SVIBOR - Projekt broj: 2-05-321

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-321


REGULIRANI ELEKTROMOTORNI POGONI S IZMJENIČNIM STROJEVIMA


Glavni istraživač: SMAJO, MATE (43755)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.05.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 30
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike,strojarstva i brodogradnje, Split (23)
Odjel/Zavod: Zavod za elektroenergetiku
Adresa: Ruđera Boškovića bb
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)58 56 37 77
teleFaks: 385 (0)58 56 38 77

Sažetak: Istraživat će se strukture elektromotornih pogona (EMP) s asinkronim motorom (AM) koje osiguravaju uštedu energije i neznatno povratno djelovanje pogona na mrežu, uzimajući u obzir vrstu pogona, režime rada, stabilnost i pulzirajuće momente motora odnosno EMP-a u cjelini. Izradit će se matematički modeli i programi za simulaciju karakteristika EMP-a, te provesti analiza strujno-naponskih i energeskih prilika reguliranog EMP-a s AM-om. Istraživat će se strukture i algoritmi skalarnog i vektorskog upravljanja momentom i brzinom vrtnje AM-a. Istraživat će se matematički modeli i razviti programi za simulaciju prekidačkog reluktantnog motora (SRM) i reguliranog EMP-a s tim motorom, u stacionarnim i dinamičkim stanjima pogona. Istraživat će se strukture i algoritmi upravljanja momentom i brzinom vrtnje EMP-a sa SRM-om, kao i strujno-naponske i energetske prilike SRM-a i EMP-a s tim motorom. Komparativno će se istraživati karakteristike AM-a i SRM-a, te karakteristike reguliranih EMP-a s tim motorima, sa ciljem da se pronađe odgovor za koje primjene pojedini pogon predstavlja povoljnije rješenje. Rezultati teoretskih istraživanja provjerit će se mjerenjima.

Ključne riječi: asinkroni motor, prekidački reluktantni motor, elektromotorni pogon, simulacije, mikroprocesorski sistemi upravljanja, matematički modeli, mjerenja

Ciljevi istraživanja: Razvoj metoda istraživanja stacionarnih i dinamičkih stanja u reguliranim EMP-ima s AM-om odnosno sa SRM-om. Razvoj matematičkih modela, programa za simulaciju i funkcionalnih modela (za verifikaciju rezultata teoretskih istraživanja) motora i EMP-a kao cjeline. Doprinos stvaranju cjelovitijih, znanstveno utemeljenih, teoretskih podloga za razvoj i projektiranje AM-a i SRM-a za suvremene EMP-e, podloga za razvoj i projektiranje sklopova elektroničkih energetskih pretvarača i upravljačko-regulacijskih sklopova EMP-a. Istraživanja struktura reguliranih EMP-a s AM-om odnosno sa SRM-om, koje osiguravaju uštedu energije i neznatno povratno djelovanje pogona na mrežu, uzimajući u obzir vrstu pogona, režime rada, pulzirajuće momente i stabilnost motora i EMP-a. Istraživanja jednostavnijih i ekonomičnijih konstrukcija motora, struktura elektroničkih energetskih pretvarača i sustava upravljanja EMP-a sa SRM-om za pogone opće i posebne namjene. Globalni je cilj stvaranje kadrovske, tehničke i tehnološke osnove i tima suradnika različitih specijalnosti za ovladavanje suvremenim rješenjima reguliranih EMP-a.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-07-267 Sustavi digitalnog upravljanja električkim strojevima
  Naziv ustanove: KONČAR - Institut za elektrotehniku
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: KONČAR - Institut za elektrotehniku
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: KONČAR - Specijalni uređaji i sistemi
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: KONČAR - Motori, kočnice i spojke
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr