SVIBOR - Projekt broj: 2-05-273

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-273


PRORAČUN ELEKTROMAGNETSKIH POLJA U RAZVOJU STROJEVA I APARATA


Glavni istraživač: HAZNADAR, ZIJAD (15383)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 68
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Odjel/Zavod: Zavod za osnove elektrotehnike i električna mjerenja
Adresa: Unska 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1-6129-616
teleFaks: 385 (0)1-6129-616
E-mail: zhaznad fer.hr

Sažetak: U okviru projekta izrađeni su programski sustavi za numeričke proračune elektromagnetskih polja. Osnovni razlog za izradu ovih sustava je njihovo uvođenje u standardnu primjenu pri razvoju i projektiranju novih tipova elektromagnetskih naprava, prijenos i pretvorbu električne energije. Time je bitno povećana kvaliteta razvoja i smanjeno trajanje razvojnog ciklusa, te omogućeno usvajanje novih proizvodnih rješenja temeljenih na visokim tehnologijama. Sustavi se temelje na primjeni metode konačnih elemenata, a njihova primjenjivost je pokazana na konkretnim primjerima: - proračun magnetskog polja i momenata u prekidačkom reluktantnom motoru, - proračun rasipanja u električnim strojevima, - proračun i razvoj novog tipa niskonaponskog prekidača, - proračun integralnih parametara sinkronog stroja s permanentnim magnetima. - proračun značajki električnih kabela, - proračun utjecaja elektromagnetskih polja na živa bića. Rezultati proračuna uspoređeni su s rezultatima mjerenja na modelima, čime je potvrđena primjenjivost programskih sustava. Primjenom programskog sustava "SPLT" realizirano je patentno rješenje prekidača ograničavača.

Ključne riječi: elektromagnetska polja, numerički proračun polja, razvoj i projektiranje pomoću računala (CAD), električni motori, prekidač-ograničivač, utjecaj elektromagnetskih polja

Ciljevi istraživanja: Nagli razvoj elektromagnetskih naprava, naročito uvođenje novih visokih tehnologija te nužnost skraćivanja razvojnog ciklusa nameće neophodnost primjene složenih matematičkih modela i numeričke analize elektromagnetskih polja u njihovu razvoju i projektiranju. Najširu upotrebu ima numeričko rješavanje elektromagnetskih polja metodom konačnih elemenata zbog fleksibilnosti, pouzdanosti i mogućnosti razvoja programskih paketa za korisnike koji nisu specijalisti za teoriju polja i primijenjene računalske znanosti. Osnovni cilj projekta je razvoj programskih sustava za numerički proračun elektromagnetskih polja koji su primjenjivi u različitim područjima elektrotehnike. Primjenjivost programskih sustava ispitana je na konkretnim primjerima: - proračun magnetskog polja i parametara prekidačkog reluktantnog motora, - proračun rasipanja u električnim strojevima, - proračun i razvoj novog tipa niskonaponskog prekidača, - proračun integralnih parametara sinkronog motora s permanentnim magnetima, - proračun značajki električnih kabela, - proračun elektromagnetskih utjecaja. Rezultati proračuna uspoređeni su s rezultatima mjerenja na modelima.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut fur Grundlagen und Theorie der Elektrotechnik, Technische Universitat
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Graz, Austrija

 2. Naziv ustanove: Nuclear Engineering Research Laboratory, Faculty of Engineering, University of Tokyo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 113 - Tokyo, Japan

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr