SVIBOR - Projekt broj: 1-08-311

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-311


VIŠE BILJKE I OKOLIŠ


Glavni istraživač: BAČIĆ, TOMISLAV (75446)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.06.92. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 6
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Osijek (122)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)31 125199
teleFaks: 385 (0)31 126757

Sažetak: Projekt obuhvaća istraživanja promjena u morfologiji epikutilarnog voska, koncentraciji klorofila i karotenoida te aciditetu i pufernom kapacitetu kore; sve pretežito na mediteranskim vrstama sa šireg područja Splita ( Hrvatska).

Ključne riječi: epikularni vosak, koncentracija klorofila, koncentracija karotenoida, aciditet kore, puferni kapacitet, onečišćenje zraka,

Ciljevi istraživanja: Ustanoviti stupanj degradacije epikutikularnog voska , početak,manifestacije i trajanje fuzije kristalnog u amorfni vosak,determinirati pojavu rekristalizacije , te utvrditi razlike u količini klorofila i karotenoida i pH vrijednosti i vrijednosti pufernih kapaciteta unutar i između vrsta na različitim lokalitetima. Na osnovi rezultata doći do zaključaka o opsegu utjecaja onečišćenja zraka na istraživane parametre.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institute of Botany,Rjksherbarium/Hortus Botanicus
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Ra Leiden, Netherlands

 2. Naziv ustanove: Institute of Plant Ecology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Wageningen, Netherlands

 3. Naziv ustanove: Jodrell Laboratory,Royal Botanic Gardens
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Kew, England

 4. Naziv ustanove: INSTITUTE OF BOTANY,RIJKSHERBARIUM/HORTUS BOTANICUS
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Ra Leiden, Netherlands

 5. Naziv ustanove: INSTITUTE OF PLANT ECOLOGY
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Wageningen, Netherlands

 6. Naziv ustanove: JODRELL LABORATORY, ROYAL BOTANIC GARDENS
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Kew, England

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 29.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr