SVIBOR - Projekt broj: 1-09-287

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-287


ORGANSKOGEOKEMIJSKA ISTRAŽIVANJA NAFTE I PLINA U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: ALAJBEG, ANĐA (202)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 10.10.91. do 24.02.94.

Ukupno radova na projektu: 31
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: INA, Razvoj i istraživanje, Zagreb (61)
Odjel/Zavod: INA-RAZVOJ I ISTRAŽIVANJE
Adresa: SAVSKA 41/X
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 216 316
Telefon: 385 (0)1 233 16 66/2468
teleFaks: 385 (0)1 215 273
Telefon: 385 (0)1 611 55 11

Sažetak: Sprovedena su iscrpna istraživanja u cilju razjašnjenja podrijetla, tipa, doba i okoliša taloženja te alteracije organske tvari vezane za naftu, a za taložne bazene u Hrvatskoj. Za Dravsku i Slavonsko-srijemsku potolinu u Hrvatskom podbazenu (Panonski bazen) utvrđeno je da organska tvar potječe od matične stijene iz srednjeg miocena, u koju se nataložila algalna (prerađena algalna) biomasa uz suboksične uvjete. Matična je stijena dosegla različit stupanj zrelosti u zavisnosti od dubine zalijeganja, odnosno temperature. Tako, ona oslobađa lagani suhi plin, naftu, kondenzate, vlažni plin i teški suhi plin. Za nafte je nađeno da su uglavnom dobro očuvane od alteracije. Samo ih je nekoliko podleglo biodegradaciji. Veliki broj ispitanih naftnih cjedina i izdanaka matičnih slojeva, kao i dva uzorka nafte iz centralne Dalmacije mogu se podijeliti u trijasku, jursku i krednu skupinu i njihove podskupine. Kao prekursor ovih ugljikovodika često su utvrđene cijanobakterije, što je u skladu s perzistirajućom mezozojskom karbonatnom platformom. Okoliš taloženja bio je marinski, često visoke koncentracije soli i pretežno anoksičan. Organska je tvar postigla nizak stupanj zrelosti zbog niskog geotermalnog gradijenta u ovom području. Dvije nafte, otkrivene u centralnom dijelu Jadrana, nisu podlegle alteraciji, za razliku od naftnih cjedina biodegradiranih u rasponu do vrlo jakog. Sprovedena je detaljna studija količine i tipa sumpornih spojeva u izdancima gornjojurskih matičnih slojeva Dinarida. Organski spojevi sa sumporom osobito su detaljno obrađeni. Oni predstavljaju suvremenu geokemijsku podlogu za utvrđivanje genetskih korelacija, za utvrđivanje stupnja zrelosti organske tvari vezane za naftu te okoliša taloženja.

Ključne riječi: DINARIDI, HRVATSKI PODBAZEN (PANONSKI BAZEN), JADRAN, KONDENZAT, MATIČNA STIJENA, NAFTA, PLIN, TALOŽENJE, UGLJIKOVODICI

Ciljevi istraživanja: Osnovni je cilj ovog istraživanja stjecanje spoznaja o tipu irasprostranjenosti ugljikovodika u Hrvatskoj, osobito zbogotkrića novih ležišta nafte i plina. Identificirana je matična stijena u Hrvatskom podbazenu, kojaopskrbljuje ugljikovodicima zamke nafte, plina i kondenzata uDravskoj, odnosno nafte u Slavonsko-srijemskoj potolini. Identificirane su trijaska, jurska i dvije kredne matične stijeneu centralnoj Dalmaciji. Utvrđena im je potrebna dubinazalijeganja da bi ušle u naftni prozor. Time su stečene smjernice za prognoziranje isplativosti daljnjih istraživanja nafte i plinau dijelu Jadrana i Dinarida. Razlučen je utjecaj zrelostimatičnog sloja od utjecaja biodegradacije na tecivost ugljikovodika iz ovog sedimentacijskog bazena. Stečene su podloge za utvrđivanje genetskih korelacija, zrelosti i okoliša taloženja gornjojurske matične stijene Dinarida, a na temelju vrlo modernih parametara baziranih na raspodjeli sumpornih spojeva.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: INA-NAFTAPLIN, Šubićeva 29, Zagreb
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: PMF, Zavod za geologiju i paleontologiju, Zvonimirova 8, Zagreb
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: CHEVRON-COFRC, Richmond and La Habra, CA. USA
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 90631 - Richmond and La Habra, California, USA

 4. Naziv ustanove: CHEVRON-COPI, San Ramon, CA. USA
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 94583 - San Ramon, California, USA

 5. Naziv ustanove: STANFORD UNIVERSITY, Stanford, CA. USA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 94305 - Stanford, California, USA

 6. Naziv ustanove: AGIP, San Donato Milanese, Italia
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: San Donato Milanese, Italija

 7. Naziv ustanove: GEOLOŠKI INSTITUT HRVATSKE, Sachsova 2, Zagreb
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, Marulićev trg 19, Zagreb
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr