SVIBOR - Projekt broj: 2-05-014

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-014


MODELIRANJE PROCESNIH INFORMACIJA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA


Glavni istraživač: ŠIMUNIĆ, JURAJ (157530)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 20
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Tehnički fakultet, Rijeka (69)
Odjel/Zavod: Zavod za elektrotehniku
Adresa: Vukovarska 58
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51332844
teleFaks: 385 (0)51515403
E-mail: jurajs@rijeka.riteh.hr

Sažetak: Projekt obuhvaća istraživanje procesnih informacijskih tokova u suvremenim sustavima vođenja elektroenergetskog sistema. Obrađuje se metodologija statističkog istraživanja dinamike i stohastičke zavisnosti procesnih informacija, a provedena su i opsežna ispitivanja realnog elektroenergetskog sistema Hrvatske elektroprivrede. Na temelju istraživanja utvrđeni su stohastički parametri procesnih informacija i izrađena je programska podrška za proračun tih parametara. Utvrđen je teorijski model parametara procesa kojima se opisuje pogon pojedinih postrojenja ili sistema u cjelini. Parametri su definirani točkama u trodimenzionalnom vektorskom prostoru prema lokaciji, vrsti i nazivu. Informacija kao slučajna veličina vezana je uz definirane promjene stanja jednog ili više parametara u procesu. Model je korišten u izradi programa za modularno proračunavanje tokova informacija od postrojenja do centara vođenja elektroenergetskog sistema. Prilikom istraživanja, proces realnog sistema promatran je u normalnim i poremećenim stanjima.

Ključne riječi: elektroenergetski sistemi (EES), elektroenergetska postrojenja (EEP), sustav vođenja procesa, procesna informacija, stohastički, slučajna varijabla, statistička zavisnost, model, poremećeno stanje

Ciljevi istraživanja: Istraživanja suvremenih sustava vođenja elektroenergetskih sistema (EES) u okviru ovog projekta usmjerena su na slijedeće aktivnosti: -utvrđivanje dinamičkih parametara procesnih informacijskih tokova po lokaciji, vrsti i nazivu, -modeliranje svih pogonskih operacija lokalne automatike, te svih postupaka daljinskog nadzora i upravljanja u komunikaciji čovjek-sistem u centrima vođenja sistema, -utvrđivanje metodologije za kvalitativno-kvantitativnu analizu dinamičkih procesnih informacijskih tokova u strukturi vođenjaEES-a. Na temelju postavljenih ciljeva očekuju se slijedeći znanstveni doprinosi: - viši stupanj iskorištenja vrlo skupe ugrađene procesne računarske opreme u postrojenjima i centrima vođenja, te optimalno planiranje mreže za prenos podataka, -smanjivanje suvišnih (jalovih) informacijskih tokova u realnom vremenu EES-a, -postavljanje stohastičkog modela za analizu dinamičkih procesnih informacijskih tokova, -povećanje efikasnosti rada operatorskog osoblja u komunikaciji čovjek-sistem u centrima vođenja, s posebnim osvrtom na nenormalna stanja pogona.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 27.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr