SVIBOR - Projekt broj: 1-08-297

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-297


EKOPALINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA BILJNOG POKROVA HRVATSKE


Glavni istraživač: LOVAŠEN-EBERHARDT, ŽELJKICA (57270)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.90. do 01.01.05.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Biološki odjel Botanički zavod
Adresa: Marulićev trg 20/2, HR-41000 Zagreb, Hrvatska
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 446 331
Telefon: 385 (0) 446 231
Telefon: 385 (0) 440 323
teleFaks: 385 (0) 432 526

Sažetak: Polenska emisija istražuje se od 1973. g. na stalnoj postaji u Zagrebu, a od 1985.g. na 40 postaja u Hrvatskoj. Za dio kontinentalne i primorske Hrvatske napravljene su sinoptičke i prognostičke karte polenskog spektra. One se primjenjuju u preveciji polenoza i kategorizaciji područja pogodnih za liječenje alergičara. Polen anemo- i amfifilnih vrsta, koje izazivaju polenoze, kao i nekih spornih i varijabilnih taksona obrađen je u Palinoflora Croatica. Istraživanja polinacije i 2polenske produkcije vezana su uz morfometrijska, fenološka, floristička i vegetacijska istraživanja na odabranim postajama. U ovim istraživanjima posebna je pažnja obraćena porodici Ranunculaceae (rodovi Thalictrum, Helleborus, Eranthis). Istraživan je polen nekih farmako- i melitološki značajnih vrsta sa taksonomskog i morfološkog stanovišta (Tilia, Salvia). Izvršena je kategorizacija alergena prema agresivnosti uz pripadajuće karte distribucije. Za sve postaje napravljeni su polenski kalendari, minimumi i maksimumi polinacije i dužina emisije. Rezultati fenoloških israživanja upotpunjeni su analizama flore i vegetacije. Sinoptičke i prognostičke karte polenske emisije napravljene su za Slavoniju, dio kontinentalne i primorske Hrvatske na temelju višegodišnjih tjednih mjerenja. Analizom individualne varijabilnosti nekih vrsta rodova dobivena je spoznaja o filogenetskim odnosima unutar viših sistematskih kategorija (porodica Ranunculaceae). Preparati polena uvršteni su u palinoteku, a floristička i vegetacijska istraživanja potkrijepljena su herbariziranim materijalom. Fenološka istraživanja su obrađena prema europskim standardima (kartice fenofaza) a napravljene su samo za neke alregogeno značajne vrste.

Ključne riječi: Ekopalinologija, biljni pokrov, Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj ovih istraživanja je pokrivanje Hrvatske mrežom mjernih stanica za praćenje polenske emisije. Time se Hrvatske uključuje u Europsku mrežu mjrenja, praćenja i procjene polenske produkcije. Rezultati istraživanja direktno se prenose korisnicima, a to su u prvome redu zdravstvene ustanove koje testiraju i liječe polinotičare. U tom okviru je i izrada atlasa i ključa za detrminaciju i identifikaciju polena "Palinoflora Croatica", kojom su obuhvaćeni alergenski, farmakološki i melitološki znasčajni rodovi (vrste). Uz taj rad vezana su palinomorfološka i palinotaksonomska istraživanja, varijabilnih, endemičnih i rijetkih vrsta (rodova) hrvatske flore. Fenološkim promatranjima upotpunjuje se spoznaja o tijeku polinacije, što je bitno pri izradi prognostičkih i sinoptičkih polenskih karata. Ovim kartama određuju se područja na kojima su polenoze najčešće kao i ona koja su pogodna za liječenje alergičara. Analizom individualne varijabilnosti vrsta (rodova) unutar porodice Ranunculaceae spoznajemo filogenetske odnose pojedinih sistematskih jedinica, a palinomorfologija pri tome imade značajnu ulogu. Malformiranost, sterilnost i smanjena vijabilnost polena su indikatori zagađenja zraka i tla, pa se uz ostalo navode u ekološkim istraživanjima. Na temelju višegodišnjih istraživanja izrađene su areal karte palinoalergena za neke dijelove Hrvatske, kao i atlas anemo- i amfifilnog polena.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Klinički bolnički centar "Sv. Duh", Odjel za kliničku imunologiju i pulmologiju
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Kilnika za kožne i spolne bolest KBC Medicinskog fakulteta, Šalata
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: GORISK GmbH, Kepen - Istraživački centar za praćenje polena i polucije u Europi
  Grad: Kepen, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.07.95
Informacije: svibor@znanost.hr