SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-05-144

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-05-144


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 13
Ukupno objavljenih radova: 13


 1. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj Gaussovog i impulsnog šuma na MPSK signal

  Autori:
  Rimac-Drlje, Snježana
  Naslov zbornika: Elmar - zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1330-092X
  Stranice: od 181 do 184
  Skup: International ELMAR Simposium
  Održan: od 12.09.94 do 14.09.94
  Sažetak: U radu se razmatra model šuma kada je uz Gaussov šum u kanalu prisutan i impulsni šum, te su dani teorijski izrazi za vjerojatnost greške MPSK signala za sustave malih i srednjih kapaciteta. Napravljena je simulacija greške u ovisnosti o odnosu snaga impulsnog i Gaussovog šuma u ukupnom šumu.
  Ključne riječi: Gaussov i impulsni šum, prijenos podataka, MPSK

 2. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj gušenja usljed kiše na M-QAM i dualno polarizirane QAM sustave

  Autori:
  Rimac-Drlje, Snježana
  Rupčić, Slavko
  Naslov zbornika: Elmar - Symposium Proceedings Electronics in Marine
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 1330-092X
  Stranice: od 191 do 194
  Skup: International ELMAR Simposium
  Održan: od 18.09.95 do 20.09.95
  Sažetak: Uradu je analiziran utjecaj gušenja usljed kiše na kvalitetu prijenosa digitalnog signala. Analiza uključuje primjenu empirijskog modela kanala. Dani su proračuni vjerojatnosti greške za QAM i dualno polarizirani QAM, kod kojih je uključena i diferencijalna atenuacija uzrokovana kišom.
  Ključne riječi: gušenje usljed kiše, QAM, dualno polarizirani QAM, diferencijalno gušenje

 3. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Spektralna djelotvornost i vjerojatnost greške Mk QAM i dualno polariziranih Ml-Mj QAM sustava

  Autori:
  Rupčić, Slavko
  Rimac-Drlje, Snježana
  Urednici
  Bartolić, Juraj
  Naslov zbornika: Zbornik radova 40. jubilarni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 97 do 100
  Skup: Simpozij KOREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95
  Sažetak: U radu su analizirani i uspoređeni dualno polarizirani Ml-Mj QAM sustavi i sustavi sa Mk QAM modulacijom kod kojih je broj prenešenih bitova jednak, kao i sustavi sa jednakim brojem amplitudno-faznih stanja. Analizirani su spektralna djelotvornost, te vjerojatnost greške ovih sustava. Pri tome je pretpostavljeno da nema interferencije između simbola (ISI), da su digitalni signali pravokutni beskonačnog frekvencijskog opsega, te da je prisutan samo Gaussov šum.
  Ključne riječi: spektralna djelotvornost, vjerojatnost greške, QAM, dualno polarizirani QAM

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj impulsnog šuma na kvalitetu prijenosa QAM signala u uvjetima fedinga

  Autori:
  Rimac-Drlje, Snježana
  Rupčić, Slavko
  Urednici
  Bartolić, Juraj
  Naslov zbornika: Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 101 do 105
  Skup: 40. jubilarni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95
  Sažetak: U radu je dan proračun vjerojatnosti greške za 64 i 256 QAM sustve pod utjecajem Gaussovog i impulsnog šuma u uvjetima bez fedinga, te u uvjetima fedinga uslijed višestrukog prostiranja. Analizirana je vjerojatnost pogreške QAM sustava u ovisnosti o odnosu snaga signala i ukupnog šuma, te u ovisnosti o odnosu snaga Gaussovog i impulsnog šuma.
  Ključne riječi: prijenos podataka, digitalni komunikacijski sustav, gausov šum, impulsni šum, feding, tehnike kodiranja

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena pomične metode najmanjih kvadrata u generiranju ploha

  Autori:
  Scitovski, Rudolf
  Jukić, Dragan
  Bašić, Ivica
  Urednici
  Kalpić, Damir
  Naslov zbornika: Proceedings of International Conference ITI '95
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 469 do 474
  Skup: International conference "Information Technology Interfaces"
  Održan: od 13.06.95 do 16.06.95
  Sažetak: Dana je metoda generiranja ploha pomoću računal iz podataka prikupljenih mjerenjem. Metoda se zasniva na izglađivanju podataka primjenom pomične metode najmanjih kvadrata. Uključen je i jedan numerički primjer izrađen u programu Mathematica.
  Ključne riječi: generiranje ploha, pomična metoda najmanjih kvadrata

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena softverskog paketa ASYST u mjerenju brzine vrtnje i okretnog momenta

  Autori:
  Valter, Zdravko (66764)
  Naslov zbornika: 9. Internationales wissenschaftliches Kolloquium
  Jezik: njemački
  Mjesto: Bremen, Njemačka
  Godina: 1994
  Stranice: od 63 do 70
  Skup: VIII. Internationales wissenschaftliches Kolloquium
  Održan: od 23.11.93 do 27.11.93
  Sažetak: U radu je prikazana primjena softverskog paketa ASYST u mjerenju brzine vrtnje i okretnog momenta na ispitnoj stanici u Laboratoriju za energetiku Hochschule Bremen. Rad je nastao kao rezultat diplomslog rada pod mojim nadzorom.
  Ključne riječi: softverski paket ASYST, mjerenje okretaja,mjerenje okretnog momenta

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena servo i lenearne pogonske tehnike u strojevima za pakovanje

  Autori:
  Valter, Zdravko (66764)
  Naslov zbornika: Proceedings
  Jezik: njemački
  Mjesto: Pula
  Godina: 1994
  Stranice: od 241 do 244
  Skup: 8th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics
  Održan: od 12.09.94 do 14.09.95
  Sažetak: Regulirani elektronički pogoni omogučili su razvoj novih konstrukcionih rješenja kod strojeva za pakovanje. Cilj je postići modularnu izvedbu, visoku prilagodljivost i smanjiti buku. Ideja je bila zamjeniti složene rotacijska i linearna gibanja servo pogonima. Pritom je korišten jedan konkretan primjer.
  Ključne riječi: strojevi za pakovanje, servo pogoni, linearni pogoni, automatsko ljepljenje papira

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena softvera ASYSTANT za analizu karakterističnih veličina visokoomskih kvarova

  Autori:
  Dorić, Dražen
  Karavidović, Damir (56741)
  Lovrinčević, Darko
  Naslov zbornika: Zbornik radova 38. međunarodni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 353
  Skup: 38. međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.95 do 28.04.95
  Sažetak: U sustavima za razdiobu električe energije postojeće naprave za zaštitu od kvara ne mogu visokoomske kvarove od ostalih kvarova.Korištenjem rezultata dobivenih prethodnim mjerenjima na živoj mreži te primjenom profesionalno spravljenog softvera Asystant izvršena je analiza nekih karakterističnih veličina viskoomskih kvarova. Posebna pažnja je dana frekvencijskoj analizi dobivenih naponskih I strujnih veličina. Analizom je uočeno da ovisno o vrsti viskoomskog kvara postoje bitna odstupanja u harmonijskoj strukturi mjerenih veličina. Asystant se pokazao kao izvrstan alat pri analizi rezultata izvršenih mjerenja.

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mjerenje i obrada podataka o potencijalu uzemljivačkih sustava

  Autori:
  Dorić, Dražen
  Karavidović, Damir (56741)
  Steinbruckner, Otto
  Naslov zbornika: Zbornik radova seminara Mikroračunala u tehničkim sustavima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6042-06-1
  Skup: MIPRO '94
  Održan: od 23.05.94 do 26.05.95
  Sažetak: Raspodjela potencijala na velikim uzemljivačim sustavima određuje mogućnost pojave napona opasnosti. Dosadašnje metode mjerenja, obrade mjernih podataka i prikaza raspodjele potencijala, podrazumjevalo je mnoštvo manualnih postupaka, koji su donosili netočnost i nepreglednost prikaza. Postavljen je cilj poboljšanja postupka obrade i prikaza mjernih podataka - potencijala mjernih točaka uzemljivačkog sustava pomoću prikladnog softvera za obradu i prikaz velikog broja podataka. Da bi se to omogućilo, valjalo je prvo digitalni voltmetar kojim se mjere potencijali opremiti sa jedinicom za memoriranje mjernih podataka i omogućiti serijsku komunikaciju sa računalom preko RS-232. Predmet rada je prikaz rješenja memorijske jedinice, njene komunikacije sa računalom i obrada preuzetih mjernih vrijednosti potencijala uzemljivačkog sustava u dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom obličju.

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Digitalna simulacija tiristirskog ispravljača

  Autori:
  Bašić, Ivica
  Urednici
  Jović, Franjo
  Ivanović, Milan
  Hocenski, Željko
  Naslov zbornika: Wissenschaft fur die Praxis
  Jezik: engleski
  Mjesto: Osijek
  Godina: 1994
  Stranice: od 32 do 38
  Skup: VIII. Internationales wissenschaftliches Kolloquium
  Održan: od 23.11.93 do 27.11.93
  Sažetak: Predstavljena je digitalna simulacija jednog tiristorskog ispravljača. Simulirani su različiti modovi rada ispravljača. Premda je upotrebljen jednostavan model tiristora, rezultati simulacije vrlo dobro se slažu s teorijom.
  Ključne riječi: tiristorski ispravljač, simulacija, PSpice

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Elektromagnetsko iskorištenje aktivnih materijala kod hidrogeneratora

  Autori:
  Ivšinović, Božidar (129132)
  Naslov zbornika: Zbornik radova CIGRE '95.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Skup: Savjetovanje CIGRE
  Održan: od 14.05.95 do 18.05.95
  Sažetak: U graditeljstvu električnih rotacijskih strojeva u oblasti realnih ograničenja različitih osobitosti i uticajnosti, nezaobilazan je problem izbora edekvatnog elektromagnetskog iskorištenja s nužnošću zadovoljenja svih ograničenja i naravno, postizanja ciljeva ekonomičnosti gradnje s obzirom na utrošak materijala s jedne strane i ekonomičnosti rada s druge strane. Ovaj članak u okviru raspoloživog prostora daje osnovnu postavku analitičkog rješenja ovog složenog problema kao i realna rješenja ne ograničavajući se na neki posebno odabrani primjer koji bi se svakako trebao posebno razmatrati s određenim razlozima.
  Ključne riječi: električni rotacijski stroj, matematički model, pokazatelji iskorištenja, iskorištenje

 12. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Analiza elektromehaničke pretvorbe energije i točniji pristup određivanju glavnih dimenzija sinhronih strojeva
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike i računalstva Sveučilište u Zagrebu
  Autor: IVŠINOVIĆ BOŽIDAR
  Datum obrane: 27.06.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 169
  Sažetak: U radu je izveden matematički model za određivanje glavnih dimenzija rotacijskih strojeva s primjenom kod sinhronih strojeva s istaknutim polovima kao najsloženijom geometrijskom formomkonfiguracije aktivnog volumena glavnog magnetskog kruga. Primjenom matematičkog modela kod realnih pokazatelja iskorištenja aktivnih materijala dobiveni su rezultati s obzirom na osnovni cilj postizanja minimuma mase ili elektromehaničkih gubitaka aktivnih dijelova isključujući uticaj elektromagnetski neaktivnih ili zanemarivo aktivnih konstrukcijskih dijelova koji postoje kod električnog rotacijskog stroja.
  Ključne riječi: električni rotacijski strojevi, matematički model, pokazatelji iskorištenja, iskorištenje


 13. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Utjecaj šuma na radiokomunikacijsku mrežu za prijenos podataka

  Autori:
  Karavidović, Damir (56741)
  Svoboda, Drago
  Špica, Nenad
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike i računalstva Sveučilište u Zagrebu
  Autor: RIMAC-DRLJE SNJEŽANA
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 155
  Sažetak: U radu se obrađje radio-telemetrijski sustav neophodan za daljinski nadzor i upravljanje, a isto tako modulacijske tehnike MPSK i MFSK koje omogućvaju proizvoljno malu vjerojatnost greške za vrijeme prijenosa podataka. Predstavljen utjecaj Gausovog šuma na vjerojatnost pogrešne detekcije MPSK i MFSK signala, te su ove modulacijske tehnike upoređene po spektralnoj efikasnosti i efikasnosti snage. Takođerje izveden izraz za vjerojatnost greške kod istovremenog djelovanja Gausovog i imulsnog šuma, gdje je vjerojatnost pojavljivanja impulsa šuma dana Poissonovom distribucijom, a amplituda impulsa Rayleighovom funkcijom gustoće vjerojatnosti. Načinjena je i simulacija utjecaja Gausovog i impulsnog šuma na vjerojatnost greške simbola i greške bita pomoću osobnog računala (Math-CAD program) U radu je nadalje prikazan utjecaj fedinga na povećanje vjerojatnosti greške, kao i metode kodiranja koje primjenjene uz prikladnu modulacijsku tehniku osiguravaju željenu visoku sigurnost prijenosa podataka koja se traži u sustavima za daljinski nadzor i upravljanje.
  Ključne riječi: prijenos podataka, digitalni komunikacijski sustav, Gausov šum, impulsni šum, feding, tehnike kodiranja


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr