SVIBOR - Projekt broj: 1-09-285

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-285


TEKTONSKA EVOLUCIJA JUŽNOG DIJELA PANONSKOG BAZENA


Glavni istraživač: JAMIČIĆ, DOMAGOJ (17940)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 5
Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja, Zagreb (181)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 51 83 00

Sažetak: Predloženi znanstveni projekt nastavlja se na dosadašnja Ť detaljna istraživanja koja su provedena u području slavonskih Ť planina, a čiji rezultati su ukazali da je taj dio Panonskog Ť basena formiran kontinuiranim razvojem boranih i reverzno Ť rasjedanih oblika u vrijeme laramijske orogeneze, s osi pružanja Ť sjever - jug, te nastavkom boranja i sukcesivnom rotacijom Ť vektora kretanja u vrijeme mladoalpinske orogeneze. Ovogodišnja istraživanja na području Zagrebačke gore pokazuju Ť istu zakonomjernost nastanka struktura. Zapažaju se laramijske i Ť neogenske strukture koje svojim pružanjem međusobno stoje skoro Ť pod pravim kutem. U vrijeme neogenske tektonike dominantna su Ť lijeva kretanja uz rasjede pružanja sjeveroistok - jugozapad uz Ť prateću lijevu rotaciju struktura po modelu transpresije i Ť "wrench" tektonike.

Ključne riječi: Geoznanost, geologija, strukturna geologija, tektonika, Panonski basen.

Ciljevi istraživanja: Cilj je strukturološkim istraživanjima u području Zagrebačke gore ustanoviti vezu između laramijskih i neogenskih struktura i njihove tektonske karakteristike te način i vrijeme oblikovanja struktura.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr