SVIBOR - Projekt broj: 1-08-198

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-198


KONTROLA RASTA I DIFERENCIJACIJE NORMALNE I TUMORSKE STANICE


Glavni istraživač: JURIN, MISLAV (19380)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 55
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 23
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel eksperimentalna biologija i medicina
Adresa: Bijenička 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 461130 425295
teleFaks: 385 (0)41 425497
E-mail: JURIN@OLIMP.IRB.HR

Sažetak: SAŽETAK U transgeničnih miševa, u kojih je izražen antigen hepatitsa B Ť (miševi linije 50-4) nije porasla učestalost tumora jetara Ť primjenom dijete koja sadržava kadmij, ali su tumori bili slabije Ť diferencirani. To ukazuje na karakteristike karcinoma jetara u Ť krajevima s endemskim hepatitisom B ukoliko je u dijeti nazočan Ť kadmij. Par sati nakon davanja alilnog alkohola opažene su nekroze u Ť jetrima štakora. Primjenom standardnih metoda histologije i Ť autoradiografije , te specifičnih imunohistokemijskih pristupa Ť uočeno je da u oporavku jetara, koji se opaža dva do tri dana Ť nakon navedenog oštećenja, temeljnu ulogu imaju periportalne Ť (matične?!) stanice. Uočeno je, nadalje, da se Ť glutation-S-transferaza (g-S-t) može javiti u zrelim hepatocitima Ť kao odraz njihovog nezrelog (fetalnog) fenotipa te nije Ť primjenjiva kao biljeg početne transformacije nakon djelovanja Ť karcinogenika. Nadalje, značajke rasta stanica niza linija promijene se nakon Ť primjene 4 hidroksinonenala (HNE) - jednog od glavnih Ť "sekundarnih toksičkih glasnika" slobodnih radikala kisika. Ť Stanice slabije uklapaju radioaktivni timidin kada su inkubirane Ť s HNE u prisustvu seruma, nego u samom mediju, ali ovakove Ť stanice postaju manje osjetljive na naknadno dodavanje HNE-a. Ť Nadalje, stanice melanoma B16F-10 inkubirane s HNE ne formiraju Ť tumor in vivo kao kontrole pa iako je u početku dinamika rasta Ť podjednaka tumor kasnije raste znatno sporije ako su ubrizgane Ť obrađene stanice. I ovakovi miševi značajno dulje prežive u Ť odnosu na kontrolu. I davanje HNE miševima nakon ubrizgavanja Ť kontrolnih tumorskih stanica ima slične učinke ukazujući da Ť hiperoksidacija (oksidativni stres) može smanjiti malignost Ť melanomskih stanica, odnosno dinamiku njihovog rasta. U nastavku rada na identifikaciji molekula uključenih u Ť regulaciju rasta i diferencijacije stanica uočeno je da je, Ť primjenom fibroblasnog čimbenika rasta (FGF), prijenos mitogenog Ť signala različit u pojedinim stanicama karcinoma prostate Ť štakora. Ovaj se prijenos odvija na barem dva načina, od kojih Ť jedan ne ovisi o protein kinazi C (PKC). U bolesnika s frakturama dugih kostiju ili oštećenja zglobova Ť koji ih povezuju, regeneracija, tj. stvaranje kalusa, je Ť uobičajeno osim ako je pri povredi uslijedilio i naglašeno Ť oštećenje mozga praćeno cerebralnom komom. Tada su procesi Ť cijeljenja naglašeni pa uslijedi hiperosifikacija koja može Ť obuhvatiti zglobove, pa i okolnu muskulaturu. Razine Ť karboksiterminalnog propeptida prokolagena tipa I (PICP), alkalne Ť fosfataze (ALP) i njezinog koštanog izoenzima u krvi ovih Ť bolesnika su značajno povišene samo u bolesnika s frakturama i Ť moždanom komom u odnosu na druge bolesnike (samo frakture, ili Ť samo moždana koma). Nadalje, u bolesnika s navedenim traumama Ť poraste i razina bazičnog čimbenika rasta fibroblasta (bFGF), Ť naročito u onih s kombiniranom povredom. Navedene promjene bi Ť mogle biti pouzdan predznak nastupa ove neregularne regeneracije. Ť Glikopeptidi izolirani iz svinjske slezene (Polyerga), davani Ť i.p., te polipeptidi, davani per os, bili su učinkoviti u Ť smanjenju broja metastaza melanoma u miševa soja C57Bl/GoZgr. Ť Pripravak iz imele (Isorel) modificira imunološku reaktivnost Ť organizma tako da manje količine stimuliraju a veće inhibiraju i Ť to i u normalnih i u organizma s tumorom. Isorel pokazuje dobre Ť antitumorske učinke u kombinaciji s kirurškim zahvatom, Ť kemoterapijom, ili s radioterapijom, te i sam može djelovati Ť izrazito dobro u regulaciji rasta tumora. Stimulacija regeneracije primjenom GaAs lasera uzrokovala je u Ť bolesnika zatvaranje ili barem smanjenje površine trofičkih Ť oštećenja (ulcera cruris), u neozlijeđenih je miševa potenciralo Ť imunološki odgovor ali, uz ovaj sistemski učinak, djeluje i na Ť lokalno zaraštavanje rana na koži. Primjenom fotoaktivnih tvari Ť i svjetla definirane su količina ove kemikalije i valna duljina Ť potrebne energije kako bi se otežao rast tumora ili izazvao Ť njegov potpuni nestanak. Ť Ť Ť Ť Ť Ť

Ključne riječi: maligni tumori, regulacija rasta, diferencijacija stanica, laser niske energije, fototerapija

Ciljevi istraživanja: Ciljevi i rezultati 1. Istražiti da li postoji povezanost nazočnosti antigena hepatitisa B u stanicama jetara i kadmija u djeti s učestalošću i svojstvima nastalog raka jetara. 2. Upoznavanje s mehanizmima oporavka jetara nakon oštećenja alkoholom, te određivanje pogodnih biljega ovog procesa, kao i onog koji vodi u malignu transformaciju. .3. Određivanje značajki rasta stanica in vitro i in vivo pri djelovanju hidroksinonenala - jednog od glavnih "sekundarnih toksičkih glasnika" slobodnih radikala kisika. 4. Proučavanje mehanizama uključenih u prijenos mitogenog signala u tumorskim i normalnim stanicama. 5. U bolesnika s frakturama dugih kostiju, moždanom komom, ili s kombiniranom povredom odrediti u serumu razine BFGF-a te PICP, ALP i njezinog koštanog izoenzima u definiranim razdobljima nakon traume i to usporediti s klinički opaženom naglašenom hiperosifikacijom u nekih od bolesnika. 6. Određivanje učinaka pripravaka iz tkiva biljaka i životinja na tumorske stanice in vitro i in vivo te na imunološku reaktivnost organizma. 7. Odrediti učinke lokalne primjene lasera niske energije na regeneraciju tkiva, kao i moguće sistemske učinke ovakovog zahvata. 8. Postaviti eksperimentalni model učinka fotoakticvnih tvari i svjetla na tumor in vivo. Svi su navedeni ciljevi uglavnom postignuti, a i dobar je dio postignutih rezultata objavljen u časopisima, ili priopćen na znanstvenim skupovima.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Analysis of the Systemic Mechanisms involved in the Control of Tissue Regeneration: the Effects of Traumatic Brain Injury on Bone Regeneration and the Role of Humoral Growth Regulating Factors
  Naziv ustanove: Universitat Klinik fur Chirurgie
  Grad: A-8010 - Graz, Austrija

 2. Naziv projekta: Primjena lasera niske energije u bolesnika s ulcus cruris
  Naziv ustanove: Dom zdravlja Medveščak
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: Biological properties of Polyerga
  Naziv ustanove: HorFerVit Pharma GmbH
  Grad: D-2900 - Oldenburg, Njemačka

 4. Naziv projekta: Antitumorous effects of Isorel
  Naziv ustanove: Novipharm GmbH
  Grad: A-9210 - Portschach, Austrija

 5. Naziv projekta: The influence of growth factors on rat prostate carcinoma cells
  Naziv ustanove: The University of Texas Health Science Center at San Antonio, Medical School, Department of Obstetrics and Gynecology
  Grad: 78284-7836 - San Antonio, Texas, USA

 6. Naziv projekta: The role of bcl-2 gene in apoptosis during hepatocarcinogenesis
  Naziv ustanove: The University of Texas Houston, Medical School, Department of Pathology and Laboratory Medicine
  Grad: 77030 - Houston, Texas, USA

 7. Naziv projekta: Primjena fototerapije u liječenju tumorske bolesti
  Naziv ustanove: Klinička bolnica "Sestre milosrdnice"
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv projekta: Lipids and Oxidative Substances in Tumor Progression and Therapy
  Naziv ustanove: Institut fur Biochemie
  Grad: A-8010 - Graz, Austrija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Dom zdravlja Medveščak
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Institut fur Biochemie, Karl Franzens Universitet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: A-8010 - Graz, Austrija

 3. Naziv ustanove: Universitat Klinik fur Chirurgie
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: A-8010 - Graz, Austrija

 4. Naziv ustanove: HorFerVit Pharma GmbH
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: D-2900 - Oldenburg, Njemačka

 5. Naziv ustanove: Novipharm GmbH
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: A-9210 - Portschach, Austrija

 6. Naziv ustanove: The University of Texas, Houston, Medical School, Department of Pathology and Laboratory Medicine
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 77030 - Houston, Texas, USA

 7. Naziv ustanove: The University of Texas Health Science Center at San Antonio,, Medical School Department of Obstetrics and Gynecology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 78284-7836 - San Antonio, Texas, USA

 8. Naziv ustanove: Klinička bolnica "Sestre milosrdnice"
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr