SVIBOR - Projekt broj: 1-09-086

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-086


GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH SIROVINA SJEVERNE HRVATSKE


Glavni istraživač: KRKALO, EUGEN (60504)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 05.05.91. do 05.05.94.

Ukupno radova na projektu: 24
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja, Zagreb (181)
Odjel/Zavod: ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE
Adresa: SACHSOVA 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 518-300
teleFaks: 385 (0)1 519-149

Sažetak: U sjevernoj Hrvatskoj su obavljena istraživanja granita, migmatita, arhitektonsko-građevnog kamena, tehničkog građevnog kamena i kvarcnih pijesaka na području Slavonskih planina uz osvrt na cijelu Hrvatsku u pogledu kvarcnog pijeska te opekarskih i keramičkih glina i evaporita. Također, istraživano je zlato na području Požeške gore.

Ključne riječi: Metode istraživanja, geološka struktura, rudna ležišta, mineralni sastav, kemijski sastav, geneza ležišta

Ciljevi istraživanja: Istraživanja su se odvijala terenski, laboratorijski i kabinetski. Primijenjene su metode geološke prospekcije, geološkog kartiranja i profiliranja, daljinske detekcije i uzorkovanja. U laboratorijskim istraživanjima su obuhvatila mikroskopske analize u prolaznom svjetlu i geokemijske analize metodom atomske emisione spektrometrije s induciranom plazmom (ICP). Cilj projekta je daljnje istraživanje resursnog potencijala Hrvatske. Istraživanja su usmjerena na nemetalne sirovine, arhitektonsko-građevni kamen, tehnički kamen, kvarcne pijeske, opekarske i keramičke gline, a od metala na zlato. Obavljena su istraživanja granita i migmatita Papuka (arhitektonsko-građevni kamen), dolomita Papuka (tehnički kamen), kvarcnog pijeska obodnog područja Slavonskog gorja (disertacija u radu) i osvrt na cijelu Hrvatsku u pogledu kvarcnog pijeska te opekarskih i keramičkih glina. Od metala istraživano je zlato u bimodalnoj vulkanskoj asocijaciji Požeške gore. Dio istraživanja evaporita obavljen je izvan područja sjeverne Hrvatske, a odnosi se na područje Dalmacije na granici sa Likom i Bosnom.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr