SVIBOR - Projekt broj: 2-04-081

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-04-081


MOGUĆNOST DEFERIZACIJE PODZEMNE VODE U VODONOSNICIMA HRVATSKE


Glavni istraživač: POLLAK, ZLATKO (38015)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.08.92. do 01.08.95.

Ukupno radova na projektu: 11
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Zavod za hidrotehniku
Adresa: Zagreb, Fra Andrije Kačića-Miošića 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 442-600
Telefon: 385 (0)1 45 61 242
Telefon: 385 (0)1 45 61 206

Sažetak: Veliki dio prostora Hrvatske okarakteriziran je podzemnom vodom koja ima prekomjernu količinu željeza, pa se prije upotrebe voda mora kondicionirati. Uz klasični deferizacioni postupak u svijetu se primjenjuje sve više i deferizacioni postupak u samom vodonosniku, koji ima čitav niz prednosti - uz ostalo i ekonomski je povoljniji, a čija aplikacija ovisi o hidrogeološkim uvjetima. Prvo pilot postrojenje izgrađeno je i u funkciji od 1983.god. u Karlovcu, no nedostaju neka teoretska saznanja o interakciji hidrogeoloških, hidrokemijskih i i mikrobioloških čimbenika kako bi se ovaj tretman podzemnih voda mogao primijeniti i u drugim dijelovima Hrvatske. Teoretski aspekt problema baziran je na podacima monitoringa na terenu, laboratorijskim ispitivanjima te na kabinetskoj obradi podataka.

Ključne riječi: Hidrogeologija, hidrokemija, mikrobiologija, vodoopskrba, kondicioniranje podzemne vode, Hrvatska.

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je da se znastveno obrade hidrogeološki, hidrokemijski i mikrobiološki odnosi u vodonosnicima, kojima je podzemna voda prekomjerno opterećena nekim sastojcima tako da se prije korištenja mora posebno tretirati - kondicionirati. U prvom redu to se odnosi na prisutnost željeza, mangana i sumporovodika te na kadkada prisutnu organsku supstancu. Za razliku od poznatog klasičnog postupka kondicioniranja koji se vrši na površini tla, medij ovog tretmana i izučavanje je sam vodonosnik. Treba napomenuti da u praktičnom smislu sistem podzemne deferizacije ima pred klasičnom deferizacijom nekoliko značajnih prednosti, a to su: (1) nema potrebe posebne zaštite filtarskog dijela konstrukcije zdenca od kolmatacije Fe hidroksidom, (2) ovom se metodom ne zagađuje okolina, jer se filtri ne ispiru, (3) nema gubitaka vode radi ispiranja sistema, (4) jeftiniji je u fazi investiranja 30-40%, a u fazi eksploatacije 40-70% u odnosu na klasičnu deferizaciju. Rezultati ovog znanstvenog projekta mogli bi naći široku primjenu u sjevernom dijelu Hrvatske gdje je više od 1/2 prostora perspektivnih vodonosnika okarakterizirano podzemnom vodom s prekomjernom količinom određenih kemijskih sastojaka, pa se voda ne može koristiti za rješavanje sve naglašenijeg vodoopskrbnog problema u našoj Republici.


SURADNJA - PROJEKTI

SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: J.P. "Komunalije"-Čazma
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: Čazma, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: J.P. "Vodovod"-Karlovac
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 47000 - Karlovac, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: J.P. "Komunalac"-Bjelovar
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 47000 - Karlovac, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: J.P. "Komunalac"-Kutina
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: Kutina, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: VYR-metoder-Stockholm
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Stockholm, Švedska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Pribor za uzimanje uzoraka za bakteriološke analize
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Marušić Ružica, Pollak Zlatko

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr