SVIBOR - Projekt broj: 2-05-140

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-140


EFIKASNOST KORIŠTENJA ENERGIJE


Glavni istraživač: IVANOVIĆ, MILAN (104233)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 6
Naziv ustanove: Elektrotehnički fakultet, Osijek (165)
Odjel/Zavod: .
Adresa: Istarska 3
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)31/ 123-255
teleFaks: 385 (0)54/ 123-255
E-mail: Ivanovic@etfos.hr

Sažetak: U okviru projekta se istražuju elementi za koncipiranje energetsko-ekonomskog modela u cilju utvrđivanja tehnološke, ekonomske i ekološke efikasnosti korištenja energije u Republici Hrvatskoj, izgrađuju se elementi baze podataka za upravljanje efikasnim korištenjem energije te utvrđuju tehnološka, ekonomska i ekološka efikasnost korištenja energije - po pokjedinim privrednim granama i regijama Republike Hrvatske, a po oblicima energije.

Ključne riječi: Efikasnost energije, Korištenje energije, Baze podataka o energiji, Ekonomika energetike

Ciljevi istraživanja: I. Ciljevi 1. Izraditi elemente za koncipiranje modela ekonomsko-energetsko ekološkog vrednovanja efikasnog korištenja energije na razini a) velike privredne organizacije, b) velikog grada, c) regije, d) Republike Hrvatske; 2. Izraditi elemente za koncipiranje baze podataka na razini pojedinih velikih industrijskih sistema, velikih gradova, regija, pojedinih privbrednih grana i Republike Hrvatske; 3. Istražiti efikasnost korištenja energije (ekonomska tehnološka i ekološka) na razini pojedinih induistrijskih grana, velikog grada (Osijek) regije (Istočna Hrvatska) i Republike Hrvatske II. Očekivani rezultati Izgradnja indikatora i metoda za vrednovanje efikasnog korištenja energije ekonomsko, tehnološko ekološko) na razini privredne grane, velikog grada,regije,Republike;


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: HOCHSCHULE BREMEN FACHBEREICH ELEKTROTEHNIK
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Bremen, NJEMAČKA

 2. Naziv ustanove: INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Hrvatska elektroprivreda - "Elektroslavonija"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 24.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr