SVIBOR - Projekt broj: 2-05-269

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-269


ANALIZA SIGURNOSTI NUKLEARNIH ENERGETSKIH POSTROJENJA


Glavni istraživač: FERETIĆ, DANILO (79570)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 92
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Odjel/Zavod: Zavod za visoki napon i energetiku
Adresa: Avenija Vukovar 39
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 61 29 907
teleFaks: 385 (0)1 61 29 890
E-mail: danilo.feretic@fer.hr

Sažetak: Na području sigurnosnih analiza nuklearnih energetskih postrojenja (tj. nuklearnih elektrana) istraživačke aktivnosti su orijentirane ka matematičkom modeliranju sustava i komponenti nuklearnih elektrana. Matemetički modeli (za determinističke i probabilističke analize sigurnosti), sadržani u kompleksnim računarkim programima, predmet su istraživanja na Zavodu za visoki napon i energetiku Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu još od 1982. godine. Istraživanje je podijeljeno u slijedeće aktivnosti: * Daljnji razvoj i poboljšanje matemetičkih modela i računarskikih programa za determinističke i probabilističke analize sigurnosti * Ocjena i verifikacija računarskog programa RELAP5/mod2 usporedbom rezultata analiza na eksperimentalnim postrojenjima (ROSA - Japan, BETHSY - Francuska, PMK - Mađarska) i rezultata analiza za nuklearnu elektranu Krško * Razvoj ekspertnog sustava za pomoć operateru u dijagnozi tranzijenata/akcidenata u nukleranoj elektrani * Razvoj 3-D nodalnog tranzijentnog programa na bazi dvogrupne vremenski ovisne difuzione jednadžbe sa 6 grupa zakašnjelih neutrona i termohidrauličkim povratnim vezama * Razvoj brzog programa za ocjenu ponašanja nuklearne elektrane PWR tipa tijekom pogonskih tranzijenata i akcidenata * Analiza akcidenata koji nisu obuhvaćeni u završnom sigurnosnom izvještaju za NE Krško (gubitak svih izmjeničnih napajanja i pretpostavljeni tranzijenti bez sigurnosne obustave raktora) * Proračun uvjeta u kontejnmentu (tlak, temperatura, doza zračenja) nakon projektnog kvara (lom primarnog cjevovoda i lom parovoda) za potrebe kvalifikacije elektroopreme * Proračun faktora gubitaka (K-faktora) za komponente primarnog sustava NE Krško koji su potrebni za proračun pomoću računarskog programa RELAP5/mod2 * Probabilistička analiza za bitne sustave NE Krško * Analiza širenja plinovitih radioaktivnih efluenata i proračun doze nakon akcidentnog ispuštanja

Ključne riječi: analiza sigurnosti, nuklearna energetska postrojenja, nuklearne elektrane, deterministička analiza sigurnosti, probabilistička analiza sigurnosti, ocjena i verifikacija računarskih programa, ekspertni sustav, gubitak svih izmjeničnih napajanja, pretpostavljeni tranzijenti bez sigurnosne obustave reaktora, proračun ambijentalnih uvjeta u kontejnmentu, kvalifikacija elektroopreme, proračun K-faktora, ispuštanje radioaktivnosti, proračun doze zračenja

Ciljevi istraživanja: Daljnji razvoj, poboljšanje i razrada metoda provjere matematičkih modela i računarskih programa koji se koriste u sigurnosnim analizama nuklearnih energetskih postrojenja. Razvoj ekspertnog sustava za pomoć operateru u dijagnozi tranzijenata i akcidenata u nuklearnoj elektrani. Provjera računarskih programa na eksperimentalnim postrojenjima, te analiza utjecaja ambijentalnih uvjeta u kontejnmentu za potrebe kvalifikacije elektroopreme. Proračun faktora gubitaka u primarnom krugu nuklearne elektrane Krško i analiza ispuštanja radioaktivnih efluenata nakon akcidentalnog ispuštanja.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Gesellshaft fur Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 85748 - Garching, Njemačka

 2. Naziv ustanove: Dipartimento di costruzioni meccaniche e nucleari Universita di Pisa
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 56100 - Pisa, Italija

 3. Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency (IAEA)
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Beč, Austrija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 21.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr