA-e u plazmi i 5-HT u trombocitimadepresivnih bolesnika liječenih dihidroergozinom i drugimantidepresivima 8. Istražiti mehanizam djelovanja diazepama na osovinuhipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlijezda


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Psihijatrijska klinika, Klinički bolnički centar Rebro
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Department of Neurology and Neurosurgery, Montreal Neurological Institute, McGill University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Montreal, Canada, PQ

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr