SVIBOR - Projekt broj: 1-09-034

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-034


KARSTIFIKACIJA U STIJENAMA KRŠKOG PODRUČJA HRVATSKE


Glavni istraživač: GARAŠIĆ, MLADEN (7250)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 38
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 17
Naziv ustanove: Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb (110)
Odjel/Zavod: Zavod za geotehniku, Odjel za mehaniku stijena i podzemne radove
Adresa: Rakušina 1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6136-444
Telefon: 385 (0)1 534-103
teleFaks: 385 (0)1 534-737
teleFaks: 385 (0)1 533-889
E-mail: Mladen.Garasic@public.srce.hr

Sažetak: Istražuje se najintenzivniji i najkompliciraniji geološki proces Ť koji se i danas odvija u krškim stijenama - proces karstifikacije Ť ili okršavanja. Istraživanje karstifikacije ne može se proučavati Ť isključivo kao vanjski proces (utjecaj atmosferilija uz tektonsku Ť predispoziciju) već je to kompleksan zbir različitih geoloških Ť faktora (npr. inversna karstifikacija). Speleološki objekti Ť (spilje i jame) su uvijek prisutni u krškim krajevima, daju Ť neiscrpnu količinu podataka koji proširuju znanstvene spoznaje o Ť karstifikaciji. Razlog tomu je da se proces karstifikacije upravo Ť najizražajnije manifestira u tim objektima, a nije, kao na Ť površini, onemogućeno njegovo detaljno praćenje i promatranje. U Ť hrvatskom kršu, koji je "locus tipicus" za krške predjele u Ť svijetu, registrirano je preko 6500 speleoloških objekata. Ť Mjereći u njima intenzitet tektonske aktivnosti, agresivnost Ť podzemnih voda, utjecaj orijentacije diskontinuiteta u različitim Ť litistratigrafskim sredinama, stvara se dodatna slika o Ť intenzitetu karstifikacije. Uz geofizička mjerenja koja su Ť obavljena na posebno odabranim lokacijama iznad speleoloških Ť objekata, te iz laboratorijskih rezultata ultrazvučnih i Ť geomehaničkih ispitivanja odabranih uzoraka stijena, zaključuju Ť se kvantitavni podaci o šupljikavosti različitih krških stijena Ť (prema litostratigrafskim i kronostratigrafskim odlikama). To je Ť jedan od pokazatelja učinaka okršavanja. O dubljoj karstifikaciji Ť se govori kroz seizmičku aktivnost (potresi i tutnjave). Izrađena Ť je klasifikacija karstificiranih stijena i probne karte istih Ť indeksa karstifikacije, koje će koristiti prilikom projektiranja Ť i izgradnje građevinskih objekata u krškim predjelima Hrvatske.

Ključne riječi: Karstologija, Speleologija, Karstifikacija, Hidrogeologija krša, Stijene, Neotektonika, Dinarski krški pojas, Hrvatski krš

Ciljevi istraživanja: Budući da je više od 50% površine Hrvatske formirano u krškomreljefu, te da je to jedno od krških "locus tipicus" područja usvijetu, nameće se ispravno pitanje da li je dovoljno istraženapriroda i geneza osnovnog geološkog procesa koji je prisutan utom području. To je proces karstikikacije ili okršavanja. UHrvatskoj taj se proces može istraživati na mnogim lokalitetima,a na relativno maloj površini. Cilj ovog znanstvenog istraživanjajest odrediti tipove, vrste, intenzitete, utjecaje, načine,indekse i genezu karstifikacije krških područja. Okršavanje nijesamo oblik tektonske manifestacije ili oblik deformacije odnosnotrošenja stijena uslijed utjecaja atmosferilija, već je tokompleksni odnos litostratigrafskih, neo- i paleotektonskih,hidrogeoloških, seizmoloških, speleogeoloških i drugih čimbenika.Cilj je izraditi probne podloge (karte) istih razinakarstificiranih stanja stijena, koje će svojim sadržajem pomoći uviše znanstvenih područja. Očekuje se doprinos geološkimznanostima u vidu bolje obrade speleoloških objekata kao glavnihrepera paleo i neohidrogeoloških funkcija (ponori, izvori,estavele, vrulje, protočni objekti), u boljem poznavanju utjecajapodzemne vode na karstifikaciju stijena (kemizam voda), udodatnim informacijama o neotektonskoj aktivnosti i njenompovezivanju sa seizmičnošću područja. U geofizičkimistraživanjima očekuju se rezultati stvaranja posebneklasifikacije stijena krša i u determinaciji podzemnih šupljina.U području vodoopskrbe moći će se odrediti zone jače ili slabijekarstifikacije stijena zanimljive za vodoistražne radove jer onerazličito (prema intenzitetu okršavanja) i sadrže podzemnu vodu.U ekologiji doprinijet će se poznavanju krških podzemnih tokova usvrhu njihove zaštite od oneščišćenja. U građevinskim znanostimaizraditi će se preciznija geotehnička klasifikacijakarstificiranih stijena neophodna za projektiranje i izgradnjuvećih objekata (tunela, prometnica, akumulacija, mostova) itd. Svi će podaci biti kompjutorski obrađeni i lako će se koristiti.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-09-141 Znanstvena valorizacija krša u Hrvatskoj
  Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Društvo za istraživanja i snimanja krških fenomena
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Hrvatsko speleološko društvo
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Izložba "Hrvatska speleologija"
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Mladen Garašić, Roman Ozimec, Tihomir Kovačević, Marina Šimek

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 25.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr