SVIBOR - Projekt broj: 1-09-124

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-124


OSNOVNA INŽENJERSKOGEOLOŠKA KARTA REPUBLIKE HRVATSKE M 1:100 000


Glavni istraživač: VULIĆ, ŽELJKO (66595)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91.

Ukupno radova na projektu: 34
Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja, Zagreb (181)
Odjel/Zavod: Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
Adresa: Sachsova 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 518-300
teleFaks: 385 (0)1 512-260
E-mail: hgig@magi.igi.hr

Sažetak: OIGK je podloga za planove i projekte, a otvara i rješava mnoge Ť znanstvene i stručne probleme iz područja egzogeodinamskih Ť procesa i mehaničkih svojstava stijena. Dio je GIS-a RH. OIGK je Ť pripremljena na način koji omogućuje njeno uključivanje u GIS R Ť Hrvatske. Radi se o višeslojnoj podlozi čijim se preklapanjem Ť dolazi do kompleksnih interpretacija prirodnih uvjeta. OIGK je sveobuhvatna, višenamjenska sintetička karta mjerila Ť 1:100.000 načinjena prema podacima terenskih ocjena, jednostavnih Ť laboratorijskih analiza i dokumentacije ranijih radova. OIGK se sastoji od grafičkog lista, teksta tumača i priloga. Ť Geokodirani podaci OIGK povezani s bankom strukturnih podataka Ť omogučavaju dinamičnost u izradi i korištenju karte. Osim neposrednog korištenja karte u planiranju i projektiranju, Ť elementi OIGK sadržani u GIS-u omogućuju izradu specijalnih Ť namjenskih karata.

Ključne riječi: osnovna inženjerskogeološka karta, inženjerskogeološke značajke, ocjena značajki, inženjerskogeološki tip, inženjerskogeološki kompleks, temeljni inženjerskogeološki opis

Ciljevi istraživanja: OIGK kao podloga za planove i objekte treba omogućiti razvoj i izgradnju RH u skladu s geološkom sredinom i na taj način, osigurati sigurnost, trajnost i ekonomičnost objekta i zaštitu okoline. Osim toga, OIGK stvara i rješava mnoge stručne i znanstvene probleme. OIGK služi za izradu prostornih planova, planiranja u građevinarstvu, vodoprivredi, rudarstvu, poljoprivredi, šumarstvu i industriji, za znanstvene studije i tumačenja inženjerskogeoloških pojava i procesa, za podloge u početnim fazama projektiranja objekata, te za izradu programa i projekata detaljnih inženjerskogeoloških istraživanja. Elementi OIGK ulaze u banku podataka Geografskog informatičkog sustava (GIS) i time sadržajno doprinosi cjelovitosti GIS-a.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 1-09-205 ZNAČENJE DISKONTINUITETA U INŽENJERSKOJ GEOLOGIJI
    Naziv ustanove: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: civilizacijska, kulturološka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr