SVIBOR - Projekt broj: 1-08-236

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-236


RIJETKE I UGROŽENE RIBE HRVATSKE


Glavni istraživač: MRAKOVČIĆ, MILORAD (92980)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 23.03.91. do 23.03.96.

Ukupno radova na projektu: 57
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Ribarski centar, Zagreb (1033)
Odjel/Zavod: Zoologijski zavod biološki odsjek
Adresa: Rooseveltov trg 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 442-604
Telefon: 385 (0)1 442-804
teleFaks: 385 (0)1 4552-645

Sažetak: Projekt "Rijetke i ugrožene ribe Hrvatske" dio je aktivnosti Ť koju provodimo u okviru očuvanja endemskih vrsta riba, Ť prirodno historijskog nasljeđa Hrvatske. Zaštiti riba za razliku Ť od ostalih kralješnjaka, do nedavno se pridavalo vrlo malo Ť pažnje, premda one predstavljaju vrlo značajan i interesantan Ť izvor hrane. Ekonomski važne vrste još se nekako valoriziraju, Ť međutim rijetke i endemične vrste riba, zbog svoje tajanstvene Ť prirode i raznih tipova direktnih i indirektnih antropogenih Ť zagađenja nestaju iako iz niza razloga za našu zemlju imaju Ť izvanredan značaj. Predloženim istraživanjima nastojat ćemo Ť dobiti saznanja o: 1. Zoogeografskoj rasprostranjenosti i ukupnom Ť broju rijetkih i ugroženih vrsta riba u Hrvatskoj. 2. Priloge za Ť idiobiologiju istraživanih vrsta. 3. Osnovnu strukturu Ť prehrambenih lanaca u ihtiocenozama istraživanih vrsta. 4. Prema Ť IUCN ovoj klasifikaciji stupnjeve ugroženosti pojedinih Ť endemskih vrsta. 5 Niz ekoloških parametara iz područja Ť ekologije zajednica, koje za zajednice riba u Hrvatskoj nisu Ť poznati.

Ključne riječi: ribe, endemi, zaštita faune, biološka raznolikost, ekologija riba, ugrožene ribe

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je inventarizacija rijetkih i ugroženih vrsta riba Hrvatske, kao i saznanje o općoj strukturi biocenoza u kojima pojedine endemske vrste žive. Glavna istraživanja se odnose na Jadransko slivno područje. Saznanja o populacijama endemskih vrsta omogućiti će dobivanje i osnovnih parametara idiobiologije svake pojedine endemske vrste. Ti podaci za sada ne postoje. Nadamo se da će naša saznanja omogućiti pravovremeno uočavanje negativnih ekoloških utjecaja koji djeluju na te populacije. Svi dobiveni podaci od neophodne su važnosti kod procjene ponašanja vrste u jednom dužem razdoblju, jer omogućuju stvaranje komparativnih zaključaka o stanju, dinamici i ugroženosti istraživanih vrsta. Doprinos nauci je fundamentalno saznanje o endemskim vrstama riba Hrvatske kao i metode očuvanja autohtone ihtiofaune. Podaci su baza za knjigu "Slatkovodne ribe Hrvatske".


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: U pripremi " Freshwater endemic fish in the Croatian Adriatic watershead
  Naziv ustanove: Station Biologique de la Tour du Valat
  Grad: 13200 - Le Sambuc,Arles, France


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Station biologique de la Tour du Valat
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 13200 - Le Sambuc,Arles, France

 2. Naziv ustanove: Državna uprava za zaštitu prirodnih i kulturnih spomenika
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Hrvatska vodoprivreda - Zagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Hrvatska vodoprivreda - Split
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr