SVIBOR - Projekt broj: 1-09-023

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-023


GEODINAMSKI RAZVOJ I GRAĐA KARBONATNIH PLATFORMI DINARIDA


Glavni istraživač: JELASKA, VLADIMIR (92875)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.12.94.

Ukupno radova na projektu: 53
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Geološki odjel
Adresa: Ulica kralja Zvonimira 8/II
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 416-260
teleFaks: 385 (0) 432-526

Sažetak: Istraživanje mezozojskih karbonatnih naslaga taloženih u uvjetima prostrane intraoceanske karbonatne platforme, a koje danas izgrađuju najveći dio teritorije Republike Hrvatske, uključit će sekvencijsku stratigrafiju (identificiranje sedimentacijskih ciklusa i njihovo biostratigrafsko, sedimentološko i paleoambijentalno definiranje), magnetostratigrafiju i standardnu kronostratigrafiju. Ovakav polivalentni pristup omogućit će integracijom tako dobivenih podataka rekonstrukciju geodinamske evolucije sedimentacijskog prostora današnjih Dinarida i jadranskih otoka, odnosno rješavanje prvotnih paleogeografskih odnosa (jedna ili više odvojenih karbonatnih platformi, osobitosti njihove anatomije, evolucije i dr.) i njihovo prepoznavanje u današnjim geotektonskim okvirima.

Ključne riječi: karbonatna platforma, korelacija, sinteza, cikličnost, biota, eustazija, tektonika

Ciljevi istraživanja: Karbonatne platforme Dinarida moguće je sadržajno bogato proučavati na terenu zahvaljujući velikoj rasprostranjenosti i debljini te odličnoj otkrivenosti naslaga. Geneza platforme može biti rekonstruirana kroz utvrđivanje njezine autonomije (neovisnost od teregenih utjecaja, itd.) i geodinamske evolucije, koja uključuje sljedeće glavne ciljeve istraživanja: -utvrđivanje odnosa između glavnih regulatora (tektonika, supsidencija, relative sea-level oscillations) i razvoja rubnih padinskih i međuplatformnih facijesa; -prepoznavanje regionalnih varijacija u fiziografiji platformi; -razlikovanje internih ("autocikličkih") od eksternih ("alocikličnih"), odnosno lokalnih od globalnih efekata; -interpretacija ritmičkih sljedova osobito s obzirom na varijacije u dubini vode i prostorno ograničene uvjete okoliša; -prepoznavanje i pokušaj tumačenja (objašnjenja) naglih promjena organskog svijeta, masovno izumiranje ili, pogotovo u diverzitetu morskih bezkralješnjaka (tzv. "mass extinctions"), koje su se odigrale u nekoliko navrata tijekom mezozoika (npr. na granici trijas-jura, cenoman-turon), a osobito na početku i kraju mezozoika; -definiranje odnosa tzv. sedimentacijskih kriza i tzv. bioloških kriza. Integracijom podataka moći će se precizirati, unutar stratigrafskog okvira istraživanog područja, granice taložnih sekvencija na kojima će se, kao glavni znanstveni doprinos, temeljiti utvrđivanje geodinamske evolucije platformi Dinarida.


SURADNJA - PROJEKTI
SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 29.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr