SVIBOR - Projekt broj: 1-08-186

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-186


STRUKTURA I FUNKCIJA FOTOSINTETSKOG APARATA


Glavni istraživač: WRISCHER, MERCEDES (54316)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 43
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 9
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Organska kemija i biokemija/Molekularna genetika
Adresa: Bijenička c. 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 4561-111
teleFaks: 385 (01) 425-647
teleFaks: 385 (01) 425-647

Sažetak: Projekt obuhvaća istraživanje diferencijacije plastida i utjecaj tvari rastenja i specifičnih herbicida na te procese. Pratit će se ultrastrukturne promjene plastida u ovim sustavima: leukoplast (amiloplast) - kloroplast i leukoplast - kloroplast - kromoplast. Pokušat će se utvrditi u kojoj mjeri određene tvari rastenja utječu na tijek tih pretvorbi. Specifičnim herbicidima nastojat će se utjecati na diferencijaciju plastida i time točnije utvrditi način njihove inhibicije i mjesto njihovog djelovanja. Studirat će se također mehanizam diobe plastida, napose utjecaj vanjskih faktora na te procese. Radit će se na identifikaciji makromolekularnih komponenata plastida, u prvom redu plastidnih proteina i plastidne DNA. Pratit će se tijek sinteze pojedinih proteinskih kompleksa fotosintetskih membrana tijekom razvoja kloroplasta iz drugih tipova plastida. Uporedo s time istražit će se promjene u sastavu pigmenata u fotosintetskim membranama, kao i pigmenata prisutnih u specifičnim strukturama kromoplasta. Jedno od područja rada bit će također plastidi mutante tipa "aurea". Pratit će se utjecaj svjetlosti na makromolekularne promjene u njihovim tilakoidima, a napose promjene u plastidnim nukleoidima tijekom žućenja i ponovnog ozelenjavanja njihovih listova.

Ključne riječi: plastidi, diferencijacija plastida, dioba plastida, "aurea" - plastidi, tvari rastenja, specifični herbicidi, plastidna DNA, plastidni proteini, plastidni pigmenti

Ciljevi istraživanja: Istraživanjem postojećih i uvođenjem novih analitičkih metoda, kao što su elektronsko-mikroskopska citokemija i primjena fluorescencijske mikroskopije očekuje se produbljivanje znanja o plastidima, napose o "nezelenim" plastidima. Uvođenjem metoda za separaciju i analizu proteina te specifičnih metoda za analizu pigmenata očekuje se bolje razumijevanje makromolekularnih promjena u membranama plastida tijekom njihove diferencijacije. Primjena fluorescencijske mikroskopije i specifičnih fluorokroma omogućit će praćenje sudbine plastidnih nukleoida tijekom diobe plastida, njihove diferencijacije i dediferencijacije. Istraživanjem molekularne građe fotosintetskih membrana pokušat će se razjasniti transformacija "aurea" plastida pod utjecajem svjetlosti i tvari rastenja. Primjenom tvari rastenja i herbicida koji vrlo specifično prekidaju, odn. usmjeravaju sintezu karotenoida očekuje se utvrditi međusobni odnos strukture i biokemijskog sastava (proteina, karotenoida) tijekom diferencijacije kromoplasta.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Zavod za molekularnu biologiju, Biološki odjel, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr