SVIBOR - Projekt broj: 1-08-216

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-216


MODULACIJA NK-AKTIVNOSTI LEU I MET-ENKEFALINOM


Glavni istraživač: GABRILOVAC, JELKA (12736)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 34
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 10
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel eksperimentalna biologija i medicina
Adresa: Bijenička c. 54, p/p/ 1016, 10000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1 425-497
Telefon: 385 (0)1 4561-111
teleFaks: 385 (01) 425-497
E-mail: gabrilovac olimp.irb.hr

Sažetak: Ispitivana je sposobnost endogenih opioidnih peptida Leu- i Ť Met-enkefalina (LENK, MENK) da moduliraju citolitičku aktivnost Ť NK-stanica in vivo i in vitro. NK-aktivnost određđivana je 2 Ť sata nakon intraperitonealne (i/p) injekcije enkefalina (7.5 ili Ť 10 mg/kg) u CBA miševe, odnosno nakon 18 sati inkubacije Ť ljudskih limfocita s enkefalinima širokog raspona koncentracija Ť (10-7 M do 10-14 M). Oba enkefalina dvosmjerno su modulirala Ť (stimulirala i/ili suprimirala) NK-aktivnost in vivo i in vitro. Ť Dvosmjerna modulacija NK-aktivnosti LENK-om/MENK-om bila je Ť praćena dvosmjernom modulacijom sposobnosti ljudskih limfocita da Ť luče interferon in vitro, odnosno sa dvosmjernom promjenom u Ť razini sekundarnog glasnika cAMP-a, što upućuje na njihovu moguću Ť uzročno-posljedičnu povezanost. In vivo, LENK je pored Ť NK-citotoksičnosti, mijenjao i broj NK-stanica. Osim učinaka na Ť NK-stanice, LENK je također imao dvosmjeran učinak na Ť pokretljivost stanica, i nakon in vivo i in vitro tretmana. Ť Smjer ovog učinka ovisio je o razini unutarstaničnog cAMP-a što Ť također ukazuje na ulogu cAMP-a u prijenosu signala enkefalina. Ť Svi navedeni učinci enkefalina samo su se djelomično mogli Ť dokinuti naloksonom, antagonistom opioidnih receptora, što Ť ukazuje da se ovi pored opioidnim ostvaruju i neopioidnim putem. DOPUNA ZA 1994/95 Naša ranija istraživanja su pokazala da endogeni opioidi Ť enkefalini, mogu modulirati imunološku reaktivnost stanica Ť slezene miševa nakon in vivo aplikacije (i/p).Također smo Ť pokazali da se imunomodulatorna aktivnost djelomično može Ť pripisati njihovoj aktivaciji HPA osovine (može se dokinuti Ť adrenalektomijom). U nastavku ovih istraživanja željeli smo Ť ispitati da li se promjena imunoreaktiovnosti izazvana Ť enkefalinima može pripisati redistribuciji limfocita u Ť perifernim organima, kao posljedica aktivacije HPA osovine i Ť porasta glukokortikoida. Nadalje, ispitan je učinak enkefalina i Ť na izražavanje antigena klase I MHC (H-2k), budući da je slična Ť interakcija opisana s opioidnim peptidom b-endorfinom. Rezultati Ť in vivo pokusa pokazali su da Leu-enkefalin (LENK) ne dovodi do Ť redistribucije stanicau slezeni miševa 2 sata nakon i/p Ť injekcije. Naime, postotak CD3+, CD4+, CD8+ i sIg+ stanica ostao Ť je nepromijenjen, kao i gustoća ovih antigena na odgovarajućim Ť populacijama stanica. Međutim, LENK je utjecao na izražavanje Ť MHC-I antigena, smanjujući ga na nativnim, a pojačavajući ga na Ť Con-A-stimuliranim stanicama slezene. In vitro tretman stanica Ť slezene LENK-om potvrdio je rezultate dobivene in vivo: LENK ne Ť mijenja izražavanje CD3, CD4, CD8 i sIG, ali mijenja izražavanje Ť MHC-I, smanjujući ga na nativnim, a pojačavajući ga na Ť Con-A-stimuliranim limfocitima. Ove se promjene uglavnom odnose Ť na T limfocite (CD3+), a unutar njih na CD4+, dočim je na CD8+ Ť limfocitima učinak LENK-a na izražavanje MHC-I bio suprotan. Oba Ť učinka ovisila su o koncentraciji LENK-a, kao i o populaciji Ť stanica. Općenito, više koncentracije LENK-a (10-10 M) bile su Ť potrebne za učinke na nativnim stanicama, a niže (10-12 M) za Ť učinke na Con-A-stimuliranim stanicama. Dobiveni rezultati Ť ukazuju na moguću prostornu bliskost receptora za LENK i Ť antigena MHC-I na mišjim limfocitima, a njihova međusobna Ť interakcija mogla bi biti jedan od mehanizama ranije opisanog Ť imunomodulatornog djelovanja enkefalina.

Ključne riječi: NK-stanice, NK citotoksičnost, Leu-enkefalin, Met-enkefalin, nalokson, opioidni receptori, cAMP, interferon, stanična pokretljivost, mehanizam imunomodulacije, HPA osovina, redistribucija limfocita, MHC-I antigeni

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta bio je ispitati sposobnost endogenih opioida Leu- i Met-enkefalina (LENK, MENK) da moduliraju citotoksičnu aktivnost NK-stanica. Pokazano je da oba enkefalina mogu dvosmjerno modulirati NK-aktivnost i in vivo i in vitro. Sudjelovanje opioidnih receptora u modulaciji NK-aktivnosti enkefalinima ispitano je koristeći antagonist opioidnih receptora, nalokson. Pokazano je da se učinci enkefalina na NK-stanice ostvaruju osim opioidnim i neopioidnim putem. U razjašnjavanju putova prijenosa signala određivane su promjene razine sekundarnog glasnika cAMP-a nakon in vitro tretmana limfocita MENK-om. Nađene su dvosmjerene promjene u razini cAMP-a, suprotnog smjera od promjena NK-aktivnosti, što upućuje nanjihovu moguću uzročno-posljedičnu povezanost. Pored NK-aktivnosti LENK je, također dvosmjerno, modulirao pokretljivost mišjih splenocita, interferirajući pri tome sa metabolizmom cAMP-a na aferentnom i eferentnom kraku. Nadalje, željelo se ustanoviti da li je modulacija NK-aktivnosti enkefalinom posljedica promjene njihove citolitičke aktivnosti, ili promjene broja NK-stanica.Rezultati su pokazali da LENK izaziva promjenu broja NK-stanica, ali bez direktne povezanosti s promjenama NK-aktivnosti. Na kraju željelo se ispitati da li u modulacija NK-aktivnosti enkefalinom uključuje i modulaciju sekrecije interferona, jednog od ključnih regulatora NK-stanica. Doista, LENK je također dvosmjerno modulirao poly-I.C-induciranu sekreciju IFN in vitro. Dopuna za 1994/95 U nastavku ispitivanja enkefalina kao modulatora imunološkog odgovora, ispitivano je da li je u osnovi njihovog imunomodulatornog djelovanja redistribucija stanica u limfatičnim organima. Naime, u ranijim radovima, zamijetili smo da Met-enkefalin (MENK) dovodi do aktivacije HPA osovine i porasta glukokortikoida, koji bi mogao izazvati redistribuciju limfocita u perifernim organima. Stoga je ispitan stanični sastav u slezeni CBA miševa 2 sata nakon i/p injekcije enkefalina, koristeći slijedeće markere: CD3, CD4, CD8 i sIg, te antigene klase I MHC-sustava (H-2k). Direktni učinak Leu-enkefalina (LENK) na izražavanje navedenih antigena ispitan je in vitro koristeći stanice slezene i spomenute membranske markere. Utjecaj stupnja aktivacije stanica na učinak LENK-a ispitan je aktivacijom splenocita pomoću Con-A.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: >095 Haematologische und immunologische Untersuchungen von Leukaemie-Erkrankungen verschiedener Genese (Leukaemia, immunotherapeutic Model)
  Naziv ustanove: GSF-Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit, Institut fuer Immunologie
  Grad: 70 - Muenchen, SR NjemačkeSURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: GSF'Forschungzentrum fuer Umwelt und Gesundheit GmbH Institut fuer Immunologie
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 70 - Muenchen, SR Njemačke


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: .
  Tip proizvoda: Ostalo

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr