SVIBOR - Projekt broj: 1-08-195

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-195


STRUKTURA I FUNKCIJA BILJNIH INDOLA


Glavni istraživač: MAGNUS, VOLKER (82051)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 40
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 17
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Organska kemija i biokemija
Adresa: Bijenička c. 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 4561-111/1202
teleFaks: 385 (01) 425-647
E-mail: magnu@olimp.irb.hr

Sažetak: Sintetizirani su derivati biljnog hormona (auksina) indol-3-octene kiseline (IAA) s halogenskim i alkilnim skupinama na aromatskom prstenu, kao i aminokiselinski i šećerni konjugati IAA od kojih su neki bili obilježeni sa stabilnim izotopima. Ti spojevi upotrebljavani su u strukturnim, biološkim i biokemijskim istraživanjima. Strukture molekula i njihove konformacije u otopini proučavane su pomoću rendgenske kristalografije, NMR-spektroskopije (NOE-mjerenja) i računskih metoda, u bliskoj suradnji s iskusnim kolegama s Instituta Ruđer Bošković i inozemnih ustanova. Rezultati korelirani su s biološkom aktivnošću određivanom u kratkotrajnom testu i u kulturi biljnih tkiva. Sa strukturnim podacima koristili smo se i u pokušajima da imobiliziramo IAA kao ligand na makromolekularnom nosaču, a da to što manje utječe na njena auksinska svojstva. Biokemijska istraživanja uključuju eksperimente o funkciji indola u biogenezi IAA, u normalnim biljkama i u primjercima koji nose modificirane gene za biosintezu triptofana.

Ključne riječi: Biljni hormon, auksin, molekulska struktura, rendgenska difrakcija, konformacijska analiza, biološka aktivnost, kemijska sinteza, biogeneza, metabolizam, konjugacija, indol, indol-3-octena kiselina, alkilindol-3-octena kiselina, haloindol-3-octena kiselina.

Ciljevi istraživanja: Današnja agronomija temelji se na upotrebi velikih količina kemikalija. To ne bi bilo potrebno da u svim pojedinostima poznamo endogene mehanizme koji upravljaju rastom i razvitkom te ih možemo iskoristiti ili usmjeriti kako nam odgovara. Da je to moguće nedavno je dokazano na biljkama rajčice s namjerno unešenim osobitostima u biosintezi biljnog hormona, etilena: njihovi plodovi ostaju čvrsti te se drže duže od običnih rajčica. Cilj naših istraživanja je bolji uvid u fiziologiju, biokemiju i kemiju auksina, skupine biljnih hormona u kojoj je najrašireniji predstavnik indol-3-octena kiselina (IAA). U prošlom petogodišnjem razdoblju prvenstveno smo se bavili odnosom strukture i aktivnosti. Naši strukturni podaci zasnovani su na rezultatima rendgenske difrakcijske analize u monokristalima, a zatim su upotrebljavane nedavno razvijene računske metode da se deducira konformacija u otopini. Ovo je značajni napredak u odnosu na prijašnji običaj da se molekulska struktura procijeni na temelju mehaničkih modela. Strukturni podaci upotrebljavani su u pokušajima imobilizacije IAA na makromolekularnim nosačima, a da time ne postaje neprepoznatljiva za proteine koji vežu auksine. Tako imobilizirana IAA bila bi idealni afinitetni sorbens za izolaciju auksinskih receptora iz biljnih tkiva.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: JF-813 Immunochemical determination of plant indoleacetic acid
  Naziv ustanove: Yugoslav-United States Joint Fund for Scientific and Technological Cooperation
  Grad: Washington, D.C., SAD

 2. Naziv projekta: CI1*-CT 91-0891 Conformation and molecular dynamics of biologically active (plant) glycosides (and related compounds)
  Naziv ustanove: Europska unija

 3. Naziv projekta: JF 202 Molecular Tools for Research on the Plant Hormone (Auxin) Indole-3-acetic Acid
  Naziv ustanove: United Stated - Croatian Joint Fund (cordinated by the United States Department of Agriculture)
  Grad: Washington, D.C., SAD


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen for Skoglig Genetik och Vaxtfysiologi
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Umea, Švedska

 2. Naziv ustanove: Division of Nuclear Medicine and Biophysics, Department of Pharmacology, UCLA School of Medicine
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 90024 - Los Angeles, SAD

 3. Naziv ustanove: Department of Horticultural Science, University of Minnesota
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Saint Paul, SAD

 4. Naziv ustanove: United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Beltsville Agricultural Research Center West
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Beltsville, MD, SAD

 5. Naziv ustanove: Medical Foundation of Buffalo, Inc
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Buffalo, N.Y., SAD

 6. Naziv ustanove: Department of Crystal and Structural Chemistry, Bijvoet Center for Biomolecular Research, Rijksuniversiteit Utrecht
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Utrecht, Nizozemska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr