SVIBOR - Projekt broj: 2-01-154

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-01-154


KOMPJUTERSKE SIMULACIJE MINIRANJA


Glavni istraživač: BOŽIĆ, BRANKO (125442)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.97.

Ukupno radova na projektu: 13
Naziv ustanove: Geotehnički fakultet, Varaždin (160)
Odjel/Zavod: Odijel za površinsku eksploataciju
Adresa: Hallerova 7
Grad: 42000 - Varaždin, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (042) 41-532
teleFaks: 385 (042/45-587)

Sažetak: Rezultati miniranja ovise o poznavanju fizičko-mehaničkih svojstava stijenske mase. Optimalni rezultati miniranja ovise o probnim miniranjima, poznavanju svojstava stijenske mase i simulacijama minerskih radova. Metoda refrakcijske seizmike koristi se za utvrđivanje homogenosti stijenske mase ili anizotropiji, kao i trošnih i kompaktnih zona. Za svaku utvrđenu zonu simuliranjem miniranja utvrđuju se najoptimalnije veličine miniranja. Dobiveni reuultati služe za kompjutersko određivanje optimalnih veličina miniranja, preko prenešene energije eksploziva na stijensku masu. Pri tome moraju biti zadovoljeni slijedeći uvjeti: - sigurnost okoline mjesta miniranja, - dobivanje željene granulacije odminirane mase, - optimalne veličine miniranja (izbojnica i razmak bušotina) koji moraju dati najekonomičniju cijenu izvedenih minerskih radova

Ključne riječi: minerski radovi, stijenski masiv, kompjuterska simulacija, brzina prostiranja longitudinalnih valova, plitka refrakcijska seizmika,

Ciljevi istraživanja: U slijedeće tri godine pratiti će se rezultati miniranja u raznim stijenskim masivima sa raznim vrstama eksploziva i simulacijam poboljšati rezultati miniranja kako u pogledu sigurnosti tako i ekonomičnosti radova. Planira se izrada doktorske disertacije na tu temu (Mr.sc. Stjepan Strelec) u slijedeće dvije godine.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 14.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr