SVIBOR - Projekt broj: 1-09-152

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-152


DINAMIKA I MEĐUODNOSI TALOŽNIH SUSTAVA (ALUVIJ-ŠELF)


Glavni istraživač: BABIĆ, LJUBOMIR (1284)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.04.91. do 31.03.95.

Ukupno radova na projektu: 59
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 7
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Geološki odsjek Geološko-paleontološki zavod
Adresa: Zvonimirova 8, pp 153
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 41-62-60
teleFaks: 385 (0)1 43-25-26
E-mail: juracic@olimp.irb.hr

Sažetak: Sedimenti paleogenskih aluvijalnih, prijelaznih i šelfnih okoliša obalnih Dinarida pokazuju karakter krupnozrnatih sustava s jakim prinosom sedimenata, transverzalno hranjenje taložnog bazena, te dinamiku razvitka, koja odražava kombinaciju nutarnjih i vanjskih faktora. Taložni procesi pri postanku pješčanih sedimenata tzv. fliške zone obalnih Dinarida otkrili su plitkomorske okoliše. Obalni dinarski predgorni bazen bio je hranjen šelfnim detritusom s juga, a između mediteranskih i panonskih prostora postojale su morske veze. Obložni speleotemi mogu dobro poslužiti za stratigrafsku analizu unutarnjih sedimenata. Brojna mineralna zrna u dinarskim platformskim karbonatima su detritična, nasuprot dosadašnjem znanju. Pridonijelo se poznavanju dinamike kritične i mobilne granice kopno/more studijem recentnih i fosilnih primjera. U tom smislu recentna ušća krških rijeka identificirana su kao objekt primarnog interesa. Predložena je modifikacija globalne klasifikacije estuarija, te je ušće Raše istaknuto kao primjer kategorije neravnotežnih estuarija pod dominantnim riječnim utjecajem. Posebno je istraživana uloga prirodnih procesa prijenosa i taloženja rijekom donešenih sitnozrnatih čestica na sudbinu zagađivala u zoni miješanja riječne i morske vode. Metode su obuhvatile analizu kombinacije parametara facijesa, prepoznavanje taložnih procesa i usporedbu fosilno/recentno, zatim analizu gradivnih elemenata i njihove geometrije, te studij genetskih jedinica i njihovog međuodnosa. Tehnika rada uključila je raznovrsnu terensku i laboratorijsku analitiku.

Ključne riječi: sedimentologija, analiza facijesa, marinska geologija, stratigrafija, taložni okoliši, taložni sustavi, aluvij, delta, estuarij, obala, šelf, hijatusi, porijeklo detritusa

Ciljevi istraživanja: Istraživanje paleogenskog krupnozrnatog aluvija ima za cilj protumačiti njihovu organizaciju i trendove, kao i utjecaj nutarnjih i vanjskih faktora na razvitak. Protumačiti će se prinos šelfnog materijala u istarskom flišu, kao i značajke morskih veza s Panonskim prostorom. Rezultati će pomoći razumijevanju kritične faze razvitka obalnih Dinarida Hrvatske. Protumačit će se indikacije plitkomorskog okoliša u pješčenjacima, koji se obično pripisuju flišu. Treba razjasniti nepoznati taložni okoliš znamenitih evaporita Tuzle. Potrebno je protumačiti postanak obložnih speleotema. Studij porijekla ("provenance") pružit će podatke o postanku nekarbonatne komponente u mezozojskim karbonatima. Istraživanjem recentnih riječnih ušća u mora niske energije želi se bolje razumjeti sudbina rijekom donešenog suspendiranog materijala, odnosno način razmiještanja sedimenata u ušćima i na šelfu. Želi se doprinjeti razumijevanju procesa distribucije i akumulacije sitnozrnatog sedimenta i zagađivala riječnog porijekla u morima niske energije (Jadransko more), te utjecaja tih procesa na morfološku dinamiku i evoluciju riječnih ušća. Rezultati su također od važnosti za interpretaciju fosilnih taložnih sustava. Očekuje se bolje razumijevanje utjecaja prirodnih i umjetnih brana na procese u ušćima i time na njihovu morfologiju.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut fuer Geowissenschaften, Johanes Gutenberg Universitat, Saarstrasse 21
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Mainz, Njemačka

 2. Naziv ustanove: Dipartimento Scienze Ambientali (Sezione Geomineralogica), Universita di Venezia, Dorsoduro 2137
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Venezia, Italia

 3. Naziv ustanove: Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica, Universita di Padova, Via Giotto 1
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Padova, Italia

 4. Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr