SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-09-086

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-09-086


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 23
Ukupno objavljenih radova: 24


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: UPPER PERMIAN EVAPORITES AND ASSOCIATED ROCKS OF DALMATIA AND BORDERLINE AREA OF LIKA AND BOSNIA

  Autori:
  ŠUŠNJARA, ANTE
  SAKAČ, KREŠIMIR
  JELEN, BOGOMIL
  Gabrić, Antun (58271)
  Časopis: GEOLOGIA CROATICA
  ISSN: 1330-030X
  Volumen: 45
  Godina: 1992
  Stranice: od 95 do 114
  Broj referenci: 59
  Jezik: engleski
  Sažetak: U SREDNJOJ I SJEVERNOJ DALMACIJI, JUGOISTOČNOJ LICI I ZAPADNOJBOSNI ISTRAŽIVAN JE EVAPORITNI KOMPLEKS KOJI SE SASTOJI OD GIPSAI ANHIDRITA TE PRATEĆIH STIJENA: KLASTITA, KARBONATA IMJESTIMIČNO VULKANITA. PRIKAZANE SU LITOLOŠKE I PETROGRAFSKEKARAKTERISTIKE OVIH NASLAGA, NJIHOVI MEĐUSOBNI ODNOSI TE ODNOSI SMEZOZOJSKIM, PALEOGENSKIM I NEOGENSKIM SEDIMENTIMA. PALINOLOŠKIMANALIZAMA PRVI PUT JE DOKAZANA GORNJOPERMSKA STAROST EVAPORITNOGKOMPLEKSA ŠTO POTVRĐUJU GEOKEMIJSKA I MINERALOŠKA ISTRAŽIVANJA.

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: GRAPHITE DEPOSITS FROM Mt. PSUNJ IN SLAVONIJA (EASTERN CROATIA)

  Autori:
  ŠINKOVEC, BORIS
  Krkalo, Eugen (60504)
  Časopis: GEOLOGIA CROATICA
  ISSN: 1330-030X
  Volumen: 47/1
  Godina: 1994
  Stranice: od 117 do 126
  Broj referenci: 20

 3. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: POTENCIJALNOST GEOLOŠKIH FORMACIJA S KVARCNIM PIJESCIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  Autori:
  Krkalo, Eugen (60504)
  GALOVIĆ, IVAN
  DRAVEC-BRAUN, JASNA
  Urednici
  BRAJDIĆ, MLADEN
  Naslov zbornika: INDUSTRIJA NEMETALA U OBNOVI I RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 29 do 39
  Skup: INDUSTRIJA NEMETALA U OBNOVI I RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE
  Održan: od 23.04.92 do 24.04.92

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: VATROSTALNO-KERAMIČKE GLINE

  Autori:
  Dravec-Braun, Jasna (100984)
  BRAUN, KARLO
  STANKOVIĆ-SIMIĆ, MIRJANA
  Urednici
  BRAJDIĆ, MLADEN
  Naslov zbornika: INDUSTRIJA NEMETALA U OBNOVI I RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 52 do 65
  Skup: INDUSTRIJA NEMETALA U OBNOVI I RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE
  Održan: od 23.04.92 do 24.04.92

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: OPEKARSKE GLINE U HRVATSKOJ

  Autori:
  Dravec-Braun, Jasna (100984)
  BRAUN, KARLO
  CRNIČKI, JOSIP
  ZAJC, JOSIP
  Urednici
  BRAJDIĆ, MLADEN
  Naslov zbornika: INDUSTRIJA NEMETALA U OBNOVI I RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 40 do 51
  Skup: INDUSTRIJA NEMETALA U OBNOVI I RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE
  Održan: od 23.04.92 do 24.04.92

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: ULOGA GEOLOGIJE U OBNOVI I RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE

  Autori:
  BIONDIĆ, BOŽIDAR
  BUKOVAC, JOSIP
  Krkalo, Eugen (60504)
  Urednici
  BRAJDIĆ, MLADEN
  Naslov zbornika: INDUSTRIJA NEMETALA U OBNOVI I RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 76 do 84
  Skup: INDUSTRIJA NEMETALA U OBNOVI I RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE
  Održan: od 23.04.92 do 24.04.92

 7. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: RAZLIKOVANJE KVARTARNIH SEDIMENATA ŠIREG PODRUČJA ĐURĐEVCA METODOM DISKRIMINANTNE ANALIZE

  Autori:
  PEH, ZORAN
  Novosel-Škorić, Stanislava (68160)
  KRUK, LJILJANA
  Urednici
  VLAHOVIĆ, IGOR
  VELIĆ, IVO
  ŠPARICA, MARKO
  Naslov zbornika: KNJIGA SAŽETAKA
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 72 do 72
  Skup: I HRVATSKI GEOLOŠKI KONGRES
  Održan: od 18.10.95 do 21.10.95

 8. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: UGLJENONOSNE NASLAGE LEŽIŠTA "LENDAVA-MURSKO SREDIŠĆE"
  Fakultet: PMF ZAGREB
  Autor: KRUK BORIS
  Datum obrane: 08.07.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 92


 9. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: INICIJALNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA O POTENCIJALNOSTI PODRUČJA OPĆINE POŽEGA U ODNOSU NA NALAZE ZLATA I SREBRA

  Autori:
  Krkalo, Eugen (60504)
  Naručitelj: SAMOUPRAVNI FOND ZA BRŽI DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ OPĆINE SLAVONSKA POŽEGA
  Depo ustanova: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 13
  Jezik: hrvatski

 10. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: DOPUNA REZERVI TEHNIČKOG KAMENA DOLOMITA LEŽIŠTA "VELIČANKA" II U ISTRAŽNOM PROSTORU PLIŠ-MALIŠČAK

  Autori:
  Krkalo, Eugen (60504)
  DONEVSKI, MIROSLAV
  Naručitelj: KAMEN
  Depo ustanova: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 17

 11. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: DETALJNA ISTRAŽIVANJA GRANITA, GRANITOIDNIH STIJENA I MIGMATITA KAO SIROVINE ZA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN NA PODRUČJU PAPUKA

  Autori:
  Krkalo, Eugen (60504)
  Naručitelj: KAMEN
  Depo ustanova: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 22
  Jezik: hrvatski

 12. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ELABORAT O PRORAČUNU REZERVI TEHNIČKOG GRAĐEVNOG KAMENA NA LOKALITETU GRADSKI VRHOVCI (KOLIBE) KOD POŽEGE

  Autori:
  Lukšić, Boris (58743)
  Penciger, Vilim (67776)
  Naručitelj: HRVATSKE ŠUME - UPRAVA ŠUMA POŽEGA
  Depo ustanova: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 19
  Jezik: hrvatski

 13. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ELABORAT O PRORAČUNU REZERVI TEHNIČKOG GRAĐEVNOG KAMENA KAMENOLOMA "GILETINCI" KOD NOVE GRADIŠKE

  Autori:
  Penciger, Vilim (67776)
  Lukšić, Boris (58743)
  Naručitelj: EKO-PROJEKT
  Depo ustanova: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 21
  Jezik: hrvatski

 14. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ELABORAT O PRORAČUNU REZERVI TEHNIČKOG GRAĐEVNOG KAMENA NA KAMENOLOMU BZENICA (KLAŠNICA) KOD PLETERNICE

  Autori:
  Penciger, Vilim (67776)
  Lukšić, Boris (58743)
  Naručitelj: HRVATSKE ŠUME - UPRAVA ŠUMA POŽEGA
  Depo ustanova: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 17
  Jezik: hrvatski

 15. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ELABORAT O REZERVAMA TEHNIČKOG GRAĐEVNOG KAMENA AMFIBOLITA KAMENOLOMA "DUBOKA" KOD ČAGLINA (KRNDIJA)

  Autori:
  Penciger, Vilim (67776)
  Lukšić, Boris (58743)
  Naručitelj: HRVATSKE ŠUME - UPRAVA ŠUMA POŽEGA
  Depo ustanova: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 19
  Jezik: hrvatski

 16. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ELABORAT O REZERVAMA TEHNIČKOG GRAĐEVNOG KAMENA KAMENOLOMA "PERČIN" KOD NOVE GRADIŠKE

  Autori:
  Lukšić, Boris (58743)
  Penciger, Vilim (67776)
  Naručitelj: HRVATSKE ŠUME - UPRAVA ŠUMA POŽEGA
  Depo ustanova: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 19

 17. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ELABORAT O REZERVAMA TEHNIČKOG GRAĐEVNOG KAMENA LEŽIŠTA "GMAJNA" KOD MRKOPLJA

  Autori:
  DONEVSKI, MIROSLAV
  Kruk, Boris (100973)
  Naručitelj: HRVATSKE ŠUME - UPRAVA ŠUMA DELNICE
  Depo ustanova: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 18

 18. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ELABORAT O REZERVAMA LEŽIŠTA "CIGANSKA DRAŽICA" KOD DELNICA

  Autori:
  DONEVSKI, MIROSLAV
  Kruk, Boris (100973)
  Naručitelj: HRVATSKE ŠUME - UPRAVA ŠUMA DELNICE
  Depo ustanova: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 18

 19. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ELABORAT O REZERVAMA TEHNIČKOG GRAĐEVNOG KAMENA DOLOMITA LEŽIŠTA "HAMBARIŠTE" KOD VRBOVSKOG

  Autori:
  KASTMULLER, ŽELJKO
  Kruk, Boris (100973)
  Naručitelj: PODUZEĆE ZA GRAĐEVINARSTVO Vrbovsko
  Depo ustanova: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 30
  Ostalo: BR.5/94

 20. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ELABORAT O REZERVAMA TEHNIČKOG GRAĐEVNOG KAMENA DOLOMITA LEŽIŠTA "MALKIN LAZ" KOD GEROVA

  Autori:
  Crnogaj, Stjepan (137502)
  KASTMULLER, ŽELJKO
  Kruk, Boris (100973)
  Naručitelj: HRVATSKE ŠUME - UPRAVA ŠUMA DELNICE
  Depo ustanova: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 22
  Ostalo: BR.87/95

 21. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ELABORAT O REZERVAMA TEHNIČKOG GRAĐEVNOG KAMENA DOLOMITA LEŽIŠTA "BUKOVICA" KOD RAVNE GORE

  Autori:
  KASTMULLER, ŽELJKO
  Kruk, Boris (100973)
  KRUK, LJILJANA
  Naručitelj: HRVATSKE ŠUME - UPRAVA ŠUMA DELNICE
  Depo ustanova: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 26
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: BR.71/95

 22. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ELABORAT O REZERVAMA ŠLJUNKA "MALO DUBOKO" KOD RAVNE GORE

  Autori:
  Kruk, Boris (100973)
  KASTMULLER, ŽELJKO
  KRUK, LJILJANA
  Naručitelj: HRVATSKE ŠUME - UPRAVA ŠUMA DELNICE
  Depo ustanova: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 26
  Ostalo: BR.74/95

 23. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ELABORAT O REZERVAMA TEHNIČKOG GRAĐEVNOG KAMENA DOLOMITA LEŽIŠTA "GAVANI" KOD OGULINA

  Autori:
  Kruk, Boris (100973)
  KRUK, LJILJANA
  KASTMULLER, ŽELJKO
  Naručitelj: GTM-GAVAN d.o.o. OGULIN
  Depo ustanova: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 28
  Ostalo: BR.124/95

 24. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM ISTRAŽNIM RADOVIMA NA UGLJEN U ISTRAŽNOM PROSTORU HRASTINKA-GORČICA KOD MURSKOG SREDIŠĆA U 1994. GODINI S PRIJEDLOGOM PROGRAMA ISTRAŽIVANJA U 1995. GODINI

  Autori:
  Krkalo, Eugen (60504)
  Kruk, Boris (100973)
  Naručitelj: SIREK d.o.o. PEKLENICA
  Depo ustanova: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 11
  Ostalo: BR.107/94


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr