SVIBOR - Projekt broj: 1-08-271

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-271


DOKAZIVANJE MUTACIJA U KROMOSOMALNOJ DNA POMO'U VIRUSNIH VEKTORA


Glavni istraživač: NAGY, BISERKA (33076)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 22
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: BIOLOŠKI ODJEL ZAVOD ZA MOLEKULARNU BIOLOGIJU
Adresa: Rooseveltov trg 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4552 646
Telefon: 385 (0)1 442 804
Telefon: 385 (0)1 442 604
teleFaks: 385 (0)1 4552 645

Sažetak: Zadatak ovog projekta je da se ispitaju promjene u molekuli DNA na nivou slijeda nukleotida u eukariotskim stanicama defektnim u procesu popravka oštećenja induciranih fizikalnim i kemijskim mutagenima. Mutagenezu pratimo koristeći 'shuttle' vektore koji nose ciljni gen i uspješno se repliciraju u eukariotskim i prokariotskim stanicama. Kao ciljni gen koristit ćemo gpt gen E. coli, a kao gen za selekciju primijenit će se neo gen za rezistenciju na antibiotike. Ispitivat će se frekvencija i specifičnost mutageneze kod stanica s proficientnim i deficijentnim sustavima za popravak DNA oštećenja.

Ključne riječi: Mutacijska specifičnost, plazmidi, virusni vektori, mutageni agensi

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja , predviđen ovim zadatkom, bio je da se odredi specifičnost oštećenja u molekuli DNA koja su vezana za spontanu i induciranu mutagenezu. U određivanju specifičnosti mutageneze kod stanica sisavaca korišten je sistem tzv. "shuttle" vektor plazmida, koji sadrže genetske elemente, kako od animalnim virusa tako i od bakterijskih plazmida. Kao eksperimentalni materijal koristile su se stanice miša, linije A9, u koje smo metodom prenosa gena uveli retrovirusni "shuttle" vektor. Kao meta gen, na kojem smo pratili specifičnost mutacije, izabran je gpt gen od E. coli a kao gen marker neo gen koji omogućuje selekciju i u bakterija i u stanica sisavaca. Pratili smo spontane mutacije kao i mutacije izazvane fizikalnim i kemijskim agensima. Meta gen je nakon procesa mutacije bio izoliran i analizirane su specifičnosti mutacione promjene. Ispitali smo specifičnost mutageneze izazvane pojedinačnim mutagenim, kombinacijom mutagenih agensa kao i pod uvjetima supresije mutacije. Korišten model omogućio je praćenje procesa popravka u stanicama sisavaca na osnovu restauracije transkripcije target gena. Daljnji razvoj ovog modela omogućit će praćenje regulacije mutageneze od strane samih stanica kao i nakon uvođenja nekog gena. Posljednjih godina smo se intenzivno bavili procesom mutageneze u eukariotskim stanicama. U istraživanjima koristili smo stanice kineskog hrčka i pratili ekspresiju hprt gena nakon izloženosti stanica fizikalnim i kemijskim agensima. Pokazali smo da frekvencija mutacija linearno ovisi o dozi mutagena i da se može modificirati agensima koji direktno interferiraju s procesima popravka oštećenja nastalih na molekuli DNA. Naša radna hipoteza bila je da je mutageneza posljedica induciranog staničnog popravka koji je strogo selektivan. U potvrđivanju ove hipoteze neophodno je odrediti specifičnost mutacionog oštećenja. Primjena vektora u molekularnoj biologiji je široka ali je studijama mutageneze i staničnog popravka relativno nova. Prva istraživanja koja su koristila taj sistem pratila je vrlo velika nestabilnost sistema i zbog toga velika frekvencija spontanih mutacija. Da bi zaobišli taj problem izabrali smo retrovirusni vektor s dva gena. Osnovu za taj vektor činio je vektor konstruiran u laboratoriju dr. C. Cepko koji nosi oznaku pZip-Neo SV(X)1 provirus Mo-MuLV je kloniran u pBR322 plazmid). U taj vektor, na mjestu BamHi insercije, ubačen je gpt gen veličine 930 bp i tako je dobiven pZipGptNeoSV vektor. Ovaj vektor se stabilno replicira i u eukariotskim stanicama i u prokariotskim stanicama. Metodom precipitacije u Ca+2 ovaj vektro smo uveli u mišje stanice linije A9 i metodom selekcije u HAT mediju i G418 mediju izolirali mutant A912. Tako smo dobili staničnu liniju A912 s integriranim vektorom pZipGptNeoSV.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: > GENES AND ENZYMES INVOLVED IN THE INHIBITION OF RECOMBINATION
  Naziv ustanove: INTERNATIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINNERING AND BIOTECHNOLOGY
  Grad: Trieste, Italy

 2. Naziv projekta: > MOLECULAR ASPECTS OF RADIATION CARCINOGENESIS
  Naziv ustanove: UNIVERSITY OF CHICAGO, DEPT. OF RADIATION AND CELLULAR ONCOLOGY
  Grad: Chicago, Illinois, USA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDY
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Trieste, Italy

 2. Naziv ustanove: UNIVERSITY OF CHICAGO, DEPT. OF RADIATION AND CELLULAR ONCOLOGY
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Chicago, Illinois, USA

 3. Naziv ustanove: CANCEER RESEARCH CENTER, LAYOLLA CANCER RESEARCH FOUNDATION,
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: LA YOLLA, CALIFORNIA, USA


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: IN SITZ HZBRIDISATION OF BRAIN SECTIONS OF NEONATAL AND ADULT RATS USING P1 AND P2 GABA RECEPTOR SUBUNIT SPECIFIC OLIGONUCLEOTIDE PROBES.THE autorradiographic signals obtained with p1+p2 probe in the neonatal brains were surprisinglz strong.
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Miranda Mladinić, Enrico Cherubini,

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr