SVIBOR - Projekt broj: 1-08-211

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-211


UČINAK HIPERTERMIJE, CITOSTATIKA I ZRAČENJA NA RAST TUMORA


Glavni istraživač: RADAČIĆ, MARKO (39503)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 3
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Eksperimentalna biologija i medicina
Adresa: Bijenička 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 41 425 497

Sažetak: Ipitan je učinak hipertermije (HT), zračenja (Z) i citostatika na Ť rast mamarnog karcinoma C3H i CBA soja miševa. Antitumorski Ť učinak HT ovisi o dozi temperature (t) i o duljini vremena Ť primjene t. On je to jači što je t veća i što je vrijeme Ť izlaganja tumora dulje. HT je data lokalno (41-43,5 C kroz 60 Ť min). Cis-platina (CP) je data ip u dozi 2-12 mg/kg, a HT i Z Ť primijenjeni su lokalno. Pojedinačna primjena terapije, bilo t, Ť bilo CP dovodi do usporenja tumorskog rasta, dočim terapija Z Ť dovodi i do uništenja tumora, odnosno do izliječenja životinja. Ť Upotrebom kombinirane terapije postiže se sinergistički učinak. Ť Sinergizam HT i CP je to jači što je vremenski interval između Ť primjene HT i CP bliži (simultana terapija). Ako je interval Ť terapije između ta dva modaliteta veći, tada je antitumorski Ť učinak samo aditivan (sekvencionalna terapija, ST). Primjenom sva Ť tri modaliteta (HT, CP i Z) postiže se još jači antitumorski Ť učinak. Osim pojačanog antitumorskog učinka u kombiniranoj Ť terapiji postiže se i pojačani toksični učinak. Naime, simultana Ť primjena CP i HT dovodi do uginuća tretiranih životinja, što nije Ť zapaženo u ST primjeni. Poznato je da CP jako oštećuje bubreg. To Ť oštećenje je još jače izraženo ako se CP primjeni neposredno Ť prije HT. Da bi se smanjio toksični učinak CP i H, u terapijski Ť protokol uveden je CP antidot - karboksilna kiselina (HIDA). Ť Primjenom HIDA 150 min. prije CP i HT može se značajno smanjiti Ť toksični učinak ili čak u potpunosti izbjeći. HIDA, dakle, Ť smanjuje toksični učinak CP, a ne mijenja njen antitumorski Ť učinak.

Ključne riječi: hipertermija, zračenje, citostatici, tumor, miševi, tetrahidroindazolon karboksilna kiselina (HIDA),cisplatinski antidot

Ciljevi istraživanja: Dobiti dovoljno kvalitativnih i kvantitativnih podataka o djelovanju hipertermije (HT), zračenja (Z) i cis-platine (CP) na rast mamarnog karcinoma u miševa, svakog zasebno i u međusobnoj kombinaciji. Kombiniranom terapijom želi se postići najoptimalniji terapijski učinak uz što manje nus-pojava. CP oštećuje bubreg. To oštećenje pod utjecajem hipertermije miže biti jače i/ili slabije. Smanjenje toksičnog učinka CP pokušava se postići antidotima. Ispitat će se nefroprotektivni učinak tetrahidroindazolonkarboksilne kiseline (HIDA). (Ovaj spoj sintetiziran je u Institutu "Ruđer Bošković".) Antitumorski učinak HT, Z i CP proporcionalan je upotrijebljenoj dozi. Kombiniranom primjenom 2 ili 3 modaliteta posiže se jači antitumorski učinak, ali i toksični učinak. Najbolji antitumorski učinak postiže se ako se CP dade 15 min (simultano) prije HT. Kod primjene sva 3 modaliteta (HT, Z i CP) najbolji antitumorski učinak postiže se ako se Z primijeni 4 sata prije HT a CP 15 min prije HT. HIDA (100 mg/kg) data 2,5 sata prije CP dovodi do značajnog smanjenja toksičnosti, a ne utječe na antitumorski učinak CP i HT.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 1-08-211 učinak hipertermije, citostatika i zračenja na rast tumora
    Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Danish Cancer Society Department of Experimental Clinical Oncology
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: DK-8000 - Aarhus, Danska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr