SVIBOR - Projekt broj: 1-08-181

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-181


UZROCI, DINAMIKA I POSLJEDICE IZVANREDNIH FITOPLANKTONSKIH CVATNJI


Glavni istraživač: MARASOVIĆ, IVONA (28126)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 86
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 16
Naziv ustanove: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split (1)
Odjel/Zavod: Odjel za biologiju mora
Adresa: Šetalište Ivana Meštrovića 63
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (21) 358-688
E-mail: NILA@JADRAN.IZOR.HR
teleFaks: 385 (21) 358-650

Sažetak: Fenomen izvanrednih fitoplanktonskih cvatnji je pojava koja u Ť posljednja dva desetljeća pokazuje značajan porast kako u Ť vremenskom, tako i u prostornom pogledu. Bolje razumijevanje ovih Ť cvatnji otežava činjenica što mehanizam inicijacije i terminacije Ť svake pojedine cvatnje ovisi o morfološkim, kinetičkim Ť hidrogeografskim i biološkim značajkama pojedinog područja, zbog Ť čega su čimbenici koji induciraju ovu pojavu bitno različiti u Ť različitim područjima. U okviru ovog projekta, prvenstveno smo Ť pokušali utvrditi i objasniti mehanizme razvoja "red-tide" Ť cvatnje u Kaštelanskom zaljevu, a istodobno smo pratili i Ť analizirali pojave cvatnji u Šibenskom zaljevu i sjevernom Ť Jadranu. Posebnu pažnju usmjerili smo na istraživanje odnosa Ť između trajnih (resting cyst) i vegetativnih stadija pojedinih Ť "bloom" vrsta fitoplanktona, odnosno na ulogu različitih životnih Ť stadija u inicijaciji, regulaciji i terminaciji cvatnje. Pri tome Ť smo naročito ispitivali utjecaj meteoroloških čimbenika (vjetar, Ť temperatura) u inicijaciji i terminaciji cvatnje, te utjecaj Ť zooplanktonskog "grazinga"-a u regulaciji cvatnje. Istraživanjima Ť smo obuhvatili toksične i sumnjivo toksične vrste fitoplanktona, Ť pri čemu smo utvrdili područje javljanja, kao i sezonsku Ť nazočnost pojedinih vrsta. Ujedno smo obavili pripremu uzoraka Ť za testiranje PSP i DSP toksičnosti, a u tijeku je razrada Ť biološke i kemijske metode za testiranje uzoraka.

Ključne riječi: fitoplankton, zooplankton, bakterioplankton, dinoflagelati, kopepodi, toksičnost, trajni stadiji, "red-tide", PSP toksičnost, DSP toksičnost, eutrofikacija, bioesej na miševima

Ciljevi istraživanja: S ciljem da doprinesemo boljem razumijevanju pojave izvanrednih fitoplanktonskih cvatnji, pokušali smo istraživati neke uskospecifične mehanizme ovog fenomena. Naročitu pažnju smo usmjerili na ispitivanje inicijacije i terminacije cvatnje u odnosu na značajke pojedinih područja, odnosno pokušali smo objasniti vezu između uvjeta okoline i različitih stadija u životnom ciklusu pojedinih "bloom" vrsta ("resting" ciste, "temporarne" ciste,vegetativne stanice). Jedan od važnih ciljeva ovog projekta bio je da se utvrdi lista toksičnih i sumnjivo toksičnih fitoplanktonskih organizama u Jadranu, te da se upozna njihova vremenska i prostorna raspodjela. Detaljnija istraživanja životnogciklusa ovih organizama, odnosno upoznavanje njihovih razvojnih stadija i stupnja toksičnosti, imaju za cilj eventualnu mogućnost prognoziranja takvih cvatnji, koje predstavljaju stalnu potencijalnu opasnost kako za morske organizme, tako i za čovjeka.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: > Alpe Adria
  Naziv ustanove: CIM Rovinj, Institut Ruđer Bošković
  Grad: 52210 - Rovinj, Hrvatska

 2. Naziv projekta: Harmful Algal Bloom
  Naziv ustanove: IOC/UNESCO
  Grad: Pariz, Francuska

 3. Naziv projekta: Investigation of growth and distribution of potentially toxic organisms in some shellfish farms (Middle Adriatic)
  Naziv ustanove: UNEP-MAP
  Grad: Atena, Grčka

 4. Naziv projekta: Physical Oceanography of Eastern Mediterranean
  Naziv ustanove: Harvard University
  Grad: Boston, USA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: IOC - UNESCO
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Pariz, Francuska

 2. Naziv ustanove: UNEP - MAP
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: Atena, Grčka

 3. Naziv ustanove: OGS
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Trieste, Italija

 4. Naziv ustanove: ISDGM
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Venezia, Italy

 5. Naziv ustanove: CIM
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 52210 - Rovinj, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Morska biološka postaja
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Piran, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr