SVIBOR - Projekt broj: 1-08-230

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-230


FAUNA, CENOZE I TROFIJA VODENIH EKOSISTEMA


Glavni istraživač: MEŠTROV, MILAN (30560)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 101
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 7
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Zoologijski zavod
Adresa: Rooseveltov trg 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 442 604
Telefon: 385 (041) 442 607

Sažetak: Raspored, struktura i sezonska dinamika populacija nekih grupa beskralješnjaka. Njihov udio u organskoj produktivnosti i indikacija stupnja trofije. Zakonitosti redosljeda naseljavanja i sukcesije cenoza u različitim uvjetima staništa. Ekološke zznačajke interakcije podzemnih intersticijskih i površinskih voda. Biološko-ekološke značajke pojedinih vrsta. Pojava i efekt anoksije na strukturu cenoza i mortalitet bentosa. Istraživanje će se vršiti na terenu i u laboratoriju s korištenjem adekvatnih metoda.

Ključne riječi: vodeni ekosistemi, metabolizam vodenih ekositema, fauna, cenoze, makrozooplankton, makrozoobentos, populacija, dinamika populacija, gustoća populacije, biomasa, trofija, eutrofizacija, hipoksija, ekološki faktori, vrste indikatori, maločetinaši (Oligochaeta), mnogočetinaši (Polychaeta), Chironomidae (Diptera), ličinke

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj ovih istraživanja je utvrđivanje prirodnih, faunističkih, cenotičkih i trofičkih karakteristika vodenih ekosistema u nas. Ta će se istraživanja vršiti na tekućicama, stajačicama i moru, prvenstveno na području Hrvatske, a trebaju pružiti odgovor o biotičkim činiocima koji određuju strukturne karakteristike i sezonsku te godišnju dinamiku populacija zookomponente i metabolizam vodenih ekosistema u različitim uvjetima staništa. Uz proširenje znanstvenih spoznaja o cenotičkoj strukturi i stanju trofije i uz upoznavanje još uvijek nedovoljno poznate faune naših vodenih ekosistema rezultati ovih temeljnih istraživanja imat će veliko značenje za niz privrednih grana kao i za sanaciju i zaštitu okoliša. Spoznaja biologije, reproduktivne aktivnosti, ekologije i biogeografije organskih vrsta, posebno reliktnih, autohtonih, dominantnih i karakterističnih vrsta za određene cenoze i stanja trofije te genofonda naše faune od posebnog je interesa. Očekujemo doprinos ovih istraživanja i u tom pogledu.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr